Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Afrodyta 250 SC

F

Pestila II Spόłka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k.

0674

2

azoksistrobīns

250 g/l

26.06.2019.

31.12.2025.

Bolid 250 EC

F

Innvigo Sp. z o.o.

0682

2

azoksistrobīns

250 g/l

02.07.2019.

31.12.2025.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa laišanai tirgū un lietošanai un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēts šāds mikrobioloģiskais augu aizsardzības līdzeklis:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģ. klase

Aktīvās sastāvdaļas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Reģistrācijas datums

Reģistrācijas beigu termiņš

Prestop

F

Danstar Ferment AG

0681

3

Gliocladium catenulatum, celms J1446

320 g/kg

15.07.2019.

31.07.2020.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2019. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Cerone 0122 Bayer AG 31.07.2021.
Ascra Xpro 0549
Input 0266
Propulse 0416
Infinito 0302
Previcur Energy 0224
Acrobat Plus 0156 SIA BASF
Orvego 0368
Fastac 50 0250
Kestac 50 0251
Mistral 700 WG 0259 ADAMA Registrations B.V.
Scab 80 WG 0582 SHARDA EUROPE b.v.b.a.
                                                                                                                                                                                                                                         
 Redigo Pro 0553 Bayer AG  31.08.2021.
 Tilmor 0353
 Folicur 0057
 Falcon Forte 0343
 DARCOS 0438 Rotam Agrochemical Europe Limited
 Cezix 0512
 Erasmus 0513
                                                                                                                                                                                                                                         
 Delaro 0638  Bayer AG 31.12.2021.
 Cleravo 0572  SIA BASF

 4) Saskaņā ar 2019. gada 4. jūlija lēmumiem Nr. 3317–3320 anulēti šādi ieraksti:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma

Liet.

kat.

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr./PT atļaujas Nr.

Reģ. klase

Darbīgās vielas nosaukums

Darbīgās vielas saturs

Piezīmes

Amistar Opti 480 SC

F

Syngenta Polska Sp. z o.o.

0325

2

azoksistrobīns

hlortalonils

80 g/l

400 g/l

Anulēts ar 21.11.2019.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 01.05.2020. un izlietot līdz 20.05.2020.

Gro-Stop HN k.k.f.

AR

Certis Europe B.V.

0222

2

hlorprofams

300 g/l

Anulēts ar 01.08.2019.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.01.2020. un izlietot līdz 08.10.2020.

Baytan Trio

K

Bayer AG

0419

2

fluopirams

fluoksastrobīns

triadimenols

5 g/l

25 g/l

150 g/l

Anulēts ar 01.09.2019.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 29.02.2020. un izlietot līdz 28.02.2021.

Golden Metaz 500 SC

H

Goldengrass Ltd

7.

2

metazahlors

500 g/l

Atļaujas beigu termiņš - 31.07.2019.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.01.2020. un izlietot līdz 31.01.2021.

5) Saskaņā ar 2019. gada 4. jūlija lēmumu Nr. 3321 noteikts termiņš augu aizsardzības līdzekļa Ariane S krājumu izplatīšanai un nosacījumi krājumu lietošanai:

1. Atļauts esošos augu aizsardzības līdzekļa Ariane S (reģ. Nr. 0188) krājumus, kas saražoti līdz 2019. gada 19. jūnijam, izplatīt līdz 2019. gada 19. decembrim, pievienojot šī lēmuma kopiju.

2. Līdz 2019. gada 19. jūnijam saražotie augu aizsardzības līdzekļa Ariane S (reģ. Nr. 0188) krājumi jāizlieto atbilstoši jaunajiem lietošanas nosacījumiem šādi:

Apstrādājamie kultūraugi

Kaitīgais organisms

Preparāta deva

l/ha

Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes

Nogaidīšanas laiks, dienās

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā

Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, ziemas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

2.0-3.0

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)

-

1

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

2.0-2.5

Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)

-

1

Stiebrzāles (sēklai)

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

2.0-2.5

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)

-

1

Ganības

Īsmūža un daudzgadīgās divdīgļlapju nezāles

2.0-2.5

Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz pirmā mezgla stadijai (AS 21-31)

28

1

* Lēmuma Nr. 3321 izraksta kopija pieejama Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Augu aizsardzības līdzekļu saraksts

Meklētājā ieraksta augu aizsardzības līdzekļa nosaukumu – "Ariane S" – un nospiež "Meklēt". Atveras tabula ar informāciju par meklēto augu aizsardzības līdzekli. Peles kursoru novieto pēdējā ailē "Marķējumi" uz pievienotajām datnēm (parādīsies datņu nosaukumi) un atver lēmuma datni.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība" 39. punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļauti šādi dzīvo organismu saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums

Reģistrācijas īpašnieks

Reģ. Nr.

Reģistrācijas klase

Aktīvās sastāvdaļas nosaukums

Reģistrācijas beigu termiņš

Nemasys L SIA BASF

0685

3

Steinernema kraussei

10.07.2029.

Nemasys H SIA BASF

0686

3

Heterorhabditis bacteriophora

10.07.2029.

Nemaslug SIA BASF

0687

3

Phasmarhabditis hermaphrodita

10.07.2029.

Nemasys SIA BASF

0688

3

Steinernema feltiae

10.07.2029.

Nemasys No Ants SIA BASF

0689

3

Steinernema feltiae

10.07.2029.

Nemasys C SIA BASF

0690

3

Steinernema carpocapsae

10.07.2029.

2019.08.06. 18:17:00


Atpakaļ