Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība
  • Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus lietojot, jāievēro aizsardzības pasākumi blakuskultūrām un citiem ar lietojumu nesaistītiem organismiem
  • Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kuri ir kaitīgi bitēm
  • Latvijas Republikā reģistrētie augu aizsardzības līdzekļi, kurus lietojot, jāievēro vairāk nekā 10 m platas aizsargjoslas līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm
  • Latvijas Republikā reģistrētie dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi
  • Izsniegtās atļaujas augu aizsardzības līdzekļu paralēlai tirdzniecībai
  • Latvijas Republikā reģistrētie ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi
  • VAAD noteiktais lietojums 2020.gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem
  • Latvijas Republikā reģistrētie mikrobioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi