Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas daļa informē, ka
1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
TBM 75 WG H Sharda Europe b.v.b.a. 0581 2 metil-tribenurons 750 g/kg 19.02.2018. 31.10.2018.
Roundup 60 H Monsanto Crop Science Denmark A/S 0583 3 glifosāts 60 g/l 14.02.2018. 15.12.2018.
Hussar Activ Plus OD H Bayer AG 0588 2 2,4-D 2-etilheksil esteris

nātrija metl-jodosulfurons

metil-tiēnkarbazons

300 g/l

10 g/l

7,5 g/l

18.01.2018. 30.06.2025.
Mirador 250 SC F Syngenta Polska Sp. z o.o. 0591 2 azoksistrobīns 250 g/l 22.01.2018 31.12.2022.

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

2) piešķirta atļauja augu aizsardzības līdzekļa paralēlai tirdzniecībai:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums
Liet. kat. Atļaujas īpašnieks Atļaujas Nr. Reģistrācijas klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Atļauja derīga

no

Atļaujas derīguma termiņš Identiskais Latvijas Republikā reģistrētais
augu aizsardzības līdzeklis
Nosaukums Reģistrācijas Nr.
Emin dārzam Score 250 EC F SIA "Emin dārzam" 33 3 difenokonazols 250 g/l 07.02.2018. 31.12.2018. Score 250 EC 0001

Šo augu aizsardzības līdzekļu atļauto lietojumu atradīsiet: www.vaad.gov.lv > Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > VAAD noteiktais lietojums 2018. gadā reģistrā iekļautajiem augu aizsardzības līdzekļiem

3) anulēti šādi augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu datums Piezīmes
Ceridor MCPA 750 š.k. H Nufarm GmbH & Co KG 0345 2 MCPA 750 g/l 12.05.2010. 31.10.2018. Anulēts ar 01.02.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.07.2018. un izlietot līdz 31.07.2019.

Menno Florades š.k. F/B/V Menno Chemie-Vertrieb GmbH 0254 2 benzoskābe 90 g/l 21.04.2005. 31.01.2018. Anulēts ar 01.02.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 31.07.2018. un izlietot līdz 31.07.2019.

Rovral Aqua Flo F/K BASF A/S 0332 2 iprodions 500 g/l 11.06.2009. 10.06.2019. Anulēts ar 06.03.2018.

Krājumus atļauts izplatīt līdz 05.05.2018. un izlietot līdz 05.06.2018.

4) Pagarināts šādu augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas termiņš:

Augu aizsardzības līdzekļa
nosaukums un preparatīvā forma
Reģ. Nr. Reģistrācijas īpašnieks Reģistrācijas beigu termiņš
Kemikars T s.k. 0158 Arysta LifeScience Registrations Great Britain Ltd. 22.02.2019.
Vitavakss 200 FF s.k. 0043
MCPA Super 500 š.k. 0119 Nufarm GmbH & Co KG 31.10.2019.
Barclay Bolt XL 0379 Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 31.01.2020.
Bumper 25 EC 0133 ADAMA Registrations B.V.
Bumper Super 0217
Elektis 75 d.g. 0179 Gowan Crop Protection Limited
Cabrio Duo 0508 BASF A/S
Priaxor 0514
Signum 0269

5) saskaņā ar 2017.gada 10.novembra lēmumu Nr.2680 pēc atkārtotas novērtēšanas, pēc sastāvā esošās darbīgās vielas metil-metsulfurona apstiprinājuma atjaunošanas Eiropas Kopienā reģistrēto darbīgo vielu sarakstā, atjaunota augu aizsardzības līdzekļa Mezzo d.g. (reģ. Nr.0322) atļauja laišanai tirgū un lietošanai un tā reģistrācija pagarināta līdz 2024.gada 31.martam. Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums nomainīts uz Mezzo WG. Atļauts lietot kā herbicīdu īsmūža divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles un vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos un noteikts šāds lietojums:

amie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
kg/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.015 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz cerošanas beigām (AS 20-29). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu - 1
0.030 Apsmidzināt sējumus pavasarī, atsākoties veģetācijai, sākot ar kultūrauga stiebrošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30-39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu    
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Īsmūža divdīgļlapju nezāles 0.01-0.02 Apsmidzināt sējumus, sākot ar kultūrauga cerošanas sākumu līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 20-39). Darba šķidrumam pievieno virsmas aktīvo vielu - 1

6) saskaņā ar 2018.gada 31.janvāra lēmumu Nr.2746 kļūdu labojums augu aizsardzības līdzekļu Mavrik (reģ. Nr.0526) un Evure (reģ. Nr.0577) lietojuma tabulā. Konstatēts, ka tabulā krāšņumaugiem norādīta deva 0.15-2.0 l/ha, bet jābūt 0.15-0.2 l/ha:

Apstrādājamie kultūraugi Kaitīgais organisms Preparāta deva
l/ha
Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes Nogaidīšanas laiks, dienās Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Krāšņumaugi* (atklātā laukā) Laputis (Aphididae), lapu blusiņas (Psyllidae), vaboles (Coleoptera) 0.15 - 2.0 0.2 Apsmidzināt kaitēklim parādoties - 2

*Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (REK) Nr.1107/2009 51.pantu. Atbildība. Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

Informācija sagatavota: VAAD Augu aizsardzības departamentā, tālr. 67185481

2018.03.05. 12:21:00


Atpakaļ