Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

2020. gada 11. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2019.gada darbības rezultātus un 2020.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas:

Agroķīmijas joma (S.Rulle)

Sēklu kontroles joma (V.Evelone)

Augu aizsardzības joma (V.Ezers)

Augu karantīnas joma (G.Šķupele)

Augu veselības gads (K.Lifānova)

 

2019. gada 8. februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2018.gada darbības rezultātus un 2019.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas:

Sēklu kontroles joma (V.Evelone)

Agroķīmijas joma (S.Rulle)

Augu karantīnas joma (G.Šķupele)

Augu aizsardzības joma (V.Ezers)

 

2018.gada 20.februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar lauksaimnieku un dārzkopju organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2017.gada darbības rezultātus un 2018.gada aktualitātes.

Sanāksmes prezentācijas:

Sēklu kontroles joma (V.Evelone)

Agroķīmijas joma (S.Rulle)

Augu karantīnas joma (G.Šķupele)

Augu aizsardzības joma (V.Ezers)

Atbildes uz NVO jautājumiem.

2017.gada 7.februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2016.gada darbības rezultātus un 2017.gada aktualitātes.

Prezentācijas par 2016.gada darbības rezultātiem:

VAAD veiktās pārbaudes 2016.gadā (R.Grosbārdis)
Agroķīmijas joma (S.Rulle)
Augu aizsardzības joma (V.Ezers)
Augu karantīnas joma (G.Šķupele)
Sēklu kontroles joma (V.Evelone)

Atbildes uz NVO jautājumiem.

  

2016.gada 5.februārī notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2015.gada darbības rezultātus un 2016.gada aktualitātes.

Prezentācijas par 2015.gada darbības rezultātiem:

- Augu aizsardzības joma (V.Ezers)
- Augu karantīnas joma (G.Šķupele)
- Sēklu kontroles joma (V.Evelone)
- Agroķīmijas joma (S.Rulle)
- VAAD veiktās pārbaudes 2015.gadā (R.Grosbārdis)

Atbildes uz NVO jautājumiem.

 

2015.gada 16.martā notika Valsts augu aizsardzības dienesta ikgadējā tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai pārrunātu VAAD 2014.gada darbības rezultātus un 2015.gada aktualitātes.

Prezentācija par 2014.gada darbības rezultātiem (PDF).

VAAD Ziņu lapa

2014.gada 9.oktobrī notika sanāksme ar Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības biedriem, lai pārrunātu aktualitātes augu karantīnas un sēklu kontroles jomās

Prezentācija "Sēklu kartupeļu sertifikācija"

Prezentācija "Kartupeļu gaišās gredzenpuves ierobežošanas iespējas, riski un izplatība"

VAAD Ziņu Lapa Nr.1

VAAD 2013.gada veikums un šā gada aktualitātes

2014.gada 27.februārī Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) aicināja uz ikgadējo tikšanos nevalstisko organizāciju pārstāvjus, lai pārrunātu VAAD 2013.gada darbības rezultātus un 2014.gada aktualitātes.

Prezentācija par 2013.gada darbības rezultātiem (PDF).

Sanāksmes protokols tiks pievienots.

Augu aizsardzības līdzekļu nepietiekamā pieejamība „mazajiem lietojumiem”

„Mazais lietojums” augu aizsardzības likumdošanā attiecināms uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu valstī augiem un augu produktiem, kurus audzē nelielās platībās vai audzē lielās platībās, bet kaitīgais organisms nerada kaitējumu katru gadu vai arī kaitējums netiek nodarīts visā audzējamā platībā.

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) apkopojis gan audzētāju organizāciju 2013.gadā iesniegto informāciju, gan arī dienesta rīcībā esošo informāciju par augu aizsardzības līdzekļu iztrūkumu „mazajiem lietojumiem”. Paldies par informācijas iesniegšanu vēlamies pateikt dārzeņkopju un augļkopju sabiedriskajām organizācijām.

Informāciju par augu aizsardzības līdzekļu iztrūkumu „mazajiem lietojumiem” dienests, sadarbojoties ar augu aizsardzības līdzekļu reģistrācijas īpašniekiem, izmantos risinājumu meklēšanai.

Tabula noteikti ir papildināma ar citiem „mazajiem lietojumiem”, kur nav reģistrēts neviens augu aizsardzības līdzeklis vai kāds ir reģistrēts, bet sekmīgai kaitīgo organismu ierobežošanai, nepieciešams reģistrēt vēl kādu augu aizsardzības līdzekli.

Gan profesionālās lauksaimniecības organizācijas, gan profesionālos lietotājus lūdzam sniegt informāciju par augu aizsardzības līdzekļu vajadzību kaitīgo organismu ierobežošanai audzējamos kultūraugos „mazajiem lietojumiem”, kuri nav minēti tabulās. Lūdzam iesniegt informāciju par kultūraugu, tā platību, kaitīgo organismu/slimību un ja iespējams jebkādu citu tādu informāciju, kas saistīta ar esošo problēmu un/vai tās iespējamiem risinājumiem. Informāciju sūtīt uz e-pasta adresi: mazie.lietojumi@vaad.gov.lv.

Uz 28.02.2014. VAAD izvērtēja saņemto informāciju un apkopoja informāciju par VAAD pieņemtajiem lēmumiem par vairāku mazo lietojumu reģistrāciju. Esam papildinājuši tabulu ar jaunu informāciju- skatīt tabulu zemāk.

Lūdzam gan profesionālās lauksaimniecības organizācijas, gan profesionālos lietotājus turpināt iesniegt informāciju par trūkstošajiem lietojumiem norādot informāciju kā minēts augstāk.

2014.gadā VAAD turpinās izskatīt iespējas jaunu līdzekļu reģistrācijai vai kontaktējoties ar pieprasītāju/iem izskatīs iespējas atsevišķu atļauju izsniegšanai.

Uz 28.02.2014. VAAD izvērtēja saņemto informāciju un apkopoja informāciju par VAAD pieņemtajiem lēmumiem par vairāku mazo lietojumu reģistrāciju. Esam papildinājuši tabulu ar jaunu informāciju- skatīt tabulu zemāk.

Lūdzam gan profesionālās lauksaimniecības organizācijas, gan profesionālos lietotājus turpināt iesniegt informāciju par trūkstošajiem lietojumiem norādot informāciju kā minēts augstāk.

2014.gadā VAAD turpinās izskatīt iespējas jaunu līdzekļu reģistrācijai vai kontaktējoties ar pieprasītāju/iem izskatīs iespējas atsevišķu atļauju izsniegšanai.

  • Augu aizsardzības līdzekļu nepietiekamā pieejamība „mazajiem lietojumiem"