Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Reģistri un saraksti > Augu karantīna > Ražošanas vietas, kas atzītas par brīvām no kaitīgajiem organismiem

 

Nr. p.k. Ražošanas vietas nosaukums, juridiskā adrese Reģistrācijas Nr. VAAD Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā Organismi, no kuriem ražošanas vieta atzīta par brīvu
1. SIA "Ķikši", Siguldas pag., Siguldas nov., LV-2150 2100153 Augiem kaitīgie organismi, kam ir karantīnas organismu statuss Krievijas Federācijā