Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Projekti

 

Programmas "Baltijas jūras reģiona Eiropas Strukturālā programma 2014. – 2020. gadam" projekts Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai
(Advanced manure standards for sustainable nutrient management and reduced emissions)

09.02.2018. semināra Ozolniekos S.Rulles prezentācija, L.Leitāna prezentācija

  Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projekts "Atbalsts Kosovas augkopības produkcijas ražošanas un augu aizsardzības sistēmas kapacitātes stiprināšanai” (Kosovo – IPA 2015 - "Support to strengthening Kosovo's plant production and protection system and capacities", KS 15 IPA AG 01 16 ).
Eiropas Savienības starptautiskās mērķsadarbības Twinning projektsUkrainas tiesību aktu augu aizsardzības un augu veselības jomā tuvināšana ES tiesību aktiem un ar to saistīto kontroļu un laboratorijas pakalpojumu stiprināšana”.

Eiropas Savienības fonda projekts “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” Nr.5.4.2.2./17/I/002. VAAD līdzdalība šādos jautājumos:

  • augšņu agroķīmiskajai izpēte reprezentatīvajā kopā
  • augsnes minerālā slāpekļa monitoringa tehniskais nodrošinājums
  • latvāņu izplatības monitoringa tehniskais nodrošinājums