Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Kontaktinformācija

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@vaad.gov.lv.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus.

Personām ar kustību traucējumiem vai personām ar bērnu ratiņiem nodrošinām iespēju izsaukt VAAD darbinieku pa tālruni.

Darbinieki konsultē šādos jautājumos:

Bioloģiskās atļaujas sēklām: Inese Nicmane, tālr. 67365568, 29179307

Augu pases, augu tirdzniecības pārkāpumi (neatbilstošas/nav augu pases): Ilze Klauža, tālr. 67757990, Gunita Šķupele, tālr.67550931, mob.26337845

Fitosanitārās prasības augus izvedot uz trešajām valstīm, fitosanitāro sertifikātu saņemšana: Ilva Neparte, tālr. 67550928

Augu slimību un augu kaitēkļu noteikšana:

  • Kā atpazīt slimību, kaitēkli - Anitra Lestlande, tālr. 67185478, 27808472
  • Kā rīkoties, ja konstatētas bakteriālās iedegas pazīmes - Gunita Šķupele, tālr.67550931, mob.26337845 un Agnija Meldere, tālr. 67550928
  • Paraugu noformēšana, piegāde, testēšana. Nacionālā fitosanitārā laboratorija, tālr. 67550950, mob. 26645561
  • Koku (meža) kaitīgie organismi. Gunita Šķupele, tālr.67550931, mob.26337845 un Agnija Meldere, tālr. 67550928, Līga Grišāne, tālr. 67550928.

Invazīvie augi – viss par LATVĀNI (izplatība, monitorings, ierobežošanas metodes): Astra Garkāje, tālr. 67757990, Līga Grišāne, tālr. 67550928.

Kartupeļu prasības attiecībā uz karantīnas organismiem: Jevgeņija Kārkliņa, tālr.67550528, Agita Pence, tālr. 67550926; 29274187

Augu aizsardzības līdzekļu (AAL) reģistrācija: Regīna Čūdere, tālr.67185481

AAL lietošanas uzraudzība: Inga Aizpura, tālr. 67550923, mob. 29397316

Integrētā augu aizsardzība: Anitra Lestlande, tālr. 67185478, 27808472

Koksnes iepakojamais materiāls: Gunita Šķupele, tālr.67550931, mob.26337845 un Agita Pence, tālr. 67550926; 29274187, Evija Lisovska 67550925.

Mēslošanas līdzekļi un substrātu reģistrācija: Dainis Levans, tālr. 67550920

Ar EK mēslošanas līdzekļu uzskaite: Jeļena Rundane, tālr. 67550920

Mēslošanas līdzekļu un substrātu savstarpējā atdzīšana: Aiga Mitre, tālr. 67550920

Mēslošanas līdzekļu lietošana un tās uzskaites dokumentācija (mēslošanas plānu kopsavilkums): Aiga Mitre, Jeļena Rundane, tālr. 67550920

Augšņu agroķīmiskā izpēte: Zane Žīgure, tālr. 67552996; mob.26127605

Augšņu un kūtsmēslu analīzes: Agroķīmijas laboratorija, tālr. 67553539; mob.28679302

Sēklu sertifikācija, šķirņu reģistrācija, kaņepju THC monitorings: Liena Jaunzeme, tālr. 67113278

Nacionālā sēklu kontroles laboratorija: tālr. 67112716

Latvijas augu šķirņu katalogs: Ina Juščenko, tālr. 67365564

Augu šķirņu aizsardzība: Inga Ovsjaņņika, tālr 67365569