Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Kontaktinformācija

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@vaad.gov.lv.

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst pārsniegt 10 megabaitus.

Personām ar kustību traucējumiem vai personām ar bērnu ratiņiem nodrošinām iespēju izsaukt VAAD darbinieku pa tālruni.

Darbinieki konsultē šādos jautājumos:

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība (informācija par AAL lietošanas noteikumu prasību ievērošanu):
  Rīgas reģionālā nodaļa Zigmārs Bulavs 20219144
  Vidzemes reģionālā nodaļa Vizma Bērziņa 26337989
  Zemgales reģionālā nodaļa Aija Čonka 29137472
  Latgales reģionālā nodaļa Vita Putniņa 29262034
  Kurzemes reģionālā nodaļa Olita Vigule 26337064
Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas uzraudzība (informācija par miglošanas noteikumiem) Inga Aizpura 29397316
Bioloģiskās atļaujas sēklām Inese Nicmane 67365568, 29179307
Augu pases, augu tirdzniecības pārkāpumi (neatbilstošas/nav augu pases) Ilze Klauža 67757990
Gunita Šķupele 67550931, 26337845
Fitosanitārās prasības, augus izvedot uz trešajām valstīm, fitosanitāro sertifikātu saņemšana Ilva Neparte 67550928
Augu slimību un augu kaitēkļu noteikšana:
 
  • kā atpazīt slimību, kaitēkli
Anitra Lestlande 27808472
  • kā rīkoties, ja konstatētas bakteriālās iedegas pazīmes
Gunita Šķupele 67550931, 26337845
Agnija Meldere 67550928
  • paraugu noformēšana, piegāde, testēšana
Nacionālā fitosanitārā laboratorija 67550950, 26645561
  • koku (meža) kaitīgie organismi
Gunita Šķupele 67550931, 26337845
Agnija Meldere 67550928
Līga Grišāne 67550928
Invazīvie augi – viss par LATVĀNI (izplatība, monitorings, ierobežošanas metodes) Astra Garkāje 67757990
Līga Grišāne 67550928
Karantīnas organismi kartupeļiem Jevgeņija Kārkliņa 67550528
Agita Pence 67550926, 29274187
Augu aizsardzības līdzekļu reģistrācija Regīna Čūdere 67185481
Integrētā augu aizsardzība Anitra Lestlande 27808472
Koksnes iepakojamais materiāls Gunita Šķupele 67550931, 26337845
Agita Pence 67550926, 29274187
Evija Lisovska 67550925
Mēslošanas līdzekļu un substrātu reģistrācija Dainis Levans 67550920
EK mēslošanas līdzekļu uzskaite Jeļena Rundane
Mēslošanas līdzekļu un substrātu savstarpējā atzīšana Aiga Mitre
Mēslošanas līdzekļu lietošana un tās uzskaites dokumentācija (mēslošanas plānu kopsavilkums) Aiga Mitre
Jeļena Rundane
Augšņu agroķīmiskā izpēte Zane Kalniņa 67552996; 26127605
Augšņu un kūtsmēslu analīzes Agroķīmijas laboratorija 67553539; 28679302
Sēklu sertifikācija, šķirņu reģistrācija, kaņepju THC monitorings Liena Jaunzeme 67113278
Sēklu analīžu veikšana Nacionālā sēklu kontroles laboratorija 67112716
Latvijas augu šķirņu katalogs Ina Juščenko 67365564
Augu šķirņu aizsardzība Inga Ovsjaņņika 67365569