Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļas inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, agronomijā, vai vides zinātnēs
- atbillstoša darba pieredze, vēlama lauksaimniecībā vai agronomijā
- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- tekstu un dokumentu sagatavošanas prasmes
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību,
- ētiskums un orientācija uz attīstību, labas angļu valodas zināšanas
- vēlama auto vadītāja apliecība

Galvenie darba uzdevumi:
- pieņemt un izvērtēt klientu iesniegumus un sagatavot lēmuma projektus
- sniegt priekšlikumus augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības sistēmas veidošanai un nodrošināt tās uzraudzību
- izstrādāt iekšējos normatīvos aktus augu aizsardzības līdzekļu lietošanas jomā
- piedalīties inspektoru apmācībā
- strādāt ar informāciju un augu aizsardzības jomas veikto uzraudzības pasākumu datiem
- gatavot prezentācijas pārskatiem, publikācijām, dažādām interešu grupām, klientiem
- sniegt informāciju savas kompetences jomā dienesta klientiem semināros, individuāli

Ierēdņa dienesta vieta: Lielvārdes ielā 36, Rīgā.
Algas apmērs 835 – 1100 eiro.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 2020. gada 7. februārim jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

2.  Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto darbinieka amatu (viena vakance uz nenoteiktu laiku) – Agroķīmijas departamenta Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas eksperts-kartogrāfs

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība ģeogrāfijā, vides zinātnēs vai lauksaimniecībā;
- prasme strādāt ar kartēm (augšņu -; ortofoto -) un veikt ģeotelpisko datu apstrādi un karšu sagatavošanu, izmantojot  ArcGIS;
- precizitāte un atbildības sajūta;
- komunikācijas prasmes;
- auto vadītāja tiesības un labas auto vadīšanas prasmes;
- angļu valodas zināšanas.

Galvenie darba uzdevumi:

-augšņu agroķīmiskās izpētes lauka darbu plānu projektu izstrāde;
-sadarbība ar klientiem augšņu agroķīmiskās izpētes darbu plānošanas un izpildes procesā;
-augsnes paraugu ņemšana objektos;
-lauku darbu dokumentācijas aizpildīšana;
-augšņu agroķīmiskās izpētes karšu un materiālu sagatavošana, pamatojoties uz laboratorijas analīžu datiem;
-pārskatu par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem sagatavošana;
-darbs ar dažādām datu bāzēm.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 2020. gada 15. februārim jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.


3. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku) – Kurzemes nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā
- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā
- sastādīt pārbaudes aktus
- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros

Ierēdņa dienesta vieta Ventspils vai Kuldīga

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 2020. gada 15. februārim jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

4. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto darba vietu – Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas vadītāja vietnieks uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:
- augstākā izglītība lauksaimniecībā vai bioloģijā;
- darba pieredze ar sēklkopību vai lauksaimniecību saistītā jomā;
- vēlama viena gada pieredze valsts pārvaldē;
- pieredze darbā laboratorijā un prasme strādāt ar laboratorijas iekārtām;
- sēklu un šķirņu apriti regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
- labas dokumentu sagatavošanas prasmes;
- spēja strādāt rūpīgu un precīzu darbu;
- labas angļu valodas zināšanas;
- spēja strādāt komandā.

Galvenie darba uzdevumi:
- nodrošināt sēklu kvalitātes noteikšanu atbilstoši starptautiskajām metodēm;
- nodrošināt laboratorijas kvalitātes rokasgrāmatas un dokumentācijas uzturēšanu;
- vadīt sēklu kvalitātes kontroles darbā nepieciešamo tehnisko noteikumu un instrukciju izstrādi;
- nodrošināt laboratorijas starptautiskās akreditācijas uzturēšanu;
- nodrošināt sēklu paraugu noņēmēju un ekspertu apmācību, eksamināciju un darba pārraudzību.

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 2020. gada 15. februārim jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

5. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu (vakance uz nenoteiktu laiku) – Latgales nodaļas vecākais inspektors

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā
- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā
- sastādīt pārbaudes aktus
- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros

Ierēdņa dienesta vieta Rēzeknē vai Balvos

Pieteikuma dokumenti (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 2020. gada 25. februārim jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.