Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Vidzemes reģionālās nodaļas vecākais inspektors (darba vieta Valmierā)

Prasības pretendentam
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā specialitātē valsts pārvaldē
- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā
- sastādīt pārbaudes aktus
- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 5.jūlijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219, e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv.

2. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Latgales reģionālās nodaļas vecākais inspektors
(darba vieta Krāslavā)

Prasības pretendentam:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, dabaszinātnēs vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā specialitātē valsts pārvaldē
- zināšanas par augu karantīnas jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt fitosanitāro kontroli un uzraudzību, sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- novērtēt augu pavairojamā materiāla atbilstību fitosanitārajām un kvalitātes prasībām stādaudzētavās
- sastādīt pārbaudes aktus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 5.jūlijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36/38, tālr. 67027219, e-pasta adrese: personals@vaad.gov.lv.

3. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu uz patstāvīgu laiku – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā vai vides zinātņu specialitātē, priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā, kā arī priekšroka pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem vides piesārņojuma kontroles, ekotoksikoloģijas jomā, agronomijā, vides ķīmijā, ķīmijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- ļoti labas angļu valodas zināšanas
- prasme strādāt ar datoru
- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- veikt augu aizsardzības līdzekļa atbilstības novērtējumu reģistrācijas nosacījumiem ekotoksikoloģijas jomā, t.sk., par līdzekļu ietekmi uz dzīvajiem organismiem, to grupām
- laboratorijas un lauka pētījumu un citas informācijas izvērtēšana un novērtējumu sagatavošana
- dalība ES Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 20.jūnijam jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.