Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība lauksaimniecībā - agronoms ar specializāciju augkopībā. Priekšrocības kandidātiem ar speciālajām zināšanām un pieredzi praktiskajā augu aizsardzībā un/vai konsultāciju sniegšanā lauksaimniekiem augu aizsardzības jomā
 • darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
 • zināšanas par kultūraugu attīstības stadijām un kaitīgo organismu bioloģiju
 • zināšanas par augu aizsardzības līdzekļiem un to efektivitātes nosacījumiem
 • zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar datoru
 • organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

 • sagatavot normatīvo aktu prasībām atbilstošus novērtējumus par reģistrācijai pieteikto augu aizsardzības līdzekļu bioloģisko efektivitāti, par kaitīgo organismu rezistences attīstības un fitotoksiskuma riskiem;
 • veikt pārbaudes par augu aizsardzības līdzekļu efektivitātes izmēģinājumu veicēju atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • pārstāvēt Latviju Eiropas Komisijas, Eiropas un Vidusjūras Augu Aizsardzības organizācijas un citu starptautisku organizāciju izveidotajās ekspertu darba grupās.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 940 līdz 1263 eiro (bruto)
 • profesionālo izaugsmi un iespēju iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes darba grupās
 • iespēju piedalīties kvalifikācijas celšanas apmācībās ārzemēs
 • sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai līdz 2020. gada 24. novembrim, e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

 

2. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība bioloģijā, medicīnā vai sabiedrības veselības specialitātē, priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā, kā arī priekšroka pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijā, medicīnā, bioloģijā vai ķīmijā kā arī zināšanām ķīmisko vielu kontroles jomā
 • darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
 • zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • prasme strādāt ar datoru
 • organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

 • veikt augu aizsardzības līdzekļa atbilstības novērtējumu reģistrācijas nosacījumiem toksikoloģijas jomā, t.sk., par līdzekļu ietekmi uz dažādām cilvēku grupām.
 • laboratorijas un lauka pētījumu un citas informācijas izvērtēšana un novērtējumu sagatavošana
 • dalība ES Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 940 līdz 1263 eiro (bruto)
 • profesionālo izaugsmi un iespēju iegūt starptautisku pieredzi, piedaloties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes darba grupās
 • iespēju piedalīties kvalifikācijas celšanas apmācībās ārzemēs
 • sociālās garantijas, kā arī veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Personāla daļai līdz 2020. gada 24. novembrim, e-pasts: personals@vaad.gov.lv