Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

1. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu – Augu aizsardzības departamenta Augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas daļas referents.

Prasības pretendentiem:
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām
- augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība medicīnā, sabiedrības veselībā, ķīmijā, farmācijā vai bioloģijā. Priekšroka pretendentiem ar pieredzi zinātniskajā darbā attiecīgajā jomā. Kā arī priekšroka pretendentiem ar papildus speciālajām zināšanām un/vai profesionālās kvalifikācijas celšanas kursiem toksikoloģijas, bioķīmijas un pārtikas drošības jomā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē
- zināšanas par augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- ļoti labas angļu valodas zināšanas pētījumu analīzei un novērtējumu sagatavošanai
- prasme strādāt ar datoru
- organizētība, iedziļināšanās detaļās, analītiskā domāšana, ētiskums un orientācija uz attīstību
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:
- veikt novērtējumu toksikoloģijas jomā par augu aizsardzības līdzekļu un darbīgo vielu atbilstību  reģistrācijas nosacījumiem
- sagatavot priekšlikumus par norādēm augu aizsardzības līdzekļu marķējumā attiecībā uz klasifikāciju un ieteikumiem cilvēku un dzīvnieku drošības garantēšanai
- piedalīties Eiropas Komisijas un Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādes izveidotajās darba grupās.

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 30.oktobrim jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219 vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.

2. Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu  (vakance uz noteiktu laiku) – Rīgas reģionālās nodaļas vecākais inspektors.

Prasības pretendentiem/-ēm:


- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
- augstākā izglītība lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai bioloģijā
- darba pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē, vēlama lauksaimniecībā
- zināšanas par augu karantīnas jomu un sēklu kontroles jomu regulējošiem normatīviem aktiem
- dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
- autovadītāja apliecība
- prasme strādāt ar datoru
- spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību

Galvenie darba uzdevumi:

- uzraudzīt un kontrolēt normatīvo aktu izpildi sēklu aprites jomā un fitosanitārās uzraudzības un kontroles jomā
- sastādīt pārbaudes aktus
- sniegt konsultācijas savas kompetences ietvaros augu karantīnas un sēklu aprites jomā
- ņemt augu un augu produktu paraugus
- sagatavot darba plānus un pārskatus par savu pienākumu izpildi dienestā noteiktajā kārtībā un termiņos
- ikdienas darbs saistīts ar izbraukumiem
- darbs summētā darba laika ietvaros

Ierēdņa dienesta vieta - Dobelē vai Tukumā.

 

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV, diploma kopiju) jāiesniedz līdz 24.oktobrim Valsts augu aizsardzības dienesta Stratēģijas un metodoloģijas departamenta Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.