Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Vakances

Vakances

Valsts augu aizsardzības dienests izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - Augu aizsardzības departamenta Integrētās augu aizsardzības daļas vecākais referents

Prasības pretendentam/-ei:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
 • augstākā izglītība lauksaimniecībā
 • darba pieredze agronoma profesijā
 • zināšanas par augu aizsardzības un integrētās augu aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem
 • dokumentu un tekstu sagatavošanas prasmes
 • prasme strādāt ar datoru
 • spēja pieņemt lēmumus savu pilnvaru robežās un uzņemties atbildību, ētiskums un orientācija uz attīstību

Galvenie darba uzdevumi:

 • apkopot no reģionu speciālistiem iesūtīto informāciju par kaitīgo organismu izplatību Latvijā
 • izstrādāt iekšējos normatīvos aktus augu kaitēkļu un slimību monitoringa un prognožu jomā
 • uzturēt un veidot augu kaitēkļu un slimību izplatības ilggadīgo novērojumu datu bāzi un veikt analīzi par kaitīgo organismu izplatības tendencēm
 • nodrošināt ieinteresētās personas ar informāciju par kaitīgajiem organismiem, to bioloģiju un ierobežošanas pasākumiem, sniegt informāciju par reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietošanu

Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstule, CV, diploma kopija) līdz 23.augustam jāiesniedz Personāla daļā, Rīgā, Lielvārdes ielā 36, tālr. 67027219  vai e-pasts: personals@vaad.gov.lv.