Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Ģenētiski modificēti organismi

Ministru kabineta rīkojumi

  • 2009.gada 16.aprīļa rīkojums Nr.238 "Par Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomi"

Eiropas Savienības normatīvie akti

  • Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2009/41/EK (2009. gada 6. maijs) par ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotu izmantošanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/18/EK (2001. gada 12. marts) par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē un Padomes Direktīvas 90/220/EEK atcelšanu
  • Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/27/EK ( 2008. gada 11. marts), ar ko Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām