Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Laboratorijas > Agroķīmijas laboratorija

Informējam klientus, ka Agroķīmijas laboratorija tehnisku iemeslu dēļ neveiks mēslošanas līdzekļu testēšanu līdz 2019. gada septembrim. Augsnes analīzes tiek veiktas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Agroķīmijas laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - VAAD) Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta laboratorija, kas veic augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmisko testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām.

Laboratorijas funkcijas ir:

 • nodrošināt VAAD Agroķīmijas departamenta veiktās augšņu agroķīmiskās izpētes augsnes paraugu analīzi un iegūtās informācijas ievadīšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē, lai nodrošinātu informācijas ieguvi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām;
 • veikt klientu (fizisko un juridisko personu) iesniegto augsnes un mēslošanas līdzekļu paraugu analīzi.

Kvalitāte

Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta 2003.gadā.
Laboratorijas pārvaldības, administratīvā un tehniskā sistēma tiek uzturēta atbilstoši LVS EN/IEC 17025:2005 standarta prasībām.
Laboratorijas mērķis ir veikt iesniegto paraugu testēšanu iespējami īsos termiņos, vienlaikus nodrošinot analīžu kvalitāti un objektīvus rezultātus.
Lai uzturētu savu profesionalitāti, laboratorija regulāri piedalās Eiropas Savienības starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā.

Pakalpojumi

Agroķīmijas laboratorija pēc klientu pieprasījuma sniedz maksas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām, veicot klientu iesniegto augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmisko testēšanu.
Informāciju par pakalpojuma cenām var iegūt dienesta mājaslapā: Pakalpojumi > Cenrādis > Valsts augu aizsardzības dienesta pakalpojumi, par kuriem jāmaksā saskaņā ar cenrādi (27.punkts – augsnes analīzes; 31.punkts – kūtsmēslu analīzes).

Pieteikums augsnes agroķīmiskajām analīzēm DOC, PDF
Pieteikums mēslošanas līdzekļa vai substrāta analīzēm DOC, PDF
 
Metodes

Testēšanā tiek izmantotas Latvijā standartizētas metodes, kā arī starptautisku organizāciju (ISO, EN) atzītas metodikas un nacionālie standarti.
Papildu informācija > www.latak.lv> Akreditētās institūcijas > Testēšanas laboratorijas > T-278

Augsnes analīzes

Priekšstatu par augsnes auglību sniedz tās agroķīmiskie pamatrādītāji: reakcija (pH), organiskās vielas, kustīgā fosfora (P2O5) un kālija (K2O) saturs. Dažkārt, lai spriestu par augsnes piemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai, vēlams noteikt arī sekundāro un mikroelementu saturu augsnē: apmaiņas magniju (Mg) un kalciju (Ca), kustīgo sēru (S-SO4), boru (B), varu (Cu), mangānu (Mn), cinku (Zn) u.c.

Kā pareizi jāņem augsnes paraugs?    

 • Jāatceras, ka augsnes paraugs jāņem no viendabīgas augsnes, t.i., vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māla), ar dažādu organiskās vielas saturu, kā arī no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes).
 • Ja augsne ir viendabīga, tad maksimālā platība, no kuras var ņemt augsnes paraugu, ir 6 ha.
 • Augsnes paraugu ņem, ejot pa lauka garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī, rūpīgi samaisa un izveido vienu vidējo augsnes paraugu (apmēram 1 kg).
 • Augsnes paraugu ievieto tīrā plastmasas vai auduma maisiņā.
 • Ja analīzēm tiek sūtīti vairāki paraugi, klients tos numurē vai citādi identificē.

Jāievēro:

 • Paraugus nedrīkst ņemt tikko kaļķotā vai mēslotā laukā (jāņem ne ātrāk kā vismaz vienu mēnesi pēc tam).
 • Augsnes paraugs nav derīgs, ja paraugā iekļūst kaļķi, minerālmēsli vai kūtsmēsli.
 • Ja vēlas noteikt N/NH4 un N/NO3 , maisiņš ar paraugu jāievieto aukstuma kastē un jātransportē uz laboratoriju.

Mēslošanas līdzekļu analīzes

Cik liels paraugs vajadzīgs?

 • Organiskie šķidrie mēslošanas līdzekļi (piemēram, virca, digestāts) - apmēram 3 litri.
 • Pakaišu kūtsmēsli – apmēram 2 kg.

Paraugu pieņemšana laboratorijā

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
Dienā pirms valsts noteiktajiem svētkiem paraugus laboratorijā pieņem no plkst. 9.00 līdz 15.00

Pakalpojuma izpildes termiņi

Klientu iesniegto augsnes un mēslošanas līdzekļu analīzes tiek veiktas apmēram 15 darba dienās.

Testēšanas pārskatu (analīžu rezultātu) izsniegšana

Laboratorija, ja ir veikta samaksa par pakalpojumu, testēšanas pārskatus klientam izsniedz atkarībā no viņa izvēlētā veida:

 • klātienē, klientam ierodoties laboratorijā;
 • nosūtot pa pastu, faksu vai ieskenētā veidā pa e-pastu;
 • steidzamos gadījumos – arī telefoniski.

VAAD Agroķīmijas laboratorijas klientu aptauja

 

Kontakti

Jautājumus, kas saistīti ar paraugu ņemšanu, piegādi un testēšanu, iespējams noskaidrot pa tālruni 28679302, 67553539 vai pa e-pastu laboratorija@vaad.gov.lv
Plašāka kontaktinformācija dienesta mājaslapā: Kontaktinformācija > Departamenti > Agroķīmijas departaments.