Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Laboratorijas > Agroķīmijas laboratorija

Agroķīmijas laboratorija

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta laboratorija, kura veic augsnes un mēslošanas līdzekļu fizikāli ķīmisko testēšanu saskaņā ar standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām.

Kvalitāte un metodes

Agroķīmijas laboratorija ir akreditēta 2003.gadā. Laboratorijas pārvaldības, administratīvā un tehniskā sistēma uzturēta atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Laboratorijas mērķis ir veikt iesniegto paraugu testēšanu iespējami īsos termiņos, vienlaikus nodrošinot testēšanas kvalitāti un objektīvus rezultātus. Lai uzturētu savu profesionalitāti, laboratorija regulāri piedalās prasmes pārbaudēs. Testēšanā tiek izmantotas LVS izstrādāti vai adaptēti standarti, kā arī starptautisku organizāciju (ISO, CEN) atzītas metodes un standarti.

Papildu informācija: www.latak.gov.lv > Akreditētās institūcijas > T-278

Pakalpojumi

Agroķīmijas laboratorija pēc klientu pieprasījuma sniedz maksas pakalpojumus juridiskām un fiziskām personām. Informācija par pakalpojumu cenām: Ministru kabineta 10.07.2012. noteikumi Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis" (27.punkts, 31.punkts).

Augsnes testēšana

Pieteikuma veidlapa: DOC, PDF
(Ja paraugs tiek atvests personīgi, pieteikumu var nepildīt un noformēt laboratorijā uz vietas.)

Priekšstatu par augsnes auglību sniedz tās agroķīmiskie pamatrādītāji: reakcija (pH), organisko vielu, kustīgā fosfora (P2O5) un kālija (K2O) saturs. Dažkārt, lai spriestu par augsnes piemērotību konkrētu kultūraugu audzēšanai, vēlams noteikt arī sekundāro un mikroelementu saturu augsnē. Laboratorija nenosaka kopējo elementu saturu augsnē, jo tas neraksturo, cik daudz attiecīgajā augsnē esošā elementa augs var izmantot. Laboratorijā nosaka tikai augiem izmantojamos elementus.

Augsnes paraugu ņemšana

 • Augsnes paraugu ņem no viendabīgas augsnes, vienā paraugā nedrīkst apvienot augsni ar atšķirīgu granulometrisko sastāvu (piemēram, smilts un māla), ar dažādu organisko vielu saturu vai no dažādiem augsnes tipiem (piemēram, velēnu karbonātu un podzolētas augsnes). Maksimālā platība, no kuras var ņemt vienu augsnes paraugu, ir 6 ha.
 • Paraugus nedrīkst ņemt nesen kaļķotā vai mēslotā laukā, paraugu ņem ne ātrāk kā vienu mēnesi pēc kaļķošanas vai mēslošanas.
 • Augsnes paraugu ņem, ejot pa lauka garāko diagonāli un veicot 15-20 zondējumus vai rakumus ar lāpstu 20 cm dziļumā. Atsevišķos zondējumos vai rakumos paņemto augsni ievieto spainī, rūpīgi samaisa un no samaisītās augsnes paņem vidējo augsnes paraugu (apmēram 0,5 līdz 1 kg).
 • Augsnes paraugs, cik iespējams, nedrīkst saturēt nesadalījušās augu daļas, dzīvnieku atliekas, akmeņus vai citus piemaisījumus.
 • Augsnes paraugu uzglabā tīrā plastmasas vai auduma maisiņā.
 • Paraugus skaidri identificē. Ja testēšana tiek veikta, lai izpildītu integrētās augu audzēšanas prasības, jānorāda lauka nosaukums, lauka bloka Nr. vai kadastra Nr.

Augsnes minerālā slāpekļa (N/NH4 un N/NO3) testēšana

Ņemot vērā minerālā slāpekļa testēšanas metodes specifiku, par šīs analīzes veikšanu iepriekš jāsazinās ar laboratoriju.

Paraugus līdz nogādāšanai laboratorijā uzglabā sasaldētus, ja paraugus nogādā laboratorijā uzreiz pēc ņemšanas, tos var nesaldēt.

Transportēšanas laikā nodrošina, lai paraugi atrodas aukstumā, piemēram, tos ievieto aukstuma kastē.

Mēslošanas līdzekļu testēšana

Pieteikuma veidlapa: DOC, PDF
(Ja paraugs tiek atvests personīgi, pieteikumu var nepildīt un noformēt laboratorijā uz vietas.)

Agroķīmijas laboratorija veic organisko mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu testēšanu, nosakot kopējo slāpekli (N), fosforu (P) un kāliju (K), kas nepieciešami, lai plānotu mēslošanu. Bez tiem tiek noteikts arī amonija slāpeklis (N-NH4), organisko vielu saturs, reakcija (pH).

Mēslošanas līdzekļu paraugu ņemšana

 • Ja ņem šķidros mēslošanas līdzekļus, tos pirms paraugu ņemšanas samaisa visā tilpumā (visu krātuvi vai cisternu).
 • Ņem 5 līdz 10 paraugus no dažādām vietām, bet ne no virskārtas. Atsevišķajos punktos paņemtos paraugus ievieto spainī, rūpīgi samaisa un no samaisītā parauga paņem vienu vidējo paraugu. Šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem (piemēram, vircai, digestātam u.c.) nepieciešami apmēram 3 l, cietajiem mēslošanas līdzekļiem – apmēram 2 kg.
 • Ja mēslošanas līdzekli paredzēts izkliedēt uz lauka, paraugu ņem pirms izkliedes.
 • Atkarībā no laikapstākļiem un gaisa temperatūras pēc parauga ņemšanas var būt nepieciešams to uzglabāt aukstumā.

Paraugu pieņemšana laboratorijā

Darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00
Dienā pirms valsts noteiktajiem svētkiem paraugus laboratorijā pieņem no plkst. 9.00 līdz 15.00
Paraugus laboratorijā var iesniegt pa pastu, ar pakomātu vai kurjeru.

Pakalpojuma izpildes termiņi

Klientu iesniegto augsnes un mēslošanas līdzekļu paraugu testēšana tiek veikta apmēram 15 darba dienās. Atkarībā no laboratorijas noslodzes testēšana var prasīt vairāk laika. Ja plānots iesniegt lielu paraugu skaitu (vairāk par 50 paraugiem), vēlams sazināties ar laboratoriju.

Testēšanas pārskatu izsniegšana

Ja ir veikta samaksa par pakalpojumu, laboratorija testēšanas pārskatu klientam izsniedz atkarībā no viņa izvēlētā veida:

 • nosūtot elektroniski pa e-pastu;
 • klātienē, klientam ierodoties laboratorijā;
 • steidzamos gadījumos – pa tālruni.

Kontakti

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, tālr. 28679302, e-pasts: laboratorija@vaad.gov.lv
Plašāka kontaktinformācija www.vaad.gov.lv: Kontaktinformācija > Departamenti > Agroķīmijas departaments.