Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu karantīna > Eksports un reeksports

Eksports un reeksports

Eksports ir augu un augu produktu izvešana no Latvijas Republikas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Reeksports (atpakaļizvešana) ir augu un augu produktu kravas izvešana, kas ievesta Latvijas teritorijā no trešajām valstīm, pēc tam uzglabāta, sadalīta vai pārpakota un izvesta uz citām trešajām valstīm.
 
Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz trešajām valstīm, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam (izvešanai) vai fitosanitārais sertifikāts reeksportam (atpakaļizvešanai), kas apliecina šo augu vai augu produktu atbilstību ievedējvalsts fitosanitārajām prasībām.

Eksports un reeksports uz Muitas Savienības valstīm-Krievijas Federāciju, Baltkrieviju un Kazahstānu

 • Stādāmā materiāla un kartupeļu eksports uz Krievijas Federāciju

Krievijas Federācijas Nacionālā augu aizsardzības organizācija no 2013.gada 1.jūlija noteikusi pagaidu aizliegumu stādāmā materiāla (t.sk. stādi konteineros) un kartupeļu ievešanai Krievijas Federācijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Muitas kodu saraksts augiem, uz kuriem attiecas aizliegums, krievu/angļu valodās XLS

Kartupeļus ievest Krievijā no ES nedrīkst, līdz ar to ne sēklas, ne pārtikas kartupeļiem netiek izsniegti fitosanitārie sertifikāti, izņemot, ja kartupeļi ir termiski apstrādāti vai sagriezti, vai nomizoti – sagatavoti tālākai pārstrādei.

Stādāmo materiālu drīkst ievest tikai no tādām ražošanas (stādu audzēšanas) vietām, kuras atzītas par brīvām no kaitīgajiem organismiem, kam ir karantīnas organismu statuss Krievijas Federācijā. Šāda stādaudzētava Latvijā ir  viena.

Lai atvieglotu šķēršļus augu un augu produktu eksportam uz Krieviju, Baltkrieviju un Kazahstānu, starp šīm valstīm tika izveidota Muitas Savienība. Šī mērķa ietvaros tika izstrādātas vienotas fitosanitārās prasības, kas stājās spēkā 2010.gada 1.jūlijā. Eksportējot augsta riska fitosanitārai kontrolei pakļautos augus un augu produktus uz Muitas Savienības valstīm, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts.

 • Augu un augu produktu saraksts, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Muitas Savienības valstīs (Krievijā, Baltkrievijā, Kazahstānā)

             angļu valodā PDF, krievu valodā PDF

 • Noteikumi par fitosanitāro kontroli Muitas Savienības valstu ievešanas punktos 

             angļu valodā: PDF, krievu valodā PDF

 • Noteikumi par fitosanitāro kontroli Muitas Savienības valstu teritorijas iekšienē 

  angļu valodā PDF, krievu valodā DOC

Eksportējot augus vai augu produktus uz konkrētu Muitas Savienības valsti, papildus jāievēro valsts nacionālie fitosanitārie noteikumi:

 1. Fitosanitārās prasības, eksportējot augus un augu produktus uz Krievijas Federāciju

 • Krievijas Federācijas 2010.gada 29.decembra fitosanitārie noteikumi Nr.456 par augiem un augu produktiem, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Krievijas Federācijā, kā arī noteikumi par augu un augu produktu uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi un izmantošanu 

             angļu valodā DOC, krievu valodā DOC

 • Krievijas Federācijas augu karantīnas organismu saraksts

  krievu valodā DOC

 • Toksisko elementu, nitrātu, pesticīdu, mikotoksīnu un radionuklīdu pieļaujamās normas augu produkcijai eksportam uz Krievijas Federāciju DOC

 •  Svaigu dārzeņu un augļu pesticīdu un nitrātu izmeklējumi 

Pirms svaigu dārzeņu vai augļu eksportēšanas uz Krievijas Federāciju Valsts augu aizsardzības dienesta inspektors noņems paraugu pesticīdu atlieku un nitrātu laboratoriskiem izmeklējumiem. Turklāt uzņēmumam, kas eksportē svaigus dārzeņus un augļus, jābūt reģistrētam „Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā”, jo iesaistīts pārtikas apritē, un iekļautam augu izcelsmes pārtikas produktu eksportētāju sarakstā uz Krievijas Federāciju. Lai uzņēmumu iekļautu augu izcelsmes pārtikas produktu eksportētāju sarakstā uz Krievijas Federāciju, Valsts augu aizsardzības dienestā ir jāiesniedz iesniegums. Papildu informācija pa tālruni 67027438.  

 • Krievijas Federācijas noteiktās prasības attiecībā uz pesticīdu atlieku klātbūtni
  krievu valodā DOC

2. Fitosanitārās prasības, eksportējot augus un augu produktus uz Baltkrieviju

krievu valodā: noteikumi DOC, augu karantīnas organismu saraksts DOC

3. Fitosanitārās prasības, eksportējot augus un augu produktus uz Kazahstānu

krievu valodā: noteikumi DOC, augu karantīnas organismu saraksts DOC.

Veidlapas

 • Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai
 • Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai
 • Iesniegums fitosanitārā sertifikāta saņemšanai

Dokumentu paraugi

 • Fitosanitārais sertifikāts reeksportam
 • Fitosanitārais sertifikāts eksportam