Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Augu karantīna > Eksports un reeksports

Eksports un reeksports

Eksports ir augu un augu produktu izvešana no Latvijas Republikas uz trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

Reeksports ir augu un augu produktu kravas izvešana, kas ievesta Latvijas teritorijā no trešajām valstīm, pēc tam uzglabāta, sadalīta vai pārpakota un izvesta uz citām trešajām valstīm.
 
Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz trešajām valstīm, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam (izvešanai) vai fitosanitārais sertifikāts reeksportam, kas apliecina šo augu vai augu produktu atbilstību ievedējvalsts fitosanitārajām prasībām.
 
Lai uzzinātu, kāpēc vajadzīgs fitosanitārais sertifikāts un kā to iegūt, noskaties VIDEO

Ievedējvalsts fitosanitārās prasības ir  konkrētās valsts prasības augu, augu produktu un regulējamo preču (piemēram, substrāts klāt pie augiem; transports, ar ko pārvadā produkciju) kravām, tās importējot šajā valstī.

Ievedējvalsts fitosanitārās prasības (galvenokārt angļu valodā) var meklēt Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas (International Plant Protection Convention - IPPC) mājaslapas meklētāja funkcijā, izvēloties interesējošo valsti.

Vairākas valstis un starptautiskās organizācijas arī ir izveidojušas ērti izmantojamus prasību apkopojumus (ieteicams meklēt aktuālākās prasību versijas, jo prasības var mainīties). Šeit atrodamas:

-    Eiropas Komisijas apkopotās prasības;

-    Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācijas (EPPO) apkopotā informācija;

-    Vācijas Jūliusa Kūna institūta apkopotās prasības;

-    Jaunzēlandes Primāro nozaru ministrijas apkopotās prasības.

Konkrētu valstu vai valstu savienību prasības

- Austrālijas prasības.

- Lielbritānijas prasības aizsargzonām Eiropas Savienības ietvaros (ja nav aizsargzonu, starp Eiropas Savienības valstīm norit brīva tirdzniecība bez kontroles vai preces izlases veidā nelielā skaitā var tikt kontrolētas vietējā tirgū)

Eksports un reeksports uz Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīm - Krievijas Federāciju, Baltkrieviju, Kazahstānu, Armēniju un Kirgizstānu

No 2017.gada 1.jūlija stājas spēkā jaunas importa prasības, kas kopīgas Eirāzijas Ekonomiskās savienības valstīm.

  • Kopējās pamatprasības (krievu valodā, PDF);
  • Augu un augu produktu saraksts, kas pakļauti fitosanitārajai kontrolei pirms to ievešanas Eirāzijas Ekonomiskās Savienības valstīs (krievu valodā, HTML);
  • Specifiskās prasības dažādām produkcijas grupām (krievu valodā, PDF);
  • Karantīnas organismu saraksts (krievu valodā, PDF);
  • Papildus organismu saraksts, sūtot kravu Krievijai (krievu valodā, PDF).
Papildus prasības stādāmajam materiālam uz Krievijas Federāciju un Baltkrieviju
Krievijas Federācijas Nacionālā augu aizsardzības organizācija no 2013.gada 1.jūlija noteikusi pagaidu aizliegumu stādāmā materiāla (t.sk. stādi konteineros) un kartupeļu ievešanai Krievijas Federācijā no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šobrīd šādi nosacījumi attiecināmi arī uz Baltkrieviju, kas pievienojusies Krievijas Federācijas lēmumam.

Stādāmo materiālu drīkst ievest tikai no tādām ražošanas (stādu audzēšanas) vietām, kuras atzītas par brīvām no kaitīgajiem organismiem, kam ir karantīnas organismu statuss Krievijas Federācijā. Šāda stādaudzētava Latvijā ir  viena.

Muitas kodu saraksts augiem, uz kuriem attiecas aizliegums, krievu/angļu valodās XLS

Kartupeļus ievest Krievijā no ES nedrīkst, līdz ar to ne sēklas, ne pārtikas kartupeļiem netiek izsniegti fitosanitārie sertifikāti, izņemot, ja kartupeļi ir termiski apstrādāti vai sagriezti, vai nomizoti – sagatavoti tālākai pārstrādei.

Krievijā ir noteikts aizliegums noteiktas lauksaimniecības produktu, izejvielu un pārtikas produktu importam no ES.

Veidlapas

  • Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai
  • Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai
  • Iesniegums fitosanitārā sertifikāta saņemšanai

Dokumentu paraugi

  • Fitosanitārais sertifikāts reeksportam
  • Fitosanitārais sertifikāts eksportam