Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Apmācības augu aizsardzības jomā

Sākot ar 2013.gada 1.jūniju, sakaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību”, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) izsniedz šādas apliecības darbam ar augu aizsardzības līdzekļiem (AAL):

- profesionālo AAL lietotājiem, kas strādā ar otrās klases AAL;

- profesionālo AAL lietotājiem, kas strādā ar pirmās klases AAL;

- AAL lietošanas operatoriem;

- AAL pārdevējiem;

- augu aizsardzības konsultantiem

Skaidrojums par apliecību veidiem << spied šeit >>

Augu aizsardzības apmācību KALENDĀRS

Atļauju izsniegšana profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācībai

Līdz šim augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība bija Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) kompetencē. Sākot ar 2013.gada 1.jūniju, stājoties spēkā Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” ("LV", 58 (4864), 22.03.2013.), apmācību veikšanas funkciju nodrošinās privātais sektors.

Saskaņā noteikumiem apmācību varēs veikt persona (turpmāk - apmācību veicējs), kura ir saņēmusi VAAD atļauju:
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācībai;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācībai;
- augu aizsardzības konsultantu apmācībai.

Lai saņemtu atļauju kādai no iepriekšminētajām apmācībām, apmācību veicējs iesniedz VAAD iesniegumu, kurā norāda:
-  apmācību veicēja nosaukumu, juridisko adresi;
-  iegūstamās atļaujas veidu;
-  apmācību norises vietu;
 - vēlamo atļaujas saņemšanas veidu - papīra formātā vai elektroniska dokumenta veidā.

Iesniegumam pievieno:
- lektoru sarakstu, norādot lektoru izglītību un informāciju par darba pieredzi (minot darba vietu un nostrādāto gadu skaitu) paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu;
- apmācību programmu, kurā norādīts mācību nodarbību saturs un paredzētais stundu skaits.

VAAD izsniedz atļauju, ja :
- personas reģistrācijas apliecībā, statūtos vai citā darbību reglamentējošā dokumentā norādītais darbības veids ir apmācība;
- personas izstrādātā apmācību programma atbilst noteikumu 1., 2., 3. vai 4.pielikumā minētajām prasībām;
- lektoriem, kas vadīs nodarbības, ir augstākā izglītība un vismaz gadu ilga darba pieredze paredzamajā apmācību jomā saskaņā ar apmācību programmu;
- persona, kas vēlas apmācīt augu aizsardzības konsultantus, ir reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienesta Izglītības iestāžu reģistrā.

VAAD mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izskata iesniegtos  dokumentus, novērtē apmācību veicēja atbilstību iepriekšminētajām prasībām un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt atļauju. Apmācību veicēju par lēmumu informē rakstiski.

Apmācību veicēju saraksts

Apmācību veicēja Izsniegtās atļaujas veids Atļaujas izsniegšanas datums
Nosaukums, adrese
Apmācību norises vieta un kontaktinformācija
SIA “Mācību centrs Liepa”, SIA “Mācību centrs Liepa” Braslas iela 24C, Rīga, LV-1035   Tālr. 25446635, e-pasts: liepa@mcliepa.lv

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem apmācību;

- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācību;

- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācību.

28.11.2019.

SIA "001A"
(MC Alfa – mācību centrs)

Aspazijas bulvāris 32 - 1A, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67220801
E-pasts: info@mcalfa.lv
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem 12.08.2020.
Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Tālr. 64130602, e-pasts: info@vtdt.edu.lv - profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem apmācību.   28.11.2019.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības fakultāte, Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Tālr. 29431430, e-pasts: gunita.bimsteine@llu.lv - profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem 10.04.2018.
VSIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola", Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010 Tālr. 67753135, e-pasts: bulduri@bulduri.lv - profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība
14.12.2016.
SIA "Biznesa vadības centrs", Esplanādes iela 8-6, Rīga, LV-1016 Tālr. 24957818, e-pasts: apmacibucentrs@inbox.lv

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība

01.11.2016.
Malnavas koledžas, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750 Tālr.: 65733100, 65733274
E-pasts malnavaskol@inbox.lv
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
04.09.2017.
Jelgavas Tipukas individuālais uzņēmums „LPV”, E. Veidenbauma iela 17, Jelgava, LV-3001

Tālr.: 29112006 e-pasts: lpviu@inbox.lv

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība

06.06.2016.

Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120 

Tālr.: 63122502 fax. 63122502
e-pasts info@kandavastehnikums.lv   

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
18.05.2016.
SIA „T.T.R.”, Elijas iela 17, Rīga, Tālr./fax:. 67142128, tālr. 67142129,  29219463, e-pasts ttr@apollo.lv profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība  darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem 17.07.2013.
 LPKS „LATRAPS”, Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads Tālr.: 63025898, 20030554, fax. 63025908, e-pasts latraps@latraps.lv    
 
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
17.07.2013.
SIA „ForteGi”, "Kalna Vārnas", Kārļi, Drabešu pagasts, Amatas novads Tālr.: 64123815, 29333810
e-pasts: sia_forte_gi@inbox.lv
adrese: Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Zinātnes iela 2, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība  darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība;
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība.
17.07.2013.
SIA „Integrētās Audzēšanas skola”, Lielvārdes iela 41, Rīga tālr./fax. 67553596, e-pasts: info@iaskola.lv - profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība
08.08.2013.
- augu aizsardzības konsultantu apmācība 17.04.2019.
SIA „Scandagra Latvia”, Jaunā ostmala 1B, Liepāja

Vienības gatve 87H, Rīga
tālr. 63407196
e-pasts: info@scandagra.lv

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
17.01.2014
SIA „PIEAUGUŠO APMĀCĪBAS CENTRS”, Striķu iela 1, Saldus, Saldus novads tālr./fakss 63881358,
mobilais 20386652;
e-pasts info@apmacibascentrs.lv
- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība 27.03.2015.
SIA „BUTS”, Lāčplēša iela 125, Rīga

Jēkabpils
Elīna Kušiņičeva
tālr. 65236618, 27898040, 27898022
e-pasts: jekabpils@buts.lv
adrese: Nākotnes iela 2, 2.stāvs (TC „Aura” telpās), Jēkabpils

Madona
Rūta Prostakova
tālr. 64822934, 27898046
e-pasts: madona@buts.lv
adrese: Rūpniecības iela 20, Madona

Cēsis
Daiga Zīrape
tālr.64127432, 27898037
E-pasts: cesis@buts.lv
Adrese: Bērzaines iela 15, Cēsis

Valka
Baiba Vorobjeva
Tālr. 64707020, 27898014,
E-pasts: valka@buts.lv
Adrese: Raiņa iela 16, Valka

Gulbene
Sarmīte Deksne
Tālr. 64471066, 27898038, 27898034
E-pasts: gulbene@buts.lv
Adrese: Ābeļu iela 8 - 2.stāvs, Gulbene

Rēzekne
Skaidrīte Arbidāne
Tālr. 64622810, 27898043, 29463139
E-pasts:   rezekne@buts.lv
Adrese:   18. novembra iela 35, Rēzekne

Daugavpils
Aļona Raščevska
Tālr. 29132050, 65455501
E-pasts: daugavpils@buts.lv
Adrese: 18. novembra iela 18a - 208, Daugavpils

Aizkraukle
Jana Uzulniece
Tālr. 65124201, 27898033
E-pasts:  aizkraukle@buts.lv
Adrese:  Lāčplēša iela 6, Aizkraukle

Bauska
Anita Kleina
Tālr. 27898018
E-pasts:  bauska@buts.lv
Adrese: Dārza iela 14a, Bauska

Jelgava
Ingrīda Ābolkalna
Tālr. 27898039
E-pasts: jelgava@buts.lv
Adrese: Jāņa iela 4, Jelgava

Saldus
Daina Ozola
Tālrunis: 27898036, 63823628
E-pasts: saldus@buts.lv
Adrese: Jelgavas iela 2, Saldus (autoosta, 2. stāvs)

Kuldīga
Daiva Krastiņa
Tālr. 27898041, 63323027
E-pasts: kuldiga@buts.lv
Adrese:  Kalna iela 19, Kuldīga

Talsi
Laila Pūkaine
Tālr. 63291123, 27898047
E-pasts: talsi@buts.lv
Adrese: Kr. Valdemāra iela 2a, Talsi

Ventspils
Sandra Strazdiņa
Tālr. 27898048, 63625939
E-pasts: ventspils@buts.lv
Adrese: Ventspils, Ģertrūdes iela 29/31, 2. stāvs

Liepāja
Andris Plaudis
Tālr. 27898042
E-pasts: liepaja@buts.lv
Adrese: Klaipēdas iela 19/21- 418. kabinets

Valmiera
Karīna Kalandārova-Kārkliņa
Tālr. 64222366, 25600844
E-pasts: valmiera@buts.lv
Adrese: Meža iela 7, Valmiera

Rīga
Roberts Kārkliņš
Tālr. 67408210, 27898032
E-pasts: karjera@buts.lv
Adrese: Meža iela 7, Rīga

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība  darbībām ar pirmās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem;

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības  līdzekļiem;

- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība

- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība.

08.10.2013.

 

 

 

 

 

 

09.11.2015.

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”,  Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads

Ozolnieki
tālr.: 63050235, 26148820
e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv

Valka
tālr. 29341748
e-pasts: ilona.krumina@llkc.lv

Valmiera
tālr. 29341748
e-pasts: ilona.krumina@llkc.lv

Alūksne
tālr. 64307013,  29166807
e-pasts: viola.kaparsmite@llkc.lv

Gulbene
tālr. 64307013,  29166807
e-pasts: viola.kaparsmite@llkc.lv

Bauska
tālr. 63927211,  29286411
e-pasts: eleonora.maisaka@llkc.lv
bauska@llkc.lv

Jēkabpils
tālr. 22006859
e-pasts: anita.brosova@llkc.lv

Krāslava
tālr. 65681102,  26435910
e-pasts: valerijs.kairans@llkc.lv

Liepāja
tālr. 27843096
e-pasts: liepaja@llkc.lv

Saldus
tālr. 26514221
e-pasts: vita.cielava@llkc.lv

Madona
tālr. 22006859
e-pasts: anita.brosova@llkc.lv

Daugavpils
tālr. 29406315
e-pasts: guntars.melnis@llkc.lv

Kuldīga
tālr. 63323519, 27474605
e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv

Talsi
tālr. 63291908, 26460878
e-pasts: talsi@llkc.lv

Rēzekne
tālr. 28311079
e-pasts: sintija.subrovska@llkc.lv

- profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apmācība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem

- augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru apmācība
 09.08.2013
Ozolnieki
tālr. 63007562, 29159170
e-pasts: zepere.kristine@llkc.lv

- augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju apmācība

- augu aizsardzības konsultantu apmācība

09.08.2013. 

09.12.2013.