Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD), pamatojoties uz personas iesniegumu, veic augšņu agroķīmisko izpēti saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 5.oktobra noteikumiem Nr.833 ,,Kārtība, kādā iegūstama un apkopojama informācija par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām" un Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augšņu agroķīmiskās izpētes datu bāzē ievada izpētes rezultātus par zemes auglības līmeni, bet personai izsniedz augšņu agroķīmiskās izpētes materiālus.

Augšņu agroķīmiskajai izpētei var pieteikties gan izmantojot e-pakalpojumu „Augšņu agroķīmiskā izpēte” Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), gan arī aizpildot pieteikumu papīra formātā.

Pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei, izmantojot e-pakalpojumu

Lai to izdarītu, jāpiereģistrējas LAD klientu reģistrā un jāparaksta LAD EPS līgums. Plāšaka informācija par aizpildāmajiem dokumentiem un to iesniegšanas kārtību pieejama LAD mājaslapā.

Ja ir parakstīts līgums ar LAD par EPS izmantošanu, autorizējoties LAD EPS un uzklikšķinot uz „VAAD E-pakalpojumi”, tiek piedāvāts e-pakalpojums „Augšņu agroķīmiskā izpēte”.

Rokasgrāmata pieteikuma „Veikt agroķīmisko augsnes izpēti” aizpildīšanai un iesniegšanai, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)


Pieteikšanās augšņu agroķīmiskajai izpētei, neizmantojot e-pakalpojumu

Ja neizmanto e-pakalpojumu, tad var aizpildīt VAAD izstrādāto iesnieguma veidlapu un nosūtīt to pa pastu VAAD Agroķīmijas departamentam, parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt elektroniski vai arī iesniegt klātienē jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā (vēlams tajā, kuras teritorijā atrodas lauksaimniecībā izmantojamā zeme, kam nepieciešama agroķīmiskā izpēte).

VEIDLAPAS

  •  Iesniegums augšņu agroķīmiskajai izpētei DOC, ODT, PDF

Konsultācijām:

  • par EPS darbību - LAD Informācijas tehnoloģiju speciālists Oskars Tālbergs, tālr. 67027854;
  • par augšņu agroķīmiskās izpētes iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu - VAAD Agroķīmijas departamenta Augšņu agroķīmiskās izpētes daļas vadītāja Zane Žīgure, tālr. 67552996, 26345502.