Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Pakalpojumi > Bioloģiskajiem audzētājiem

Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai tāds sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls, kas iegūts ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Katra Eiropas Savienības dalībvalsts nodrošina, ka tiek izveidota elektroniska datu bāze (Bioloģiskās lauksaimniecības šķirņu sēklu uzskaites datu bāze), kurā iekļauj tās teritorijā pieejamās šķirnes, kuru sēklas vai veģetatīvās pavairošanas materiāls ir iegūti ar bioloģiskās ražošanas metodēm. Latvijā šī informācija pieejama – Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Datu bāzē par pieejamo bioloģiskās lauksaimniecības sēklas, sēklas kartupeļiem un citu veģetatīvo pavairošanas materiālu.

Eiropas Savienības dalībvalstis var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi, ja audzētāji nevar iegūt pavairošanas materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi. Latvijā atļauju izmantot konvencionālas izcelsmes sēklas un veģetatīvo pavairošanas materiālu bioloģiskajā lauksaimniecībā izsniedz Valsts augu aizsardzības dienests.

Ir divu veidu atļaujas:

Vispārējā atļauja – ar Valsts augu aizsardzības dienesta lēmumu tiek noteiktas sugas vai konkrētas šķirnes, kurām attiecīgajā laika periodā ir piešķirta vispārējā atļauja izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā tādu sēklas (sēklu maisījumu), sēklas kartupeļu un citu veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi.

Individuālā atļauja – pēc pieprasījuma tiek izsniegta konkrētai fiziskai vai juridiskai personai atļauja noteiktā laika periodā izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā tādu sēklas (sēklu maisījuma), sēklas kartupeļu un citu veģetatīvo pavairošanas materiālu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi. Par individuālās  atļaujas izsniegšanu ir maksājam valsts nodeva.

Par Valsts augu aizsardzības dienesta atbildībā esošajiem bioloģiskās lauksaimniecības jautājumiem sazināties:

  • par sēklas, sēklas kartupeļu materiālu: Sēklu kontroles departamenta Sēklu sertifikācijas un šķirņu aizsardzības daļas vecākā inspektore Inese Nicmane, tālr.: 67365568, 29179307

  • par veģetatīvo pavairošanas materiālu  (izņemot sēklas kartupeļus): Augu karantīnas departamenta Fitosanitārās uzraudzības daļas vecākā inspektore Jūlija Sebeļeva,  tālr.: 67550928, 28384758