Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Pārbaudes rezultāti par Krustpils novadā Odzes un Neretas upēs konstatētajām bojā gājušām zivīm

Lai noteiktu iespējamo piesārņojumu no augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas, Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) šā gada 8. jūnijā pēc medijos izskanējušās informācijas par Krustpils novadā Neretas upes krastos novērotajām bojā gājušām zivīm un, ņemot vērā pausto viedokli, ka pirmsšķietami zivju bojāejas iemesls ir lauksaimniecības zemju neatbilstoša miglošana, paņēma divus ūdens paraugus no Odzes upes (augštecē pie iespējamās sākotnējās piesārņojuma vietas un lejtecē pirms ietekas Neretas upē) un vienu ūdens paraugu no Neretas upes, un vienu bojā gājušas zivs paraugu. Paraugi tika testēti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” (BIOR), un šajos paraugos AAL darbīgo vielu atliekas netika atrastas.

Tika apzināti tie lauksaimnieki, kuru lauksaimniecības zemes pieguļ Odzes upei no iespējamās piesārņojuma vietas līdz upes lejtecei pie Neretas upes. Noskaidrots, ka Odzes upei norādītajā posmā tieši pieguļ četru saimniecību lauki. Saimniecībās VAAD veica AAL lietošanas normatīvo aktu prasību ievērošanas pārbaudes, kuru laikā tika ņemti augu paraugi Odzes upes aizsargjoslā (10 m joslā no upes). Paraugi tika testēti BIOR.

Rezultātā divos no četru veidu augu paraugiem konstatētas AAL darbīgo vielu atliekas. Vainīgās personas administratīvi sodītas, par pārkāpumiem tiks informēts Lauku atbalsta dienests.

Izvērtējot ūdens paraugu un zivs parauga analīžu rezultātus, augu paraugos konstatēto AAL atliekvielu koncentrācijas, paredzamās AAL darbīgo vielu koncentrācijas ūdenī pēc AAL lietošanas un to salīdzinoši zemo toksiskumu zivīm un citiem ūdens vides organismiem, VAAD secina, ka AAL nonākšana aizsargjoslā nav iemesls zivju bojāejai.

Papildus vēršam uzmanību, ka pēc Valsts vides dienesta sniegtās informācijas bojā gājušās zivis ir konstatētas aptuveni 5 km garā Odzes upes posmā, savukārt Odzes upei pieguļošās lauksaimniecības zemes, kur augos ir atrastas AAL atliekvielas, atrodas upes lejteces pēdējos aptuveni 3 km.  

Attiecībā uz Valsts vides dienesta Neretas upes pieguļošajā teritorijā konstatētajiem izlietotajiem stabilizēta amonija nitrāta un pamatmēslojuma iepakojumiem, VAAD, balstoties uz pieejamiem ūdens analīžu rezultātiem, secina, ka mēslošanas līdzekļu lietošana nevar būt zivju bojāejas iemesls.

Informāciju sagatavoja:
Dace Ūdre, VAAD sabiedrisko attiecību speciāliste,
26425173, dace.udre@vaad.gov.lv, www.vaad.gov.lv

2020.07.17. 15:46:00


Atpakaļ