Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Līdz 22. maijam VAAD pieņem iesniegumus personu iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Lauksaimniekiem, kuri vēlas uzsākt lauksaimniecības produktu (t.i. dārzeņu, kartupeļu, ogu un augļu) integrēto audzēšanu un reģistrēties Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, līdz 22. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) jāiesniedz iesniegums.

Iesniegumu var iesniegt jebkurā VAAD reģionālajā nodaļā:
• sūtot pa pastu;
• elektroniski, ja tas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Ja VAAD konstatēs, ka iesniegumā norādītā informācija nav pilnīga vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, VAAD rakstiski pieprasīs personai precizēt informāciju septiņu darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Ja iesniegumā norādītā informācija būs atbilstoša normatīvo aktu prasībām, VAAD desmit  darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņems lēmumu par personas reģistrāciju Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, nosūtot to elektroniski uz norādīto e-pastu vai pa pastu uz juridisko adresi vai personas deklarēto dzīvesvietu.

Iesnieguma veidlapa pieejama VAAD tīmekļvietnē: www.vaad.gov.lv > Veidlapas, iesniegumi > Augu aizsardzība > Iesniegums personas iekļaušanai Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā

Pie Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā reģistrētajām personām VAAD veic pārbaudes katru gadu un, pamatojoties uz pārbaudes rezultātu, pieņem lēmumu par konkrētā kultūrauga audzēšanas atbilstību vai neatbilstību lauksaimniecības produktu integrētās augu aizsardzības vispārīgo principu un vidi saudzējošas metodes dārzkopībā prasībām konkrētajā gadā, par ko izdara ierakstu reģistrā.

Informācija par VAAD veiktajām pārbaudēm pie personām, kuras iekļautas Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, pieejama www.vaad.gov.lv: Reģistri un saraksti > Augu aizsardzība > Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrs

Normatīvie akti:
• Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumi Nr.1056 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība”.
• Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumi Nr.171 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”.

Informācija sagatavota:
VAAD Augu aizsardzības līdzekļu uzraudzības daļā, tālr. 67550923

2020.04.24. 14:21:00


Atpakaļ