Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Precizētas prasības apstrādātiem organiskajiem mēslošanas līdzekļiem un jaunajām prasībām neatbilstošu mēslošanas līdzekļu pārreģistrācija

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) informē mēslošanas līdzekļu reģistrētājus, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 28.janvāra noteikumiem Nr. 60 "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumos Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi"" ir precizētas prasības apstrādātiem organiskiem mēslošanas līdzekļiem: "Organiskas izcelsmes produkts nav uzskatāms par organisku mēslošanas līdzekli, ja saskaņā ar norādēm par lietošanu etiķetē, marķējumā vai pavaddokumentā augam veģetācijas sezonas laikā vai augsnei gada laikā netiek nodrošināti vismaz 10 kg ha-1 N, 5 kg ha-1 P2O5 un 5 kg ha-1 K2O".

Personas, kuras ir reģistrējušas organisku mēslošanas līdzekli līdz 2020. gada 31. janvārim, un tas neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 "Mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi" 1. pielikuma G sadaļas 4.punkta prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim var to pārreģistrēt J sadaļā ,,Augu augšanas veicinātāji”, ja ir izpildītas šo noteikumu J sadaļas mēslošanas līdzekļiem noteiktās prasības. Ja organiskais mēslošanas līdzeklis, kas neatbilst šo noteikumu 1. pielikuma G sadaļas prasībām, līdz 2023. gada 31. decembrim netiks pārreģistrēts J sadaļā, VAAD anulēs mēslošanas līdzekļa reģistrāciju.
 
Informācija sagatavota:
VAAD Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920

2020.02.06. 12:55:00


Atpakaļ