Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms noteiktu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības jāsniedz informācija VAAD

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) mēslošanas līdzekļu tirgotājiem atgādina, ka vairāki mēslošanas līdzekļi: kālija nitrāts, nātrija nitrāts, kalcija nitrāts, kalcija amonija nitrāts un mēslošanas līdzekļi, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas, var tikt izmantoti sprāgstvielu izgatavošanai un uz tiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (turpmāk – Regula Nr.98/2013) prasības.

Lai nodrošinātu šo mēslošanas līdzekļu aprites atbilstību Regulas Nr.98/2013 prasībām, ar 2020. gada 1. janvāri stājās spēkā Mēslošanas līdzekļu aprites likuma prasība, ka mēslošanas līdzekļu tirgotājam pirms kālija nitrāta, nātrija nitrāta, kalcija nitrāta, kalcija amonija nitrāta un tādu mēslošanas līdzekļu, kuros amonija nitrāta slāpekļa saturs ir 16 procentu vai vairāk no mēslošanas līdzekļa masas tirdzniecības, ir jāiesniedz informācija VAAD par šo tirdzniecības vietu faktiskajām adresēm, kā arī katru gadu līdz 31. janvārim jāsniedz informācija VAAD par iepriekšējā gadā (piemēram, 2021.gadā par 2020.gadu) iztirgoto minēto mēslošanas līdzekļu daudzumu, un dokumenti par iztirgotajiem mēslošanas līdzekļiem jāglabā piecus gadus.
 
Informāciju par tirdzniecības vietām var iesniegt:

  • VAAD Agroķīmijas departamentā (Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006), sūtot pa pastu vai klātienē;
  • parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, sūtot uz e-pasta adresi: info@vaad.gov.lv

Tirgotāju ērtībai pievienojam veidlapas paraugu informācijas par tirdzniecības vietām iesniegšanai VAAD.
 
Informācija sagatavota:
VAAD Agroķīmijas departaments, tālr. 67550920

2020.01.06. 17:12:00


Atpakaļ