Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Kartupeļu tirgotājiem jāreģistrējas VAAD

Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) atgādina, ka personām, kas audzē kartupeļus platībā lielāka par 1 ha, vai/un tirgo tos, jāreģistrējas Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā.

Lai reģistrētos reģistrā, kādā no VAAD reģionālajām nodaļām jāiesniedz šādi dokumenti:

Valsts nodeva jāiemaksā valsts budžeta kontā:

Saņēmējs: Valsts kase, Reģistrācijas Nr. 90000050138 
Konta Nr.LV37TREL1060160919900
Saņēmēja BIC:TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus var iesniegt pa e-pastu: akd@vaad.gov.lv.

Plašāka informācija VAAD Augu karantīnas departamentā pa tālruni 67550928.
 

2018.10.11. 16:20:00


Atpakaļ