Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumu Nr.509 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū saskaņā ar regulu Nr.1107/2009" 32.1punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par šādām izmaiņām Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) piešķirtas atļaujas augu aizsardzības līdzekļu laišanai tirgū un lietošanai, un vienlaikus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrēti šādi ķīmiskie augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Liet. kat. Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģ. klase Darbīgās vielas nosaukums Darbīgās vielas saturs Reģistrācijas datums Reģistrācijas beigu termiņš
Primus 250 WG H Dow AgroSciences Danmark A/S 0590 2 florasulams 250 g/kg 21.05.2018. 31.12.2031.
Menno Florades Dez MENNO Chemie-Vertrieb GmbH 0593 2 benzoskābe 90 g/l 23.04.2018. 31.01.2019.
Hurler H Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 0601 2 fluroksipirs 200 g/l 04.04.2018. 31.12.2022.
Galistop 200 H Barclay Chemicals (R&D) Ltd. 0602 2 fluroksipirs 200 g/l 09.04.2018. 31.12.2022.
Starane 333 HL H Dow AgroSciences Danmark A/S 0605 2 fluroksipirs 333 g/l 07.05.2018. 31.12.2022.
Spitfire 333 HL H Dow AgroSciences Danmark A/S 0606 2 fluroksipirs 333 g/l 07.05.2018. 31.12.2022.
Gepard 50 EC H Sharda Europe b.v.b.a. 0607 2 etil-kvizalofops-P 50 g/l 18.04.2018. 30.11.2019.
Penquat 20 SL D Sharda Europe b.v.b.a. 0608 2 dikvāts 200 g/l 18.04.2018. 30.06.2019.
Inovor F BASF A/S 0611 2

fluksapiroksāds

piraklostrobīns

propikonazols

30 g/l

200 g/l

125 g/l

13.04.2018. 31.01.2020.
Bariton Super K Bayer AG 0612 2

protiokonazols

tebukonazols

fludioksonils

50 g/l

10 g/l

37,5 g/l

16.04.2018. 31.05.2020.
Satel 100 EW I FMC Chemical, sprl 0613 2 zeta-cipermetrīns 100 g/l 24.04.2018. 30.11.2019.
Rapsan 400 SC H Globachem n.v. 0617 2 metazohlors 400 g/l 23.05.2018. 31.07.2019.
Rapsan Plus SC H Globachem n.v. 0618 2

metazohlors

kvinmeraks

333 g/l

83 g/l

23.05.2018. 31.07.2019.

2) saskaņā ar 2018.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.2819 augu aizsardzības līdzekli Ranman Top (reģ. Nr.0355) papildus atļauts izplatīt arī 2 l un 15 l iepakojumos;

3) saskaņā ar 2018.gada 10.aprīļa lēmumiem Nr.2823 – Nr.2826 augu aizsardzības līdzekļu Optika Trio š.k. (reģ. Nr.0248), Librax (reģ. Nr.0481), Trimaxx (reģ. Nr.0398), Optimus (reģ. Nr.0399), Calma (reģ. Nr.0521) un Duplozāns Super š.k. (reģ. Nr.0084) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.04.2020.;

4) saskaņā ar 2018.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.2827 augu aizsardzības līdzekļa Dicoherb Super 750 SL (reģ. Nr.0390) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.12.2019.;

5) saskaņā ar 2018.gada 10.aprīļa lēmumu Nr.2828 augu aizsardzības līdzekļu Agroksons 75 š.k. (reģ. Nr.0048), MCPA 750 (reģ. Nr.0135) un Nufarm MCPA 750 š.k. (reģ. Nr.0045) reģistrācijas termiņš pagarināts līdz 31.10.2019.;

6) saskaņā ar 2018.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.2844 mainījies augu aizsardzības līdzekļu Avaunt (reģ. Nr.0418), Kalibre 50 š.g. (reģ. Nr.0301), Granstars Prēmija 50 š.g. (reģ. Nr.0255), Trimmer 50 SG (reģ. Nr.0321), Tripali (reģ. Nr.0551) un CDQ SX (reģ. Nr.0589) reģistrācijas īpašnieks no DuPont Finland Ltd. uz Cheminova A/S;

7) saskaņā ar 2018.gada 18.maija lēmumu Nr.2878 mainījies augu aizsardzības līdzekļu Rotstop (reģ. Nr.0295), Rotstop SC (reģ. Nr.0401) un Mycostop (reģ. Nr.0480) reģistrācijas īpašnieks no Verdera Oy uz Danstar Ferment AG;

8) saskaņā ar 2018.gada 23.maija lēmumu Nr.2887 veiktas izmaiņas augu aizsardzības līdzekļa Leimay SC (reģ. Nr.0346) reģistrācijas īpašnieka nosaukumā no Nissan Chemical Europe S.A.R.L. uz Nissan Chemical Europe S.A.S.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 "Dzīvo organismu reģistrācijas kārtība" 39.punktu Valsts augu aizsardzības dienests informē par to, ka Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā:

1) iekļauti šādi dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un preparatīvā forma Reģistrācijas īpašnieks Reģ. Nr. Reģistrācijas klase Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Reģistrācijas beigu termiņš
Kalifornikus sistēma Biobest Group N.V. 0609 3

Neoseiulus californicus

09.05.2028.
CBS sistēma Biobest Group N.V. 0610 3

Neoseiulus californicus

09.05.2028.
Ercal Koppert B.V. 0614 3

Eretmocerus eremicus

01.05.2028.
Entomite-M Koppert B.V. 0615 3

Stratiolaelaps scimitus

01.05.2028.
Aphipar Koppert B.V. 0616 3

Aphidius colemani

01.05.2028.
Entonem Koppert B.V. 0619 3

Steinernema feltiae

16.05.2028.
Swirskii-Mite Koppert B.V. 0620 3

Amblyseius swirskii

16.05.2028.
Swirskii-Mite LD Koppert B.V. 0621 3

Amblyseius swirskii

16.05.2028.
Swirskii-Mite Plus Koppert B.V. 0622 3

Amblyseius swirskii

16.05.2028.

2) saskaņā ar 2018.gada 28.marta lēmumiem Nr.2800 – Nr.2804 atkārtoti iekļauti reģistrā reģistrācijas īpašnieka Koppert B.V. dzīvos organismus saturošie augu aizsardzības līdzekļi un to reģistrācija tiek pagarināta līdz 2028.gada 2.aprīlim. Augu aizsardzības līdzekļiem mainīti nosaukumi, kā arī veiktas citas izmaiņas dzīvos organismus saturošu augu aizsardzības līdzekļu dokumentācijā:

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums, reģ. Nr. Jaunais augu aizsardzības līdzekļa nosaukums Aktīvās sastāvdaļas nosaukums Jaunais reģistrācijas beigu termiņš Citas izmaiņas
Afidends (0124) Aphidend Aphidoletes aphidimyza 02.04.2028. Papildus jauns iepakojums:
100 ml pudele, kurā ir 1000 Aphidoletes aphidimyza kūniņas (vermikulītā)
Enstrips (0125) En-strip Encarsia formosa 02.04.2028. Nav citu izmaiņu
Mirikals (0127) Mirical Macrolophus pygmaeus (iepriekš Macrolophus caliginosus) 02.04.2028. Mainījies dzīvā organisma nosaukums
Spidekss (0128) Spidex Phytoseiulus persimilis 02.04.2028. Papildus jauns iepakojums:
500 ml pudele, kurā ir 10 000 pieaugušas plēsējērces (koka skaidiņās)
Tripekss (Tripekss pluss) (0129) Thripex (Thripex-plus) Neoseiulus cucumeris (iepriekš Amblyseius cucumeris) 02.04.2028. Papildus jauns iepakojums:
5 l spainītis, kurā ir 100 000 plēsējērces Neoceiulus cucumeris visās to attistības stadijās kopā ar graudu ērci (klijās)

3) saskaņā ar 2018.gada 28.marta lēmumu Nr.2805 anulēts dzīvos organismus saturošs augu aizsardzības līdzeklis Minekss (reģ. Nr.0126).

2018.06.07. 8:54:00


Atpakaļ