Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

1. Latvijas augu šķirņu katalogā iekļautas astoņas jaunas šķirnes

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr. p.k Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāra tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāra tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Ziemas rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. INV 1044 14.03.2018.-31.12.2028. BE a,b) Bayer CropScience NV - Hibrīds

Kartupeļi Solanum tuberosum L.

2. Rigonda 19.03.2018.-31.12.2028. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2048.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

Agrīna, NI,VI
3. Jogla 19.03.2018.-31.12.2028. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2048.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

Vidēji vēlīna, NI,VI

Sējas zirņi Pisum sativum L. (Partim)

4. Rebekka PR 20.03.2018.-31.12.2028. LV a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2043.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

Baltziedu

Ziemas kvieši Triticum aestivum L.

5. KWS Kiran 15.03.2018.-31.12.2028. DE a,b) KWS LOCHOW GmbH - -
6. KWS Eternity 21.03.2018.-31.12.2028. DE a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 31.12.2042.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

-

Ziemas mieži Hordeum vulgare L.

7. Joker 21.03.2018.-31.12.2028. DE a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 31.12.2040.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

R6
8. KWS Higgins 21.03.2018.-31.12.2028. DE a,b) KWS LOCHOW GmbH Eiropas Savienības aizsardzība

a) 31.12.2042.

b) KWS LOCHOW GmbH

c) -

R6

2. No kataloga svītrota viena vasaras rapša sķirne

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmums pieņemts saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3.apakšpunktu.

Nr. p.k Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne selekcionēta a) Selekcionāra tiesību īpašnieks

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Vasaras rapsis Brassica napus L. (Partim)

1. Larissa DE a,b) Bayer CropScience AG

c) -

15.03.2018.

3. Pieteikts šķirnes nosaukums

3.1. Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 21.panta pirmās daļas 2.punktu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par priekšlikumu šķirnes nosaukumam:

Šķirnes pagaidu apzīmējums Pieteiktais nosaukums Nosaukuma pieteikšanas datums Iesniedzējs

Ābele (Malus domestica Borkh.)

Nr.28-97-23 Saulesmeita 28.02.2018. APP "Dārzkopības institūts", Graudu iela 2, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV-3701 (LV)

3.2. Saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 20.panta trešās daļas 1.punktu ieinteresētajām personām ir tiesības triju mēnešu laikā no nosaukumu publicēšanas dienas iesniegt Valsts augu aizsardzības dienestam iebildumus par pieteikto šķirnes nosaukumu.

4. Piešķirtas selekcionāra tiesības un reģistrēts jauns sējas zirņu nosaukums

4.1. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 19.panta otro daļu 2018.gada 20.martā pieņēma lēmumu par selekcionāra tiesību piešķiršanu un saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 20. panta ceturto daļu 2018.gada 20.martā pieņēma lēmumu par šķirnes nosaukuma reģistrāciju šādai šķirnei:

Iesnieguma reģistrācijas Nr. un datums a) Selekcionāra tiesību īpašnieks

b) Pilnvarotais pārstāvis

Reģistrētais šķirnes nosaukums Selekcionāra tiesību spēkā esamības periods
Sējas zirņi (Pisum sativum L.)
16001

23.03.2016.

a) APP "Agroresursu un ekonomikas institūts", Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 (LV)

b) -

Rebekka PR 20.03.2018.- 31.12.2043.

4.2. Valsts augu aizsardzības dienests saskaņā ar Augu šķirņu aizsardzības likuma 19.panta otro daļu 2018.gada 13.martā pieņēma lēmumu nepiešķirt selekcionāra tiesības, jo nav izpildīti Augu šķirņu aizsardzības likuma 4.panta nosacījumi attiecībā uz šķirnes jaunumu, par 2018.gada 1.martā APP "Agroresursu un ekonomikas institūts" (Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126) iesniegto iesniegumu, kas reģistrēts ar Nr.18007, selekcionāra tiesību piešķiršanai par tritikāles (x Triticosecale Wittm.) šķirni ‘Ruja’.

Informācija sagatavota VAAD Sēklu kontroles departamentā

2018.03.26. 11:36:00


Atpakaļ