Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Ziņas

Ziņas

Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

Par augu šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu iekļaušanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.1panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 28.punktu:

Nr. p.k

Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a) Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Cannabis sativa L. Sējas kaņepes

1.

Austa SK

11.01.2018.-31.12.2028.

LT

a,b) ŽŪB Makutiškiu žeme

-

Šķiedras kaņepes

Triticum aestivum L. Ziemas kvieši

2.

Brencis

12.01.2018.-31.12.2028.

LV

a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts a) 31.12.2042.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

-

Par augu šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu svītrošanu no Latvijas augu šķirņu kataloga. Lēmumi pieņemti saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 41.3.apakšpunktu.

Nr. p.k

Šķirnes reģistrētais nosaukums Valsts, kurā šķirne

selekcionēta

a) Selekcionāra tiesību īpašnieks

b) Šķirnes uzturētājs

c) Pilnvarotais pārstāvis Latvijā

Svītrošanas datums

Solanum tuberosum L. Kartupeļi

1.

Diplomat

DE

a,b) NORIKA Nordring-Kartoffelnzucht- und Vermehrungs –GmbH Groß Lusewitz

c) Piekalnes z/s

03.01.2018.

Hordeum vulgare L. Vasaras mieži

2.

Waldemar

SE

a,b) Lantmännen ek för

c) Lantmännen SW Seed SIA

17.01.2018.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Ziemas tritikāle

3.

SW Falmoro

NL

a) Lantmännen SW Seed B.V.

b) Lantmännen ek för

c) Lantmännen SW Seed SIA

17.01.2018.

Par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā

Saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 11.panta ceturto daļu Valsts augu aizsardzības dienests publicē informāciju par šķirņu uzturēšanas termiņa pagarināšanu Latvijas augu šķirņu katalogā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumu Nr.140 "Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums" 37.punktu pieņemti lēmumi pagarināt šķirņu uzturēšanās termiņu Latvijas augu šķirņu katalogā:

Nr. p.k Šķirnes nosaukums Termiņš, uz kādu šķirne iekļauta katalogā

Valsts, kurā šķirne selekcionēta

a)Selekcionārs

b) Šķirnes uzturētājs

Informācija par šķirnes aizsardzību:

a) aizsardzības termiņš;

b) Selekcionāru tiesību īpašnieks;

c) Selekcionāru tiesību īpašnieka pilnvarotais pārstāvis ar tiesībām slēgt licences līgumu

Cita informācija par šķirni

Hordeum vulgare L. Vasaras mieži

1.

Jumara

10.03.2010. - 31.12.2029.

LV

a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

.

a) 31.12.2035.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

R2

Solanum tuberosum L. Kartupeļi

2.

Prelma

10.03.2010. - 31.12.2029.

LV

a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2040.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

Vidēji agrīna, NI, VI, G

3.

Mandaga

10.03.2010. - 31.12.2024.

LV

a,b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

a) 31.12.2040.

b) APP Agroresursu un ekonomikas institūts

c) -

Vidēji vēlīna, NI, VI, G

Phleum pratense L. Pļavas timotiņš

4.

Varis

12.03.2010. - 31.12.2029.

LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2033.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

c) -

Bio

Trifolium pratense L. Sarkanais āboliņš

5.

Jancis

12.03.2010. - 31.12.2029.

LV

a,b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

a) 31.12.2035.

b) Latvijas Lauksaimniecības universitāte

c) -

-

Informācija sagatavota: VAAD Sēklu kontroles departamentā, tālr: 67365564.

2018.02.05. 17:29:00


Atpakaļ