Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: info@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook


 

 

Aptauja

Nobalsojuši: 113
Ja esiet izmantojis VAAD pakalpojumu "Fitosanitārā sertifikāta saņemšana", lūdzu novērtējiet tā kvalitāti:

Meklēšana

VAAD pieņem ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus, kas izstrādāti un noformēti saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 "Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām”, sūtot uz e-pasta adresi info@vaad.gov.lv vai uz VAAD oficiālo elektronisko adresi.

Priekšlikumiem par mājaslapu e-pasts: webmaster@vaad.gov.lv

Sākums

noverojumi.vaad.gov.lv

Ziņas

 • Šonedēļ Rīgā notiek ES Ziemeļu zonas augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas ekspertu sanāksme

  No 12. līdz 14. novembrim eksperti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas un Islandes tiekas Rīgā ("Bellevue Park Hotel"), lai apspriestu ar augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanu saistītos jautājumus
  13.11.2019
 • Seminārs puķu un dārzeņu stādu audzētājiem par jaunajām augu pasēm

  21. novembrī plkst. 10.30 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži” pirmā stāva zālē, VAAD skaidros jaunās augu veselības regulas prasības attiecībā uz augu pasēm un citu būtisku informāciju
  08.11.2019
 • Noticis "Konsultē vispirms” ikgadējais uzraugošo iestāžu vadītāju forums

  Ekonomikas ministrijas iniciatīvas “Konsultē vispirms” ikgadējā forumā, kas notika š.g. 18. oktobrī, uzraugošo iestāžu, tajā skaitā VAAD, pārstāvji dalījās ar zināšanām un labāko praksi uzņēmējdarbības uzraudzībā un sadarbībā ar klientiem
  28.10.2019
 • Kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums elektroniski jāiesniedz līdz 30.novembrim

  Lauksaimniekiem īpaši jutīgajās teritorijās, apsaimniekojot zemi 20 hektāru un lielākā platībā, audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus 3 hektāru un lielākā platībā, ik gadu elektroniski jāiesniedz VAAD mēslošanas plānu kopsavilkums
  28.10.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  15.10.2019
 • Seminārs stādaudzētājiem par jaunajām augu pasēm

  10. oktobrī plkst. 10.30 Vaiņodes ielā 1, AS "Latvijas valsts meži” pirmā stāva zālē, VAAD skaidros jaunās augu veselības regulas prasības attiecībā uz augu pasēm un citu būtisku informāciju
  01.10.2019
 • Noslēdzies VAAD realizētais ES starptautiskās mērķsadarbības projekts Kosovā

  Projekta laikā 34 Latvijas eksperti dalījušies pieredzē augu aizsardzības, sēklu aprites, augu karantīnas un mēslošanas līdzekļu uzraudzības jomās - izstrādāta dokumentācija, apmācīti speciālisti, realizēta informatīva kampaņa, izstrādāti IT risinājumi
  30.09.2019
 • BREKSITS - Francija ieviesusi “inteliģento” robežu ar UK

  Kravu pārvadātājiem visas formalitātes būs jāaizpilda elektroniski un jāsaņem svītru kods; tuvojoties robežai, automātiski tiks nolasītas numurzīmes un analizētas kravas
  25.09.2019
 • INTERREG projekts "Uzlaboti kūtsmēslu standarti ilgtspējīgai barības elementu pārvaldībai un emisiju samazināšanai" tuvojas noslēgumam

  Projekta pēdējā etapā notiek rezultātu apkopšana un noslēguma semināru plānošana
  24.09.2019
 • Izmaiņas Latvijas augu šķirņu katalogā

  Katalogā iekļauta ziemas rapša (Brassica napus L. (Partim)) šķirne "KWS Calindo CL"
  17.09.2019
 • Šogad bakteriālā iedega konstatēta septiņās Latvijas vietās

  Šogad, veicot bakteriālās iedegas saimniekaugu pārbaudes, visā Latvijas teritorijā noņēmti 437 paraugi un laborotoriski restēti. Deviņos paraugos, kas ņemti septiņās Latvijas vietās, konstatēta bīstama augu karantīnas slimība – bakteriālā iedega
  28.08.2019
 • Latvijā mācību vizītē viesojas Ukrainas augu veselības speciālisti

  23.08.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti divi jauni ķīmiskie un viens mikrobioloģiskais fungicīds, kā arī seši dzīvo organismu saturoši AAL, anulēti četri AAL ("Amistar Opti 480 SC", "Gro-Stop HN k.k.f.", "Baytan Trio" un "Golden Metaz 500 SC") un veiktas citas izmaiņas
  06.08.2019
 • Lauksaimniekiem par glifosāta lietošanu

  Valsts augu aizsardzības dienests, kā katru gadu ražas novākšanas laikā, atgādina lauksaimniekiem glifosātu saturošu augu aizsardzības līdzekļu (AAL) lietošanas prasības.
  25.07.2019
 • Izmaiņas Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā

  Reģistrēti četri jauni ķīmiskie, viens mikrobioloģiskais un divi dzīvos organismus saturoši augu aizsardzības līdzekļi, kā arī veiktas citas izmaiņas
  27.06.2019
 • Biocīdi nav paredzēti lietošanai kaitēkļu ierobežošanai uz augiem!

  VAAD norāda, ka biocīdu sastāvā ir bīstamas ķīmiskas vielas, un, lietojot šos preparātus neparedzētam mērķim, piemēram, augu apstrādei, - sekas var būt neprognozējamas – gan videi, bet jo īpaši cilvēku veselībai
  17.06.2019
 • Kosovas amatpersonas iepazīstas ar Latvijas praksi mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu aprites uzraudzības jomā

  17.06.2019
 • Speciālisti no Ukrainas iepazīst Latvijas augu aizsardzības uzraudzības sistēmu

  Latvijā no 20. līdz 24. maijam pieredzes apmaiņas vizītē uzturējās Ukrainas Pārtikas nekaitīguma un patērētāju aizsardzības dienesta Fitosanitārās drošības departamenta amatpersonas
  28.05.2019
 • Ziņu lapa Nr.22

  14.05.2019
Arhīvs