Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Veidlapas, iesniegumi > Augu karantīna

Profesionālo operatoru oficiālais reģistrs

Iesniegums reģistrācijai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā DOC, PDF

Deklarācija fitosanitārajai kontrolei DOC, PDF

Pieteikums piešķirt atļauju koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai DOC, PDF

Iesniegums svītrošanai no Profesionālo operatoru oficiālā reģistra DOC, PDF

Iesniegums grozījumu izdarīšanai Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā par adreses un/vai darbības veida maiņu operatoram, kas nodarbojas ar koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu DOC, PDF

Eksports un reeksports

Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai DOC, PDF

Iesniegums fitosanitārās kontroles veikšanai fitosanitārā sertifikāta saņemšanai DOC, PDF

Iesniegums fitosanitārā sertifikāta saņemšanai DOC, PDF

Iesniegums pirmseksporta sertifikāta saņemšanai DOC, PDF

Augu pases

Pieteikums augu pases izgatavošanai DOC, PDF

Atļauja koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes procesa sertifikācijas veikšanai

Iesniegums sertifikācijas atļaujas saņemšanai DOC, PDF

Atļauja izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu un augu produktu ievešanai vai pārvietošanai

Iesniegums atļaujas saņemšanai izmēģinājumiem vai zinātniekiem mērķiem un šķirņu selekcijai paredzēto kaitīgo organismu, augu, augu produktu un ar tiem saskarē nonākušo priekšmetu ievešanai vai pārvietošanai DOC, PDF