Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Informācija sabiedrībai > VAAD 50 gadi > Konference "Integrētā augu aizsardzība - labas saimniekošanas pamats"

Konference "Integrētā augu aizsardzība - labas saimniekošanas pamats"

 
 
2011.gada 13.oktobrī notika Valsts augu aizsardzības dienesta organizētā konference „Integrētā augu aizsardzība – labas saimniekošanas pamats”. Konferences galvenais temats bija integrētās audzēšanas ieviešana Latvijā, tās vēsture, risinājumi, attīstība, kā arī nozīme starptautiskajā vidē. Konferencē tika runāts arī par ES finanšu atbalsta politiku un aplūkota integrētā augu aizsardzība no zinātnes skatu punkta.
 
Konference tika organizēta ar Latvijas lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauksaimniecības fakultātes un Zemkopības ministrijas atbalstu.
Konferences laikā bija iespējams gūt informāciju par integrēto augu aizsardzību no dažādiem skatu punktiem. Ar prezentācijām uzstājās Valsts augu aizsardzības dienests, LLU Lauksaimniecības fakultāte, Zemkopības ministrija, Zemnieku saimniecību pārstāvji u.c. VAAD pulcināja kopā nozares pārstāvjus, lai runātu par problēmjautājumiem, ieviešot integrētās augu aizsardzības prasības.
 
Integrētā augu aizsardzība ir gudra kaitīgo organismu vadība, īpašu uzmanību pievēršot kultūraugiem atbilstošu un pareizā secībā izvēlētu agrotehnisko pasākumu veikšanai (netiešā augu aizsardzība) un augu aizsardzības līdzekļu lietošanu pamatojot ar kaitīgo organismu attīstības prognozēm un kaitīgo organismu kritiskajiem sliekšņiem.
 
Līdz 2014.gada 1.janvārim Latvijai ir jāveic nepieciešamie priekšdarbi, lai ieviestu integrēto augu aizsardzību un jānoformulē, kā Latvijā tiks ieviesta integrētā augu aizsardzība (ilgtermiņa darbības - pētījumi, statistika, institucionālā kapacitāte u.c.). Tādēļ 2009.gada 12.augustā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.558 pieņemtas Integrētās augu aizsardzības politikas attīstības pamatnostādnes 2009.-2015.gadam.
 
 
 

 

  • Brošūra "Integrētā augu aizsardzība - labas lauksaimniecības pamats"