Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Reģistri un saraksti > Ģenētiski modificētie organismi > Teritorijas, kur pašvaldība noteikusi ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu

Teritorijas, kur pašvaldība noteikusi ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu

Pašvaldības, kurās ir stājušies spēkā saistošie noteikumi par aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus, kas izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.pantu.
Karte izveidota pēc pašvaldību iesniegtās informācijas Valsts augu aizsardzības dienestam, atbilstoši Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta sestajai daļai.

Pēc pašvaldību iesniegtās informācijas (informācija aktualizēta 02.07.2020.)

     

 

Pašvaldības, kas noteikušas ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu

Nr. p.k. Novads Informācija par pašvaldību saistošajiem noteikumiem par aizliegumu novadā audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus
pieņemšanas datums numurs spēkā stāšanās datums aizlieguma termiņš
1. Aglonas  27.01.2011.  2  16.02.2011.  15.02.2021.
2. Aizkraukles  30.06.2015. 2015/10  09.08.2015.  08.08.2025.
3. Aizputes  30.03.2010.  10  01.06.2010.  31.05.2035.
4. Aknīstes  16.12.2009.  22  13.02.2010.  31.12.2020.
5. Alojas  21.04.2010.  5  08.04.2010.  beztermiņa
6. Alsungas 25.02.2016 1/2016 05.03.2016. 04.03.2026.
7. Alūksnes  23.04.2015.  7/2015 30.04.2015.  31.12.2030.
8. Amatas  19.11.2015. 12  17.12.2015. beztermiņa
9. Apes  26.06.2015.  9/2015  20.08.2015. 31.12.2025.
10. Auces 27.05.2015. 4 22.07.2015. 31.12.2025.
11. Ādažu

22.06.2010.,
grozījumi 25.03.2015.

 17  16.09.2010.  15.09.2047.
12. Baldones  30.06.2015. 10 24.10.2010. 23.10.2020.
13. Baltinavas  18.03.2010.  5  01.06.2010.  31.05.2020.
14. Balvu 27.05.2010.,
grozījumi 11.06.2015
 8  20.08.2010.  19.08.2025.
15. Bauska

31.10.2013.

28.03.2019.

30

7

01.03.2009.

18.05.2019.

28.02.2019.

17.05.2029.

16. Beverīnas  30.06.2010.  7  17.08.2010.  16.08.2020.
17. Burtnieku  21.07.2010.  21/2010  03.10.2010.  02.10.2020.
18. Brocēnu 22.07.2015.
25.06.2020.
 13
18
19.10.2015.
19.10.2020.
 18.10.2020.
18.10.2025.
19. Carnikavas  22.04.2010. SN/2015/5  29.05.2015.  28.05.2025.
20. Cēsu  23.04.2015. 5 29.05.2015. 28.05.2020.
21. Cesvaines  01.10.2015. 13 22.10.2015. 31.12.2025.
22. Cibla 28.12.2010.,
grozījumi 28.05.2015.
16  20.02.2011.  19.02.2021.
23. Dagdas 17.03.2016. 4 08.04.2016. 07.04.2021.
24. Daugavpils  12.11.2015.  6  18.12.2015. 17.12.2025.
25. Dobeles  25.03.2010.  12  14.04.2010.  beztermiņa
26. Dundagas 27.01.2010.,
grozījumi 29.01.2015.
 2  28.01.2010.  beztermiņa
27. Durbes  25.02.2010.  5/2010  07.04.2010.  beztermiņa
28. Ērgļu 24.09.2015.  11 15.10.2015. 14.10.2020.
29. Grobiņas  18.03.2010.  59  17.04.2010.  01.04.2030.
30. Gulbene  28.05.2015. 18 08.07.2015. beztermiņa
31. Iecavas 14.04.2015. 6 16.05.2015. 31.12.2030.
32. Ikšķiles 25.03.2015.. 6/2015  08.05.2010.  07.05.2020.
33. Ilūkstes 29.10.2015.  7/2015 04.02.2016. beztermiņa
34. Inčukalns 15.07.2015. 7/2015 09.10.2015. 08.10.2025.
35. Jaunjelgavas 29.09.2016. 6/2016 17.11.2016. 16.11.2026.
36. Jaunpiebalgas  15.02.2010. 4  01.04.2010.  31.03.2020.
37. Jaunpils  28.06.2010.,
grozījumi 28.05.2015.
15  12.08.2010. beztermiņa
38. Jelgavas 26.05.2010.,
grozījumi 25.03.2015
 11  16.06.2010. 01.07.2025.
39. Jēkabpils 26.02.2015. 3/2015 20.03.2015. 19.03.2020.
40. Kandavas 28.05.2015.
28.05.2020.
9
9
01.07.2015.
01.07.2020.
30.06.2020.
30.06.2025.
41. Kārsavas 26.05.2010.,
grozījumi 26.03.2015
7 15.10.2010. 31.12.2021.
42. Kocēnu 07.04.2010.,
grozījumi 19.03.2015.
 8/2010  08.12.2010. 07.12.2020.
43. Kokneses  25.11.2009.  13  13.12.2009.  beztermiņa
44. Krāslavas 19.03.2015. 2015/5 17.04.2015. 16.04.2020.
45. Krimuldas 30.04.2015. 5 03.07.2015. 02.07.2025.
46. Kuldīgas  25.02.2010.  2010/3  20.10.2010.  19.10.2030.
47. Ķegums 04.08.2010.
27.11.2019.
 11
KND1-6/19/18
27.08.2010.
09.01.2020.
31.12.2020.
31.12.2026.
48. Ķekavas  30.04.2015.  7/2015 13.05.2015.  12.05.2025.
49. Limbažu 26.11.2015. 33 03.03.2016.  31.12.2025.
50. Līgatne 25.01.2018. 18/1 15.02.2018. 14.02.2028.
51. Līvānu  30.04.2015. 10 18.06.2015. 17.06.2025.
52. Lubānas 25.02.2016. 5 25.03.2016. 24.03.2021.
53. Ludza 28.12.2015. 23 20.01.2011. 19.01.2026.
54. Madonas 30.07.2015. 402 18.09.2015.  31.12.2025.
55. Mazsalacas  19.05.2010.  8  28.08.2010.  27.08.2035.
56. Mālpils  29.04.2015.  6  28.05.2015. 31.12.2025.
57. Naukšēnu  18.03.2015.  4/2015  01.05.2015.  30.04.2025.
58. Neretas 25.03.2015. 4/2015  21.04.2010.  31.12.2020.
59. Nīcas 11.05.2015.  5 30.06.2015 29.06.2025.
60. Ogres  16.09.2010.
20.06.2019
35/2010
9/2019
27.10.2010.
16.08.2019.
31.12.2018.
31.12.2026.
61. Olaines 18.06.2010.,
grozījumi 22.07.2015.
 9  19.08.2010. 19.08.2020.
62. Ozolnieki 08.06.2010. 28/2010 11.01.2014. 10.01.2039.
63. Pārgaujas  15.10.2015.  13  23.10.2015.   beztermiņa
64. Pāvilostas  25.02.2010.  5  15.04.2010.  beztermiņa
65. Pļaviņu  27.05.2010.  9  07.08.2010.  06.08.2020.
66. Priekules  28.05.2015.  7  28.10.2015.  27.10.2025.
67. Priekuļu 26.03.2015. 3  30.05.2015.  29.05.2020.
68. Raunas 25.02.2015. 45  02.04.2015. 01.04.2020.
69. Rēzeknes  16.09.2015. 55 15.10.2015 31.12.2030.
70. Riebiņu  09.02.2010.  4  06.03.2010  beztermiņa
71. Rojas  15.06.2010.  14/2010  23.06.2010  22.06.2022.
72. Rucavas  25.03.2010.  10  18.09.2010.  17.09.2020.
73. Rugāju  20.05.2010.  6/2010  25.09.2010. beztermiņa
74. Rundāles  25.03.2010. 6  19.05.2010.  01.01.2023.
75. Salacgrīvas  19.05.2010. 14  05.09.2010.  04.09.2020.
76. Salas 26.03.2015. 3 11.05.2015. 10.05.2020.
77. Saldus

 26.03.2015.

27.02.2020.

8

6

 14.05.2015.

27.03.2020.

13.05.2020.

26.03.2025.

78. Sējas  19.01.2010. 2/2010 20.01.2010. 13.05.2020.
79. Siguldas  14.07.2010. 22  22.10.2010.  19.01.2021.
80. Skrīveru 24.11.2016. 6  12.01.2017. beztermiņa
81. Skrundas 28.12.2010.,
grozījumi 25.02.2016.
 29/2010  05.02.2011. 31.12.2021.
82. Smiltenes 29.07.2015. 12/15 12.09.2015. 11.09.2020.
83. Stopiņu 16.12.2015. 17/15 06.02.2016. 05.02.2026.
84. Talsu  13.05.2010.  25  01.07.2010.  30.06.2020.
85. Tērvetes  21.05.2015. 7 25.05.2015. 31.12.2025.
86. Tukuma  25.03.2010.  8  04.06.2010.  03.06.2022.
87. Vaiņodes  23.04.2010.
24.03.2020.
3
4
08.05.2015.
24.04.2020.
07.05.2020.
23.04.2025.
88. Valkas  25.02.2010.  8  01.05.2010.  30.04.2022.
89. Varakļānu  25.03.2010.  2  17.04.2010.  16.04.2020.
90. Vārkavas  27.04.2010.  13  12.05.2010.  11.05.2020.
91. Vecpiebalgas  17.02.2010.  3  01.05.2010.  beztermiņa
92. Vecumnieku 18.03.2015.  3 22.05.2015. 31.12.2030.
93. Ventspils  29.06.2010.  18  07.08.2010.  06.08.2030.
94. Viesītes  20.01.2010.  16  01.03.2010.  28.02.2030.
95. Viļānu 16.07.2015. 75 22.10.2016. 30.09.2020.
96. Zilupes 29.09.2011.,
grozījumi 28.05.2015.
 19  29.10.2011.  31.12.2020.