Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Publiskie iepirkumi > Līgumu uzskaite

Līgumu uzskaite

 Noslēgto līgumu uzskaite saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 11.13.punktu

 

Līguma priekšmets
Iepirkuma identifikācijas numurs
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš
Līguma izpildītājs un līgumcena (bez PVN)
Līguma darbības /izpildes termiņš
Polimerāzes ķēdes reakcijas reālā laika analizatora piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās laboratorijas vajadzībām
2013-8
12.03.2013
09.04.2013
 
 
Reaģentu piegāde Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas vajadzībām
2013-6
11.03.2013
22.03.2013
 
 
Dārzniecības preču piegāde
-
-
-
SIA „Lāsma LA”
Līgumcena saskaņā ar izcenojumu
11.03.2013-10.03.2014
Datoru rezerves daļu piegāde
-
-
-
SIA „Transfor”
Līgumcena saskaņā ar izcenojumu
05.02.2013-04.02.2014
Par tūrisma pakalpojumu starpniecību
-
-
-
SIA „Your Run”
Līgumcena saskaņā ar izcenojumu
01.01.2013-31.12.2013
Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmiskās laboratorijas aparatūras uzraudzību un remontu
-
-
-
SIA „Adrona”
Ls 2900.00
14.02.2013-13.02.2014
Augsnes minerālā slāpekļa (nitrātu slāpekļa un amonija slāpekļa formā) noteikšana dabīgi mitros paraugos atbilstoši standarta LVS ISO 14256-2 prasībām izmantojot spektrofotometrisko segmentētās plūsmas analīzes automātisko metodi
2013-5
29.01.2013
11.02.2013
SIA "Vides audits"
Ls 2718,72
21.02.2013-31.12.2013
Augu aizsardzības līdzekļu atlieku noteikšana augu un augu produktu paraugos akreditētā laboratorijā ar akreditētām metodēm
2013-4
29.01.2013
11.02.2013
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Ls 12500,00
13.02.2013-31.12.2013
Akreditētas laboratorijas izvēle mēslošanas līdzekļu kontroles paraugu testēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.530 „Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi” un Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2003.gada 13.oktobra regulu Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem
2013-3
29.01.2013
11.02.2013
SIA "Latvijas sertifikācijas centrs"
Ls 10000,00
25.02.2013-31.12.2013
laboratorijas iekārtu kalibrēšanu Valsts augu aizsardzības dienesta vajadzībām
2013-2
25.01.2013
05.02.2013
SIA „Diamedica”
Ls 656,50
SIA „Termes”
Ls 324,25
SIA „V&V Ventmet”
Ls 50,60
SIA „Faneks”
Ls 206,00
SIA „Latvijas nacionālais metroloģijas centrs”
Ls 85,90
07.02.2013-31.12.2013
Augu aizsardzības līdzekļu darbīgās vielas analīzes Pasūtītāja izvēlētā, akreditētā ārvalstu laboratorijā
2013-1
18.01.2013
29.01.2013