Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Par VAAD > Dokumenti

Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.944 "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums"

Valsts augu aizsardzības dienesta darbības stratēģija 2017. - 2019. gadam

2018. gada publiskais pārskats

Uzraudzības plānošana:

- Kritēriji un principi pārbaužu plānošanai

- 2020. gada uzraudzības prasību kontroļu plāns

Pārbaudes aktu veidlapas:

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu lietošanas un tās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu lietošanas un tās dokumentācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām par ūdens, augsnes un gaisa aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma

Pārbaudes akts par mēslošanas līdzekļu un substrātu atbilstību normatīvo aktu prasībām mēslošanas līdzekļu un substrātu aprites vietā

Pārbaudes akts par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas normatīvo aktu ievērošanu

Pārbaudes akts par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas normatīvo aktu prasību pārbaudi

Integrētās augu aizsardzības pamatelementu pašpārbaudes anketa

 

Ētikas kodekss

Vērtības

Klientu apkalpošanas STANDARTS

Valsts augu aizsardzības dienests - 2018. gada “Konsultē vispirms” līderis klientorientētā apkalpošanā.

Valsts augu aizsardzības dienests  2017.gada 15.jūnijā parakstīja  sadarbības memorandu par “Konsultē vispirms“ principa iedzīvināšanu, veicinot valsts pārvaldes iestāžu uz klientu orientētu darbību.

Vadlīnijas par “Konsultē vispirms”principa piemērošanu valsts iestāžu darbā.

Valsts augu aizsardzības dienests jau otro gadu ir iniciatīvas "Konsultē vispirms" līderu vidū.

Ekonomikas ministrija: Konsultē vispirms!