Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Sākums > Normatīvie akti > Sēklu sertifikācija

Ministru kabineta noteikumi

Sēklaudzēšana, sēklu tirdzniecība

Citi

Zemkopības ministrijas instrukcijas

 • 2006.gada 15.decembra kārtība Nr.27 "Dārzeņu sēklaudzēšanas lauku apskates metodika"
 • 2005.gada 26.jūlija instrukcija Nr.17 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas lauku apskates metodika"
 • 2005.gada 1.jūnija instrukcija Nr.13 "Eļļas augu un šķiedraugu pēcpārbaudes metodika"
 • 2003. gada 29. decembra instrukcija Nr. 19 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas lauku apskates metodika"
 • 2003. gada 29. decembra instrukcija Nr. 18 "Kartupeļu sēklaudzēšanas lauku apskates metodika"

Eiropas Savienības normatīvie akti

Direktīvas

 • Komisijas DIREKTĪVA 2006/47/EK (2006.gada 23.maijs), ar ko nosaka īpašus nosacījumus attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās
 • Padomes DIREKTĪVA 2002/57/EK (2002.gada 13.jūnijs) par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību
 • Padomes DIREKTĪVA 2002/56/EK (2002.gada 13.jūnijs) par sēklas kartupeļu tirdzniecību
 • Padomes DIREKTĪVA 2002/55/EK (2002.gada 13.jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību
 • Padomes DIREKTĪVA 2002/54/EK (2002.gada 13.jūnijs) par biešu sēklu tirdzniecību
 • Komisijas DIREKTĪVA 93/17/EEK (1993.gada 30.marts), kurā noteiktas Kopienas bāzes sēklas kartupeļu kategorijas, tām piemērojamie nosacījumi un to apzīmējumi
 • Padomes DIREKTĪVA 66/402/EEK (1966.gada 14.jūnijs) par graudaugu sēklu tirdzniecību
 • Padomes DIREKTĪVA 66/401/EEK (1966.gada 14.jūnijs) par lopbarības augu sēklu tirdzniecību

Regulas

 • Komisijas REGULA 491/2007/EK (2007.gada 3.maijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1947/2005 attiecībā uz datu paziņošanu par sēklām
 • Komisijas REGULA 217/2006/EK (2006.gada 8.februāris), ar ko paredz piemērošanas noteikumus Padomes Direktīvām 66/401/EEK, 66/402/EEK, 2002/54/EK, 2002/55/EK un 2002/57/EK attiecībā uz dalībvalstu pilnvarošanu uz laiku atļaut tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām

Lēmumi

 • Komisijas LĒMUMS 80/755/EEK (1980. gada 17. jūlijs) par atļaujām attiecībā uz paredzētās informācijas neizdzēšamu drukājumu uz graudaugu sēklu iepakojumiem
 • Komisijas LĒMUMS 97/125/EK (1997. gada 24. janvāris), ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz eļļas augu un šķiedraugu sēklu iesaiņojumiem un groza Lēmumu 87/309/EEK, ar kuru atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz dažu lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem
 • Padomes LĒMUMS 2003/17/EK (2002. gada 16. decembris) par tādu lauka apskašu atbilstību, ko veic attiecībā uz sēklu ražošanai paredzētiem augiem trešās valstīs un par trešās valstīs ražotu sēklu līdzvērtīgumu
 • Komisijas LĒMUMS 2004/266/EK (2004. gada 17. marts), ar ko atļauj veikt noteiktas informācijas neizdzēšamu uzdruku uz lopbarības augu sugu sēklu iesaiņojumiem
 • Komisijas LĒMUMS 2004/371/EK (2004. gada 20. aprīlis) par nosacījumiem attiecībā uz rupjās lopbarības augiem paredzēto sēklu maisījumu laišanu tirgū
 • Komisijas LĒMUMS 2005/200/EK (2005. gada 2. marts), ar ko atļauj Igaunijai, Latvijai, Lietuvai un Maltai noteikt stingrākas prasības attiecībā uz vējauzu (Avena fatua) klātbūtni graudaugu sēklās
 • Padomes LĒMUMS 2005/834/EK ( 2005. gada 8. novembris ) par šķirņu uzturēšanas prakses pārbaužu līdzvērtību dažās trešās valstīs un par Lēmuma 2003/17/EK grozījumiem

Starptautiskās saistības

Starptautiskās metodes

 • ISTA akreditācijā noteiktā kompetence Nacionālajai sēklu kontroles laboratorijai
 • Sēklu paraugu noņemšana
 • Sēklu partiju neviendabīguma noteikšana
 • Tīrības noteikšana
 • 1000 sēklu masas noteikšana
 • Citu augu sēklu kvantitatīvā analīze
 • Dražēto sēklu analīze
 • Sēklu mitruma noteikšana
 • Tetrazola analīžu standartprocedūras
 • Dīgtspējas noteikšanas metodes
 • Partiju, vidējo paraugu, iesvaru un mitruma paraugu lielumi

Citi