Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Vispārējās

31992L0071  Komisijas Direktīva 92/71/EEK (1992. gada 2. septembris), ar kuru nosaka tās sūtījumu procentuālās daļas, ko, ievedot kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts, var pakļaut fitosanitārajai inspekcijai, dokumentu un identitātes pārbaudēm
(OV L 275, 18.9.1992., 24./25. lpp.)html

31998L0022  Komisijas Direktīva 98/22/EK (1998. gada 15. aprīlis), kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm
(OV L 126, 28.4.1998., 26./28. lpp.)html pdf

32004L0103  Komisijas Direktīva 2004/103/EK (2004. gada 7. oktobris) par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus
(OV L 313, 12.10.2004., 16./20. lpp.) html pdf

32004L0105  Komisijas Direktīva 2004/105/EK (2004. gada 15. oktobris), ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK
(OV L 319, 20.10.2004., 9./14. lpp.) html pdf