Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pamata

Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1./112. lpp.). Skatīt: 32000L0029 (Konsolidēts teksts: 02000L0029-20170101; html; pdf)

Grozīts ar:
Komisijas Direktīva 2001/33/EK (2001. gada 8. maijs). Skatīt: 32001L0033
Komisijas Direktīva 2002/28/EK (2002. gada 19. marts). Skatīt: 32002L0028
Komisijas Direktīva 2002/36/EK (2002. gada 29. aprīlis). Skatīt: 32002L0036
Padomes Direktīva 2002/89/EK (2002. gada 28.novembris). Skatīt: 32002L0089
Komisijas Direktīva 2003/22/EK (2003. gada 24. marts). Skatīt: 32003L0022
Padomes Regula (EK) Nr. 806/2003 (2003. gada 14. aprīlis). Skatīt: 32003R0806
Komisijas Direktīva 2003/47/EK (2003. gada 4.jūnijs). Skatīt: 32003L0047
Komisijas Direktīva 2003/116/EK (2003. gada 4.decembris). Skatīt: 32003L0116
Komisijas Direktīva 2004/31/EK (2004. gada 17.marts). Skatīt: 32004L0031
Komisijas Direktīva 2004/70/EK (2004. gada 28. aprīlis). Skatīt: 32004L0070
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis). Skatīt: 32004R0882
Komisijas Direktīva 2004/102/EK (2004. gada 5. oktobris). Skatīt: 32004L0102
Padomes Direktīva 2005/15/EK (2005. gada 28. februāris). Skatīt: 32005L0015
Komisijas Direktīva 2005/16/EK (2005. gada 2. marts). Skatīt: 32005L0016
Komisijas Direktīva 2005/77/EK (2005. gada 11. novembris). Skatīt: 32005L0077
Komisijas Direktīva 2006/14/EK (2006. gada 6. februāris). Skatīt: 32006L0014
Komisijas Direktīva 2006/35/EK (2006. gada 24. marts). Skatīt: 32006L0035
Komisijas Direktīva 2007/41/EK (2007. gada 28. jūnijs). Skatīt: 32007L0041
Komisijas Direktīva 2008/64/EK (2008. gada 27. jūnijs). Skatīt: 32008L0064
Komisijas Direktīva 2008/109/EK (2008. gada 28. novembris). Skatīt: 32008L0109
Komisijas Direktīva 2009/7/EK (2009. gada 10. februāris). Skatīt: 32009L0007
Komisijas Direktīva 2009/118/EK (2009. gada 9. septembris). Skatīt: 32009L0118
Padomes Direktīva 2009/143/EK (2009. gada 26. novembris). Skatīt: 32009L0143
Komisijas Direktīva 2010/1/ES (2010.gada 8.janvaris). Skatīt: 32010L0001
Komisijas Īstenošanas Lēmums 2013/176/ES (2013.gada 9.aprīlis). Skatīt: 32013D0176
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/19/ES (2014.gada 6.februāris). Skatīt: 32014L0019
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/78/ES (2014. gada 17. jūnijs). Skatīt: 32014L0078
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/83/ES (2014. gada 25. jūnijs). Skatīt: 32014L0083
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs). Skatīt: 32014R0652
Komisijas Īstenošanas Direktīva (ES) 2017/1279 (2017.gada 14.jūlijs). Skatīt: 32017L1279
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2017/ 1920/ES (2017.gada 19.oktobris). Skatīt: 32017L1920