Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Pamata

Padomes Direktīva 2000/29/EK (2000. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1./112. lpp.). Skatīt: 32000L0029 (Konsolidēts teksts: 02000L0029-20140630; html; pdf)

Grozīts ar:
Komisijas Direktīva 2001/33/EK (2001. gada 8. maijs). Skatīt: 32001L0033
Komisijas Direktīva 2002/28/EK (2002. gada 19. marts). Skatīt: 32002L0028
Komisijas Direktīva 2002/36/EK (2002. gada 29. aprīlis). Skatīt: 32002L0036
Padomes Direktīva 2002/89/EK (2002. gada 28.novembris). Skatīt: 32002L0089
Komisijas Direktīva 2003/22/EK (2003. gada 24. marts). Skatīt: 32003L0022
Padomes Regula (EK) Nr. 806/2003 (2003. gada 14. aprīlis). Skatīt: 32003R0806
Komisijas Direktīva 2003/47/EK (2003. gada 4.jūnijs). Skatīt: 32003L0047
Komisijas Direktīva 2003/116/EK (2003. gada 4.decembris). Skatīt: 32003L0116
Komisijas Direktīva 2004/31/EK (2004. gada 17.marts). Skatīt: 32004L0031
Komisijas Direktīva 2004/70/EK (2004. gada 28. aprīlis). Skatīt: 32004L0070
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis). Skatīt: 32004R0882
Komisijas Direktīva 2004/102/EK (2004. gada 5. oktobris). Skatīt: 32004L0102
Padomes Direktīva 2005/15/EK (2005. gada 28. februāris). Skatīt: 32005L0015
Komisijas Direktīva 2005/16/EK (2005. gada 2. marts). Skatīt: 32005L0016
Komisijas Direktīva 2005/77/EK (2005. gada 11. novembris). Skatīt: 32005L0077
Komisijas Direktīva 2006/14/EK (2006. gada 6. februāris). Skatīt: 32006L0014
Komisijas Direktīva 2006/35/EK (2006. gada 24. marts). Skatīt: 32006L0035
Komisijas Direktīva 2007/41/EK (2007. gada 28. jūnijs). Skatīt: 32007L0041
Komisijas Direktīva 2008/64/EK (2008. gada 27. jūnijs). Skatīt: 32008L0064
Komisijas Direktīva 2008/109/EK (2008. gada 28. novembris). Skatīt: 32008L0109
Komisijas Direktīva 2009/7/EK (2009. gada 10. februāris). Skatīt: 32009L0007
Komisijas Direktīva 2009/118/EK (2009. gada 9. septembris). Skatīt: 32009L0118
Padomes Direktīva 2009/143/EK (2009. gada 26. novembris). Skatīt: 32009L0143
Komisijas Direktīva 2010/1/ES (2010.gada 8.janvaris). Skatīt: 32010L0001
Komisijas Īstenošanas Lēmums 2013/176/ES (2013.gada 9.aprīlis). Skatīt: 32013D0176
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/19/ES (2014.gada 6.februāris). Skatīt: 32014L0019
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/78/ES (2014. gada 17. jūnijs). Skatīt: 32014L0078
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2014/83/ES (2014. gada 25. jūnijs). Skatīt: 32014L0083
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 652/2014 (2014. gada 15. maijs). Skatīt: 32014R0652

Komisijas Īstenošanas Direktīva (ES) 2017/1279 (2017.gada 14.jūlijs). Skatīt: 32017L1279
Komisijas Īstenošanas Direktīva 2017/ 1920/ES (2017.gada 19.oktobris). Skatīt: 32017L1920

Par kaitīgo organismu ierobežošanu un apkarošanu

31969L0464 Padomes Direktīva (1969. gada 8. decembris) par kartupeļu vēža kontroli
(OV L 323, 24.12.1969., 1./2. lpp.) html
Piemērošana aizkavēta ar 11994N
 
31974L0647 Padomes direktīva (1974. gada 9. decembris) par neļķu tinēja apkarošanu (OV L 352, 28.12.1974., 41./42. lpp.) html
 
31993L0085 Padomes Direktīva 93/85/EEK (1993. gada 4. oktobris) par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli
(OV L 259, 18.10.1993., 1./25. lpp.)
Konsolidēts teksts 01993L0085-20060707htmlpdf
 
31998L0057 Padomes Direktīva 98/57/EK (1998. gada 20. jūlijs) par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. apkarošanu
(OV L 235, 21.8.1998., 1./39. lpp.)
Konsolidēts teksts 01998L0057-20060730htmlpdf
 
32006L0091 Padomes Direktīva 2006/91/EK ( 2006. gada 7. novembris ) par Kalifornijas bruņuts apkarošanu (Kodificēta versija)
(OV L 312, 11.11.2006., 42./44. lpp.)
 
32007L0033 Padomes Direktīva 2007/33/EK ( 2007. gada 11. jūnijs ) par kartupeļu cistu nematožu kontroli un ar ko atceļ Direktīvu 69/465/EEK (OV L 156, 16.6.2007., 12./22. lpp.)
html pdf  

Augu pases un reģistrācija

31992L0090 Komisijas Direktīva 92/90/EEK (1992. gada 3. novembris), ar ko nosaka augu, augu produktu vai citu objektu ražotāju un ievedēju pienākumus un ar ko nosaka informāciju, kura vajadzīga, lai tos reģistrētu (OV L 344, 26.11.1992., 38./39. lpp.) html

31992L0105 Komisijas Direktīva 92/105/EEK (1992. gada 3. decembris), kas nosaka standartizācijas pakāpi augu pasēm, kuras izmantojamas noteiktu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumos Kopienā, un nosaka sīki izstrādātu kārtību attiecībā uz šādu augu pasu izsniegšanu un uz to nomaiņas kritērijiem un norisēm (OV L 4, 8.1.1993., 22./25. lpp.) html
Grozīts ar 32005L0017

31993L0050 Komisijas Direktīva 93/50/EEK (1993. gada 24. jūnijs), ar ko precizēti daži augi, kuri nav uzskaitīti Padomes Direktīvas 77/93/EEK A daļas V pielikumā un kuru audzētāji vai šādu augu audzēšanas zonās izvietotās noliktavas, izplatīšanas centri ir uzskaitīti oficiālajā reģistrā (OV L 205, 17.8.1993., 22./23. lpp.) html

Par veģetatīvo pavairošanas materiālu

Dārzeņi

31992L0033 Padomes Direktīva 92/33/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas (OV L 157, 10.6.1992., 1./9. lpp.) Konsolidēts teksts 01992L0033-20071030htmlpdf
Skatīt 32008L0072

31993L0061 Komisijas Direktīva 93/61/EEK (1993. gada 2. jūlijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu, kas nav sēklas, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 19./28. lpp.) html . Izņēmums 11994N

31993L0062 Komisijas Direktīva 93/62/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/33/EEK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (OV L 250, 7.10.1993., 29./30. lpp.) html Skatīt 32008L0072

32008L0072 Padomes Direktīva 2008/72/EK ( 2008. gada 15. jūlijs ) par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 205, 1.8.2008., 28./39. lpp.) htmlpdf .Labots ar 32008L0072R(01)

Vīnogulāji

31968L0193 Padomes Direktīva (1968. gada 9. aprīlis) par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību (OV L 93, 17.4.1968., 15./23. lpp.) Konsolidēts teksts 

Augļaugi

31992L0034 Padomes Direktīva 92/34/EEK (1992. gada 28. aprīlis) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (OV L 157, 10.6.1992., 10./18. lpp.) Konsolidēts teksts 01992L0034-20071130htmlpdf
Grozīts ar 32008L0090

31993L0048  Komisijas Direktīva 93/48/EEK (1993. gada 23. jūnijs), kas nosaka grafiku, kurā norādīti izpildāmie nosacījumi attiecībā uz augļaugu pavairojamo materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļkopībai, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK (OV L 250, 7.10.1993., 1./8. lpp.) html Izņēmums 11994N

31993L0064 Komisijas Direktīva 93/64/EEK (1993. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus, kuri attiecas uz piegādātāju un uzņēmumu pārraudzību un kontroli, ievērojot Padomes Direktīvu 92/34/EEK par augļu ražošanai paredzētā augļaugu pavairošanas materiāla un augļaugu tirdzniecību (OV L 250, 7.10.1993., 33./34. lpp.) html

32008L0090 Padomes Direktīva 2008/90/EK ( 2008. gada 29. septembris ) par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai (Pārstrādātā versija) (OV L 267, 8.10.2008., 8./22. lpp.) htmlpdf Grozīts ar 32010D0777

Dekoratīvie augi

31993L0049 Komisijas Direktīva 93/49/EEK (1993. gada 23. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu ar nosacījumiem, kas jāievēro attiecībā uz dekoratīvo augu pavairošanas materiālu un dekoratīvajiem augiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/682/EEK
(OV L 250, 7.10.1993., 9./18. lpp.) Konsolidēts teksts 01993L0049-19991231htmlpdf

31998L0056 Padomes Direktīva 98/56/EK (1998. gada 20. jūlijs) par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību
(OV L 226, 13.8.1998., 16./23. lpp.) Konsolidēts teksts 01998L0056-20030710htmlpdf

Par zinātnisko materiālu

32008L0061 Komisijas Direktīva 2008/61/EK ( 2008. gada 17. jūnijs ), ar ko ievieš nosacījumus, kurus ievērojot dažus kaitīgus organismus, augus, augu produktus un citus Padomes Direktīvas 2000/29/EK I līdz V pielikumā uzskaitītos objektus drīkst ievest vai pārvietot Kopienā vai dažās tās aizsargātās zonās izmēģinājumu vai zinātniskiem mērķiem un šķirņu selekcijas vajadzībām (Kodificēta versija) (OV L 158, 18.6.2008., 41./55. lpp.) htmlpdf

Vispārējās

31992L0071  Komisijas Direktīva 92/71/EEK (1992. gada 2. septembris), ar kuru nosaka tās sūtījumu procentuālās daļas, ko, ievedot kādā dalībvalstī no citas dalībvalsts, var pakļaut fitosanitārajai inspekcijai, dokumentu un identitātes pārbaudēm
(OV L 275, 18.9.1992., 24./25. lpp.)html

31998L0022  Komisijas Direktīva 98/22/EK (1998. gada 15. aprīlis), kas nosaka obligātos nosacījumus augu veselības pārbaužu veikšanai Kopienā pārbaudes vietās, kas nav galamērķa pārbaudes vietas, augiem, augu izcelsmes produktiem vai citiem objektiem no trešām valstīm
(OV L 126, 28.4.1998., 26./28. lpp.)htmlpdf

32004L0103  Komisijas Direktīva 2004/103/EK (2004. gada 7. oktobris) par Padomes Direktīvas 2000/29/EK V pielikuma B daļā minēto augu, augu produktu un citu priekšmetu identitātes un augu veselības pārbaudēm, ko var veikt vietā, kas nav punkts ievešanai Kopienā, vai vietā tā tuvumā, un ar kuru paredz ar šīm pārbaudēm saistītos nosacījumus
(OV L 313, 12.10.2004., 16./20. lpp.) htmlpdf

32004L0105  Komisijas Direktīva 2004/105/EK (2004. gada 15. oktobris), ar ko nosaka paraugus oficiālajiem fitosanitārajiem sertifikātiem vai reeksporta fitosanitārajiem sertifikātiem, ko pievieno augiem, augu produktiem vai citiem priekšmetiem no trešām valstīm, kuri uzskaitīti Padomes Direktīvā 2000/29/EK
(OV L 319, 20.10.2004., 9./14. lpp.) htmlpdf

Aizsargājamās zonas

31992L0070 Komisijas Direktīva 92/70/EEK (1992. gada 30. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz apsekojumiem, kas jāveic Kopienas aizsargājamo zonu atzīšanas nolūkā (OV L 250, 29.8.1992., 37./39. lpp.) html

31993L0051 Komisijas Direktīva 93/51/EEK (1993. gada 24. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus noteiktu augu, augu izcelsmes produktu vai citu objektu pārvadājumiem aizsargājamā zonā un tādu augu, augu produktu vai citu objektu pārvadājumiem, kuru izcelsme ir šādā aizsargājamā zonā un kurus tajā pārvadā (OV L 205, 17.8.1993., 24./25. lpp.) html