Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 21.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Zirņi

6.05-12.05.
Novērojums veikts vienā sējumā, zirņiem izveidojusies pirmā īstā lapa (AS 11).
Konstatēti tauriņziežu smecernieka bojājumi.

13.05-19.05.
Novērojums veikts vienā sējumā, zirņiem izveidojušās pirmās divas īstās lapas (AS 12).
Konstatēti tauriņziežu smecernieki un to bojājumi.

20.05-26.05.
Novērojumi veikti divos sējumos, zirņiem izveidojušās piecas īstās lapas (AS 15).
Konstatēti tauriņziežu smecernieki un to bojājumi.

27.05-02.06.
Zirņiem izveidojušās septiņas īstās lapas (AS 17).
Konstatētas zirņu iedegas.

17.06.-23.06.
Zirņiem stublāja pagarināšanās sākums līdz ziedēšanas sākums (AS 30-61).
Kaitīgie organismi nav konstatēti.

03.06.-09.06.
Zirņiem izveidojušās septiņas īstās lapas (AS 17).
Konstatēti tauriņziežu smecernieki un to bojājumi.

10.06.-16.06.
Zirņiem izveidojušās piecas īstās lapas līdz ziedēšanas sākums (AS 15-61).
Konstatētas zirņu iedegas.
Vienā novērotajā laukā feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 7 zirņu tinēja tauriņi.

24.06.-30.06.
Zirņiem pirmo ziedlapiņu parādīšanās līdz pirmās pākstis sasniegušas raksturīgo garumu (AS 59-71).
Konstatētas zirņu iedegas.
Vienā novērotajā laukā feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 14 zirņu tinēja tauriņi. Satopamas laputis.

08.-14.07.
Zirņiem ziedēšanas beigas līdz 10% pākstu sasniegušas raksturīgo garumu (AS 69-71).
Konstatētas zirņu iedegas un zirņu rūsa.
Tumšais zirņu tinējs turpina lidot ar zemu intensitāti.

15.-21.07.
Novērojums veikts vienā sējumā, kur 10 % zirņu sēklu nogatavojušās (sausas un cietas) (AS 81).
Konstatētas zirņu iedegas.
Tumšais zirņu tinēja kāpuri sākuši bojāt zirņus.

22.-28.07.
Novērojums veikts vienā sējumā, kur pilnīgi izveidojušies zirņi jeb zaļgatavība (AS 79).
Konstatētas zirņu iedegas.
Feromonu slazdā nedēļas laikā ielidojuši 12 tumšā zirņu tinēja tauriņi.

29.07.-04.08
10-50% zirņu nogatavojušies (AS 81-85).
Konstatētas zirņu iedegas un pelēkā puve.
Zirņus bojā tumšā zirņu tinēja kāpuri.

12.08.-18.08.

50% zirņu pākstīs nogatavojušies (AS 85).

Uz atsevišķiem augiem konstatētas zirņu iedegas un pelēkā puve.

Zirņus bojājuši tumšā zirņu tinēja kāpuri.