Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Tritikāle

6.05.-12.05.
Tritikāle sasniegusi cerošanas beigu līdz pirmā mezgla stadijas (AS 21-31).
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes konstatētas gan uz vecākajām lapām (rudens infekcija), gan atsevišķos gadījumos parādās jaunā infekcija.
Dažos laukos konstatētas graudzāļu miltrasas pirmās šī pavasara pazīmes.
Vienā laukā konstatētas pirmās laputis.

13.05.-19.05.
Tritikāle sasniegusi pirmā mezgla stadiju (AS 31).
Vienā laukā konstatētas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.

20.05.-26.05.
Tritikāle sasniegusi pirmā līdz otrā mezgla stadiju (AS 31-32).
Sējumos konstatētas kviešu lapu pelēkplankumainības un graudzāļu miltrasas pazīmes.
Vietām konstatēti tripši un labību lapgrauži.

27.05.-02.06.
Tritikālei karoglapas parādīšanās līdz karoglapas maksts atvēršanās (AS 37-47).
Sējumos konstatētas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Vietām konstatēti tripši, laputis un labību lapgrauži.

03.06.-09.06.
Tritikālei karoglapas maksts paplašināšanās līdz ziedēšanas sākums (AS 41-61).
Sējumos sastopama graudzāļu miltrasa un parādījušās kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Vietām konstatēti tripši, zāģlapseņu kāpuri un labību lapgrauži.

10.06.-16.06.
Tritikālei vārpošanas visus līdz ziedēšanas vidus (AS 55-65).
Sējumos sastopama graudzāļu miltrasa, izplatās kviešu lapu pelēkplankumainība un parādījušās dzeltenplankumainības pazīmes.
Vietām konstatēti zāģlapseņu kāpuri un labību lapgrauži.

17.06.-23.06.
Tritikālei ziedēšanas vidus līdz beigas (AS 65-69).
Atsevišķos sējumos sastopama graudzāļu miltrasa un kviešu lapu pelēkplankumainība, vienā laukā konstatētas dzeltenplankumainības pazīmes.
Vietām konstatēti zāģlapseņu un labību lapgraužu kāpuri.

24.06.-30.06.
Tritikālei graudu veidošanās sākums līdz agrā piengatavība (AS 71-73).
Atsevišķos sējumos sastopama graudzāļu miltrasa.
Izplatās kviešu lapu pelēkplankumainība.
Vairākos laukos konstatētas dzeltenplankumainības pazīmes.
Vienā laukā konstatēta brūnā rūsa.
Vienā laukā vārpas sākusi inficēt vārpu plēkšņu plankumainība.
Vietām konstatēti zāģlapseņu un labību lapgraužu kāpuri.

01.-07.07.
Tritikālei vēlā piengatavība (AS 77).
Atsevišķos sējumos sastopama kviešu lapu pelēkplankumainība un brūnā rūsa.

08.-14.07.
Tritikālei vēlā piengatavība līdz agrā dzeltengatavība (AS 77-83).
Atsevišķos sējumos sastopama kviešu lapu pelēkplankumainība, vairākos laukos – dzeltenplankumainība.
Vietām pamanāmas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Vārpas sāk inficēt vārpu plēkšņu plankumainība un melnais sodrējums.

15.-21.07.
Tritikālei vēlā piengatavība līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 77-85).
Vārpas inficē vārpu plēkšņu plankumainība un melnais sodrējums, sastopama baltvārpainība.

22.-28.07.
Tritikālei mīkstā dzeltengatavība (AS 85).

  29.07.-04.08
Tritikālei dzeltengatavības beigas (AS 87).
Uz vārpām konstatēta vārpu plēkšņu plankumainība un melnais sodrējums.

16.09.-22.09.
Novērojums veikts vienā sējumā. Tritikālei izveidojusies viena lapa (AS 11).
Slimības un kaitēkļi nav konstatēti.

23.09.-29.09.
Tritikāle novērotajos laukos dīgst līdz izveidojušās divas lapas (AS 10-12).
Slimības un kaitēkļi nav konstatēti.

30.09.-27.10.
Tritikālei dīgšanas sākums līdz izveidojušās piecas lapas (AS 10-15).
Atsevišķus augus bojājuši stiebrmušu un sprakšķu kāpuri.

28.10.-29.11.
Tritikālei pirms ziemošanas izveidojušās trīs lapas līdz cerošanas vidus (AS 13-25).
 Konstatētas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes uz atsevišķiem augiem.
Atsevišķus augus bojājuši stiebrmušu kāpuri.