Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 28.10.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Sīpoli

27.05.-02.05.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies trīs lociņi (AS 13).
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes kāpuru bojājumi.

03.06.-09.06.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies pieci lociņi (AS 15).
Lido sīpolu mušas. Konstatēti sīpolu lakstu puskodes un sīpolu mušas kāpuru bojājumi.

10.06.-16.05.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies trīs pieci lociņi (AS 13-15).
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes un sīpolu mušas kāpuru bojājumi.

17.06.-23.06.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies pieci līdz deviņi lociņi (AS 15-19).
Konstatēti ar sīpolaugu sakņu puvēm inficēti augi.
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes un sīpolu mušas kāpuru bojājumi.

24.06.-30.06.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies pieci lociņi līdz izveidojušies 30% no sīpola diametra (AS 15-43).
Vienā laukā konstatētas pirmās neīstās miltrasas pazīmes.
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes un sīpolu mušas kāpuru bojājumi.

01.-07.07.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies pieci lociņi līdz izveidojušies 50% no sīpola diametra (AS 15-45).
Divos laukos konstatētas neīstās miltrasas pazīmes.
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes un sīpolu mušas kāpuru bojājumi.

08.-14.07.
Sīpoliem novērotajos laukos izveidojušies deviņi lociņi līdz izveidojusies puse no sīpolam raksturīgā diametra (AS 19-45).
Sīpolus bojā sakņu puves.
Vairākos laukos konstatēta neīstā miltrasa.
Konstatēti sīpolu lakstu puskodes kāpuru bojājumi.

15.-21.07.
Sīpoliem novērotajos laukos sīpola veidošanās sākums līdz izveidojusies puse no sīpolam raksturīgā diametra (AS 41-45).
Sīpolus vietām bojā sakņu puves, sausplankumainība.
Vairākos laukos konstatēta neīstā miltrasa.
Konstatēti alotājmušu kāpuru bojājumi.

22.-28.07.
Sīpoliem novērotajos laukos sīpola veidošanās sākums līdz izveidojusies puse no sīpolam raksturīgā diametra (AS 41-49).
Konstatēta neīstā miltrasa un sausplankumainība.

29.07.-04.08
Sīpoliem novērotajos laukos sīpola veidošanās sākums līdz puse no lapām noliekusies (AS 41-48).
Izplatās sīpolu neīstā miltrasa. Tā konstatēta visos novērotajos sīpolu laukos, vietām ar nozīmīgu izplatību.
Kļūst pamanāmi sīpolaugu sakņu puvju bojājumi.
Vietām redzami sīpolu lakstu puskodes un alotājmušas bojājumi.

12.08.-18.08.
Sīpoli novērotajos laukos sasnieguši 50% no raksturīgā diametra līdz novākšanas gatavību (AS 45-49). Sastopama sīpolu neīstā miltrasa. Pamanāmi sīpolaugu sakņu puvju bojājumi.

19.08.-25.08.
Sīpoli novērotajos laukos sasnieguši 50% no raksturīgā diametra (AS 45). Sastopama sīpolu neīstā miltrasa.

30.09.-27.10.
Noliktavās sīpolus sākušas bojāt baltā, pelēkā un citas sīpolaugu sakņu puves.