Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 28.11.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Rudzi

6.05.-12.05.
Rudzi sasnieguši cerošanas beigu līdz otrā mezgla stadijas (AS 21-32).
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības un graudzāļu miltrasas pirmās pazīmes.
Vairākos sējumos barošanos uzsāk laputis.
Vienā laukā konstatēti pirmie tripši.

13.05.-19.05.
Rudziem cerošanas beigas līdz trīs mezglu stadijas (AS 29-33).
Graudzāļu miltrasa sastopama vienā novērotajā sējumā.
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes.
Dažos laukos konstatētas pirmās rudzu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Vienā no novērotajiem laukiem konstatēta nozīmīga tripšu izplatība (ap 30%).
Vairākos sējumos sastopamas laputis.
Atsevišķos laukos sastopami labību lapgrauži.
Uz atsevišķiem augiem pamanāmi melno stiebrmušu bojājumi.

20.05.-26.05.
Rudziem cerošanas divu mezglu līdz attīstītas karoglapas stadijas (AS 32-39).
Graudzāļu miltrasa sastopama reti (konstatēta tikai divos novērotajos sējumos), taču vienā no šiem laukiem sasniegusi nozīmīgu izplatību (47%)
Dažos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes.
Tripši sastopami visos novērotajos laukos.
Laputis sastopamas reti.
Vairākos laukos sastopami labību lapgrauži.

27.05.-02.05.
Rudziem karoglapas maksts paplašināšanās līdz vārpošanas beigas (AS 41-59).
Graudzāļu miltrasa sastopama apmēram pusē novēroto lauku, izplatība inficētajos laukos 10-22%.
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes.
Tripši sastopami vairākos laukos, vietām nozīmīgā daudzumā.
Laputis, labību lapgrauži un graudaugu zāģlapseņu kāpuri sastopami reti. 

03.06.-09.06.
Rudziem vārpošanas beigas līdz ziedēšanas vidus (AS 59-65).
Dažos laukos konstatēta brūnā rūsa.
Graudzāļu miltrasa sastopama apmēram pusē novēroto lauku.
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības un atsevišķos sējumos rudzu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Laputis, labību lapgrauži un tripši sastopami reti.

10.06.-16.05.
Rudziem ziedēšanas vidus (AS 65).
Dažos laukos konstatēta brūnā rūsa.
Vairākos laukos sastopama graudzāļu miltrasa.
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības un atsevišķos sējumos rudzu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Zāģlapsenes, laputis, labību lapgrauži un tripši sastopami reti.

17.06.-23.06.
Rudziem ziedēšanas vidus līdz agrā piengatavība (AS 65-73).
Vairākos laukos konstatēta brūnā rūsa, vienā no tiem ar nozīmīgu izplatību.
Dažos laukos ar nenozīmīgu izplatību sastopama graudzāļu miltrasa.
Lielākajā daļā novēroto lauku konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības un atsevišķos sējumos rudzu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Zāģlapseņu kāpuri, laputis, labību lapgrauži sastopami nenozīmīgā skaitā.

24.06.-30.06.
Rudziem graudu veidošanās sākums līdz agrā piengatavība (AS 71-73).
Vairākos laukos konstatēta brūnā rūsa, vienā laukā – graudzāļu stiebru rūsa.
Dažos laukos ar nenozīmīgu izplatību sastopama graudzāļu miltrasa.
Atsevišķos sējumos rudzu lapu pelēkplankumainības un stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes.
Laputis sastopamas nenozīmīgā skaitā.

01.-07.07.
Rudziem ziedēšanas sākums līdz agrā dzeltengatavība (AS 61-83).
Vairākos laukos konstatēta brūnā rūsa un graudzāļu stiebru rūsa.
Dažos laukos ar nenozīmīgu izplatību sastopama graudzāļu miltrasa.
Laputis sastopamas nenozīmīgā skaitā.

08.-14.07.
Rudziem agrā piengatavība līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 73-85).
Vienā laukā konstatēta brūnā rūsa.
Graudzāļu stiebru rūsa sastopama vairākos laukos.
Stiebrzāļu gredzenplankumainība sastopama reti.
Parādās pirmie melnie graudi.

15.-21.07.
Rudziem agrā dzeltengatavība līdz dzeltengatavības beigas (AS 83-87).
Graudzāļu stiebru rūsa sastopama vairākos laukos.
Melnie graudi ar nelielu izplatību konstatēti vairākos laukos.
Vietām vārpas klāj melnais sodrējums.

22.-28.07.
Rudziem mīkstā dzeltengatavība līdz pilngatavība (AS 85-89).
Graudzāļu stiebru rūsa konstatēta vienā laukā.
Melnie graudi ar nelielu izplatību konstatēti vairākos laukos.
Vietām vārpas klāj melnais sodrējums.
Sastopami kailgliemeži.

29.07.-04.08
Rudzi sasnieguši pilngatavību (AS 89).
Melnie graudi ar nelielu izplatību konstatēti vairākos laukos.
Vietām vārpas klāj melnais sodrējums.

09.09.-15.09.
Daži sējumi tikko apsēti un dīgst, agrāk iesētajos izveidojusies otrā lapa (AS 0-12).
Kaitēkļi un slimības nav konstatētas.

16.09.-22.09.
Rudziem dīgšana līdz izveidojušās trīs lapas (AS 10-13).
Slimības nav konstatētas.
Vienā laukā pamanītas atsevišķas laputis.

23.09.-29.09.
Rudziem izveidojušās viena līdz trīs lapas (AS 11-13).
Slimības nav konstatētas.
Vairākos laukos pamanītas atsevišķas laputis.
Vienā laukā sastopami atsevišķi spradži.

30.09.-27.10.
Rudzi sadīguši līdz cerošanas vidus (AS 09-25).
Vienā sējumā konstatētas brūnās rūsas pazīmes, dažus augus inficē sakņu puves.
Vairākos laukos sastopamas atsevišķas laputis.
Sastopami atsevišķi spradži.
Melno stiebrmušu kāpuru bojājumi sastopami visai bieži, bet ar nenozīmīgu izplatību.

28.10.-29.11.
Rudziem vairumā gadījumu pirms ziemošanas sāndzinumu veidošanās sākums līdz cerošanas vidus, atsevišķos laukos augi tikko sadīguši līdz izveidojuši 3 lapas (AS 09-25).
25% lauku konstatētas brūnās rūsas pazīmes, atsevišķos laukos pamanīta graudzāļu miltrasa un rudzu lapu pelēkplankumainība.
Atsevišķus augus bojā sakņu puves.
Vietām sastopami melno stiebrmušu un sprakšķu kāpuru bojājumi.