Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Rapsis, ziemas

6.05.-12.05.
Ziemas rapsis sasniedzis stublāja veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadiju (AS 30-59).
50% no novērotajiem sējumiem konstatēti smecernieki, vairumā gadījumu ar nenozīmīgu izplatību (izņemot vienu lauku ar izplatību 26%).
60% gadījumu sastopami krustziežu spīduļi ar izplatību 2-82% atkarībā no novērotā lauka.

13.05.-19.05.
Ziemas rapsim novērotajos laukos saredzamas galvenās ziedkopas līdz ziedēšanas sākums (AS 55-61).
Vietām parādās pirmās krustziežu sausplankumainības pazīmes.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (skat. 6.05.-12.05.) pieaugusi krustziežu spīduļu sastopamība (konstatēti 90% no novērotajiem laukiem), vairākos laukos to izplatība pārsniedz 20% un uz vienas ziedkopas sastopamas 2-3 vabolītes.

20.05.-26.05.
Ziemas rapsim novērotajos ziedēšanas sākums līdz pilnzieds (AS 60-65).
Atsevišķos laukos konstatētas krustziežu neīstās miltrasas pazīmes.
Lietaini laika apstākļi pirms un ziedēšanas laikā ir vieni no faktoriem, kas rada labvēlīgus apstākļus baltās puves attīstībai. Lai aizsargātu sējumus pret baltās puves infekciju, līdz rapša pilnziedam jālemj par profilaktiska fungicīda smidzinājuma nepieciešamību.
Salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu (skat. 13.05.-19.05.) pieaugusi krustziežu spīduļu sastopamība (konstatēti visos novērotajos laukos). Vairākās valstīs tiek uzskatīts, ka ziedošam rapsim tie nevar nodarīt kaitējumu, vien veicināt apputeksnēšanu.

27.05.-02.06.
Ziemas rapsim pilnzieds līdz pāksteņu veidošanās sākums (AS 65-71).
Atsevišķos laukos konstatētas krustziežu sausplankumainības pazīmes. Vairākos laukos sastopama krustziežu neīstā miltrasa.
Krustziežu spīduļi konstatēti pusē no novērotajiem laukiem.

03.06.-09.06.
Ziemas rapsim pilnzieds līdz gandrīz visi pāksteņi attīstījušies (AS 65-79).
Vienā laukā atrastas krustziežu sausās puves pazīmes.
Atsevišķos laukos konstatētas krustziežu sausplankumainības un pelēkās puves pazīmes.
Vairumā lauku ar nelielu izplatību sastopama krustziežu neīstā miltrasa.
Krustziežu spīduļi konstatēti atsevišķos laukos.
Vienā sējumā konstatēti krustziežu pāksteņu pangodiņa, divos sējumos stublāju smecernieka kāpuru bojājumi.

10.06.-16.06.
Ziemas rapsim vairums ziedlapiņu nobirušas līdz gandrīz visi pāksteņi attīstījušies (AS 67-79).
Atsevišķos laukos konstatētas krustziežu sausplankumainības, krustziežu neīstās miltrasas un pelēkās puves pazīmes.
Krustziežu spīduļi konstatēti atsevišķos laukos.
Dažos sējumos konstatēti krustziežu pāksteņu pangodiņa un stublāju smecernieka kāpuru bojājumi.
Sastopami alotājmušu kāpuru bojājumi.

17.06.-23.06.
Ziemas rapsim gandrīz visi pāksteņi attīstījušies līdz sākusies nogatavošanās (AS 79-80).
Krustziežu sausplankumainības pazīmes sastopamas reti. Atsevišķos laukos konstatēta krustziežu neīstā miltrasa. Vienā sējumā konstatētas pelēkās puves pazīmes.
Krustziežu spīduļi konstatēti vienā sējumā. Dažos sējumos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri un kailgliemeži. Vietām konstatēti krustziežu pāksteņu pangodiņa, alotājmušu un stublāju smecernieka kāpuru bojājumi.

24.06.-30.06.
Ziemas rapsim sākusies nogatavošanās (AS 80).
Lapu infekcijas sastopamas reti.
Dažos sējumos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri, kailgliemeži un krustziežu spīduļi. Vietām konstatēti stublāju smecernieka kāpuru bojājumi.

01.-07.07.
Ziemas rapsim sākusies nogatavošanās (AS 80-81).
Sausplankumainība uz pāksteņiem sastopama reti. Rapša neīstā miltrasa sastopama reti un ar nelielu izplatību.
Dažos sējumos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri, kailgliemeži un krustziežu spīduļi.
Vietām konstatēti stublāju smecernieka, alotājmušu, krustziežu pāksteņu pangodiņa kāpuru bojājumi.
Lido balteņi.

08.-14.07.
Ziemas rapsim sākusies nogatavošanās (AS 80-81).
Uz pāksteņiem sastopama krustziežu sausplankumainība.
Dažos sējumos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri, kailgliemeži, alotājmušu kāpuru bojājumi un kailgliemeži.
Lido balteņi.
 

15.-21.07.
Ziemas rapsim sākusies nogatavošanās līdz pilngatavība (AS 81-89).
Atsevišķos laukos konstatētas baltās puves pazīmes ar nelielu izplatību (2-6%).
Krustziežu sausplankumainības pazīmes uz pāksteņiem sastopamas vairumā lauku.
Rapša sausās puves un pelēkās puves pazīmes konstatētas ļoti reti.
Krustziežu pāksteņu pangodiņa un smecernieku bojājumi sastopami reti.

22.-28.07.
Ziemas rapsim sēklu nogatavošanās vidus līdz pilngatavība (AS 85-89).
Atsevišķos laukos konstatētas baltās puves pazīmes ar nelielu izplatību (2-6%).
Krustziežu sausplankumainības pazīmes uz pāksteņiem sastopamas vairumā lauku.
Pelēkās puves pazīmes konstatētas ļoti reti.
Krustziežu pāksteņu pangodiņa un smecernieku bojājumi sastopami reti. Vietām konstatēti kailgliemeži.

29.07.-04.08
Ziemas rapsim sēklu nogatavošanās vidus līdz augi sausi un atmiruši (AS 85-97).
Vairākos laukos konstatētas baltās puves pazīmes ar nelielu izplatību.
Uz pāksteņiem sastopamas krustziežu sausplankumainības pazīmes. Vietām konstatētas krustziežu sausās puves pazīmes.
Pelēkās puves pazīmes konstatētas ļoti reti.

12.08.-18.08.
Vairumā gadījumu raža novākta un dīgšanu uzsāk jaunie sējumi. Nākamā gada ražai iesētajos laukos (Vidzemē un Kurzemē) rapša dīgļlapu atvēršanās virs augsnes līdz otrā lapiņu pāra attīstība (AS 10-13). Pēc pļaujas palikušajos stublājos var atrast baltās puves sklerocijus un atrast atsevišķus sausās puves bojājumus. Uz jaunajiem ziemas rapša dīgstiem konstatēti kāpostu cekulkodes kāpuri un atsevišķi spradži.

19.08.-25.08.
Rapša dīgļlapu parādīšanās virs augsnes līdz trešā lapiņu pāra attīstība (AS 09-15). Krustziežu sausplankumainība un neīstā miltrasa uz jaunajām lapiņām konstatēta 30% gadījumu. Atsevišķus augus bojā sakņu puves. Vienā laukā pamanīti kailgliemeži.
Vairumā lauku konstatēti spradžu bojājumi, vienā no tiem ar nozīmīgu izplatību.
 
02.09.-09.08.

Rapša pirmā līdz trešā lapiņu pāra attīstība (AS 11-15).
Krustziežu sausplankumainība konstatēta 70% (iepriekš 30%) gadījumu ar nelielu izplatību inficētajos laukos.
Rapša neīstā miltrasa konstatēta 30% gadījumu, tikpat cik iepriekš.
Sakņu puves augus bojājušas ļoti reti.
Trešdaļā lauku konstatēti nenozīmīgi gliemežu bojājumi.
Trešdaļā lauku konstatēti nenozīmīgi spradžu bojājumi.
Vairākos laukos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri.
Vienā laukā pamanītas laputis.
Vietām pamanāmi alotājmušas kāpuru alojumi.

09.09.-15.09.
Rapsim pirmā līdz astotā lapu pāra attīstība (AS 11-18).
Krustziežu sausplankumainība konstatēta ap 70% gadījumu tāpat kā iepriekš, ar nelielu izplatību inficētajos laukos.
Rapša neīstā miltrasa konstatēta ap 30% gadījumu, tikpat cik iepriekš.
Gliemežu bojājumi atsevišķos laukos un nenozīmīgi.
Dažos laukos nenozīmīgi spradžu bojājumi.
Vairākos laukos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri.
Vienā laukā pamanīti zāģlapseņu kāpuri.
Daudzviet pamanāmi alotājmušas kāpuru alojumi un laputis.
Vienā laukā konstatēta balteņu lidošana un olu dējumi.

16.09.-22.09.
Rapsim pirmā līdz astotā lapu pāra attīstība (AS 11-18).
Krustziežu sausplankumainība konstatēta ap 85% (iepriekš 70%) gadījumu ar nelielu izplatību un attīstības pakāpi inficētajos laukos.
Rapša neīstā miltrasa ar minimālu izplatību konstatēta ap 50% (iepriekš 30%) gadījumu.
Nelieli kailgliemežu bojājumi konstatēti apm. 40% lauku, vienā laukā barojas vīngliemeži.
Vienā laukā konstatēti nenozīmīgi spradžu bojājumi.
Vairākos laukos pamanīti zāģlapseņu kāpuri, sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri un kūniņas.
Daudzviet pamanāmi alotājmušas kāpuru alojumi, vienā laukā konstatētas laputis, vienā- pūcītes kāpuri.
Virs dažiem laukiem vērojama atsevišķu balteņu lidošana.

23.09.-29.09.
Rapsim trešā līdz astotā lapu pāra attīstība (AS 13-18).
Krustziežu sausplankumainība konstatēta tāpat kā iepriekš apmēram 85% gadījumu ar nelielu izplatību un attīstības pakāpi inficētajos laukos.
Rapša neīstā miltrasa ar minimālu izplatību konstatēta 25% (iepriekš 50%) gadījumu.
Nelieli kailgliemežu bojājumi un paši gliemji konstatēti apm. 25% (iepriekš 40%) lauku, vienā laukā barojas vīngliemeži.
Vairākos laukos pamanīti zāģlapseņu kāpuri, sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri un kūniņas.
Daudzviet pamanāmi alotājmušas kāpuru alojumi, divos laukos - pūcītes kāpuri.
Dažos laukos sastopami balteņu kāpuri.

30.09.-27.10.
Rapsim trešā lapu pāra attīstība līdz stublāja pagarināšanās sākums (AS 13-30).
Krustziežu sausās puves pazīmes ar minimālu izplatību atrastas dažos sējumos.
Krustziežu sakņu augoņi konstatēti atsevišķos sējumos.
Krustziežu sausplankumainība konstatēta lielākajā daļā novēroto lauku.
Rapša neīstā miltrasa konstatēta atsevišķos gadījumos.
Vairākos laukos sastopami kāpostu cekulkodes kāpuri un kūniņas.
Daudzviet uz lapām pamanāmi alotājmušas kāpuru alojumi.
Dažos laukos līdz pat oktobra beigām sastopami balteņu un krustziežu zāģlapseņu kāpuri.
Vietām sastopami atsevišķi mīkstgliemeži.
Oktobra sākumā sējumos konstatēti atsevišķi pūcīšu kāpuri.

28.10.-29.11.
Rapsim pirms ziemošanas izveidojusies lapu rozete līdz sākusies stublāja pagarināšanās (AS 18-30).
Krustziežu sausās puves pazīmes ar minimālu izplatību (2-6%) atrastas 18% no novembrī novērotajiem sējumiem.
Krustziežu sakņu augoņi konstatēti divos sējumos.
Krustziežu sausplankumainība konstatēta 86% novēroto lauku ar nelielu izplatību (2-20%).
Rapša neīstā miltrasa konstatēta atsevišķos gadījumos.
Vietām sastopami atsevišķi mīkstgliemeži.