Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 15.07.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Pupiņas

27.05-02.06.
Pupiņām izveidojies pirmais lapu pāris (AS 12).
Uz jaunajām lapiņām atrastas pirmās pupiņu iedegu pazīmes.

17.06-23.06.
Pupiņām pirmā ziedpumpura parādīšanās (AS 51).
Uz jaunajām lapiņām atrastas pirmās pupiņu iedegu pazīmes.
Parādījušās pupu laputis.

08.-14.07.
10% no pākstīm sasniegušas raksturīgo garumu (AS 71).
Sējumā sastopamas laputis.