Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 26.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Plūmes

13.05-19.05.
Novērojums veikts vienā plūmju stādījumā Kuldīgas novadā, plūmēm pilnzieds (AS 65).
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 13 plūmju tinēja tauriņi. Siltos un saulainos apstākļos plūmju tinēja izlidošana būs konstatējama arī pārējā Latvijas teritorijā.

20.05-26.05.
Novērojumi veikti plūmju stādījumos Kuldīgas, Ventspils un Priekuļu novados, plūmēm pilnzieds līdz ziedēšanas beigas (AS 65-69).
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 7 plūmju tinēja tauriņi (Kuldīgas novadā novērotajā dārzā). Siltos un saulainos laika apstākļos plūmju tinēja izlidošana drīz būs konstatējama arī pārējā Latvijas teritorijā.
Stādījumos nelielā daudzumā sastopamas laputis un augļu koku tīklkodes kāpuri.

27.05-02.06.
Plūmēm ziedēšanas beigas līdz vainaglapu nobiršana (AS 69 - 72).
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 17 - 27 plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza).
Stādījumos nelielā daudzumā sastopami augļu koku tīklkodes kāpuri.

03.06.-09.06.
Plūmēm vainaglapu nobiršana līdz otrā augļu nobire (AS 72-73).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 5-49 (iepriekš 17 – 27) plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza).
Stādījumus bojā augļu koku tīklkodes kāpuri.

10.06.-16.06.
Plūmēm vainaglapu nobiršana līdz otrā augļu nobire (AS 72-73).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 4-72 (iepriekš 5–49) plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza).
Konstatētas laputis un zāģlapseņu bojājumi.

17.06.-23.06.

Plūmēm otrā augļu nobire līdz augļi sasnieguši apmēram pusi no raksturīgā lieluma (AS 73-75).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 8-52 (iepriekš 4–72) plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza), konstatētas kāpuru bojātas plūmes.
Konstatētas laputis un uz līmes vairogiem notvertas zāģlapsenes.

24.06.-30.06.
Plūmju augļi sasnieguši apmēram pusi no raksturīgā lieluma (AS 75).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 8-58 (iepriekš 8-52) plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza), konstatētas kāpuru bojātas plūmes.
Konstatētas laputis.

01.-07.07.
Plūmju augļi sasnieguši apmēram pusi līdz 70% no raksturīgā lieluma (AS 75-77).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 2-18 (iepriekš 8-58) plūmju tinēja tauriņi (atkarībā no novērotā dārza).  
Konstatētas laputis un to bojājumi.

08.-14.07.
Plūmju augļi sasnieguši apmēram pusi līdz gatavošanās sākums (AS 75-81).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība, sastopama kauleņkoku pelēkā puve.
Ogas inficē augļu puve.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 4-32 (iepriekš 2-18) plūmju tinēja tauriņi, atrastas tinēja un zāģlapseņu kāpuru invadētas ogas.
Konstatētas laputis un to bojājumi.

15.-21.07.
Plūmju augļi sasnieguši apmēram pusi no raksturīgā lieluma līdz gatavošanās sākums (AS 75-81).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība, sastopama kauleņkoku pelēkā puve.
Ogas bojā parastā augļu puve.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 4-16 (iepriekš 4-32) plūmju tinēja tauriņi, atrastas tinēja un zāģlapseņu kāpuru invadētas ogas.

22.-28.07.
Novērotajos dārzos plūmēm izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 85).
Plūmju stādījumos izplatās kauleņkoku sausplankumainība, sastopama kauleņkoku pelēkā puve.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 4-9 (iepriekš 4-16) plūmju tinēja tauriņi, atrastas tinēja kāpuru invadētas ogas. 

29.07.-04.08
Novērotajos dārzos plūmju augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma līdz izveidojies raksturīgais krāsojums (AS 77-85).
Plūmju stādījumos sastopama kauleņkoku pelēkā un parastā augļu puve.
Feromonu slazdā nedēļas laikā iekļuvuši 12-47 (iepriekš 4-9) plūmju tinēja tauriņi, konstatējamas tinēja kāpuru invadētas ogas. 
 

12.08.-18.08.

Izveidojies augļa raksturīgais krāsojums līdz lietošanas gatavība (AS 85-89).

Ogas bojā parastā augļu puve un plūmju augļu tinēja kāpuri.

 

19.08.-25.08.

Lietošanas gatavība (AS 89). Ogas bojā parastā augļu puve un plūmju augļu tinēja kāpuri. Turpina lidot tinēja tauriņi.