Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Mieži, ziemas

6.05-12.05.
Ziemas mieži sasnieguši cerošanas beigu līdz pirmā mezgla stadijas (AS 29-31).
Konstatētas pirmās miežu lapu tīklplankumainības un stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes.

20.05-27.05.
Ziemas miežiem attīstījusies karoglapa (AS 39).
Konstatēta miežu lapu tīklplankumainības infekcija.

27.05-02.06.
Ziemas miežiem vārpa uzbriedusi karoglapas makstī (AS 49).
Konstatēta miežu lapu tīklplankumainības un stiebrzāļu gredzenplankumainības infekcija.

03.06.-09.06.
Ziemas miežiem ziedēšanas sākums līdz vidus (AS 61-65).
Konstatēta miežu lapu tīklplankumainība, brūnplankumainība un stiebrzāļu gredzenplankumainība.

10.06.-16.06.
Ziemas miežiem ziedēšanas beigas līdz agrā piengatavība (AS 69-73).
Sējumos sastopama miežu lapu tīklplankumainība, brūnplankumainība un stiebrzāļu gredzenplankumainība.

17.06.-23.06.
Ziemas miežiem vēlā piengatavība (AS 77).
Sējumos sastopama brūnplankumainība un stiebrzāļu gredzenplankumainība

24.06.-30.06.
Ziemas miežiem piengatavības vidus līdz agrā dzeltengatavība (AS 75-83).
Sējumos pieaug stiebrzāļu gredzenplankumainības attīstība, sastopama brūnplankumainība.
Sastopami atsevišķi lapgrauži.

01.-07.07.
Ziemas miežiem agrā līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 83-85).
Sējumos sastopama stiebrzāļu gredzenplankumainība, tīklplankumainība un brūnplankumainība.
Vārpas inficē plēkšņu plankumainība.
Sastopami atsevišķi lapgrauži.

08.-14.07.
Ziemas miežiem mīkstā dzeltengatavība (AS 85).
Vārpas inficē plēkšņu plankumainība.

15.-21.07.
Ziemas miežiem dzeltengatavības beigas (AS 87).
Vārpas inficē plēkšņu plankumainība.

16.09.-22.09.
Novērojums veikts vienā sējumā. Miežiem izveidojušās divas lapas (AS 12).

30.09.-27.10.
Novērojums veikts vienā sējumā. Miežiem cerošanas vidus (AS 25).

28.10.-29.11.
Novērojums veikts vienā sējumā Kuldīgas novadā. Miežiem cerošanas beigas (AS 29).
Uz dažiem augiem atrastas graudzāļu miltrasas un miežu lapu tīklplankumainības pazīmes.