Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 26.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Mieži, vasaras

6.05-12.05.
Trīs novērotajos sējumos vasaras miežiem izveidojusies pirmā līdz otrā lapa (AS 11-12).
Vienā laukā uz dažiem augiem konstatētas pirmās miežu lapu tīklplankumainības pazīmes.
Uz jaunajiem augiem konstatēti atsevišķi spradži. Sausos un saulainos laika apstākļos, to izplatība var pieaugt.

13.05-19.05.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem parādījusies pirmā līdz izveidojusies otrā lapa (AS 10-12).
Vienā laukā uz dažiem augiem konstatētas pirmās miežu lapu tīklplankumainības pazīmes.
Apmēram pusē no laukiem (5 no 11) satopami spradži ar nenozīmīgu izplatību.
Atsevišķos laukos sastopami labību lapgrauži un pamanāmi sprakšķu kāpuru bojājumi.

20.05-26.05.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem izveidojusies pirmā lapa līdz cerošanas vidus (AS 11-25).
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas 4 no 13 novērotajiem sējumiem.
Pusē no laukiem satopami spradži. Lietainos un vēsos laika apstākļos to aktivitāte samazināsies.
Atsevišķos laukos sastopami labību lapgrauži un laputis.

27.05-02.06.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem izveidojušās divas lapas līdz cerošanas beigas (AS 12-29).
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas apmēram 70% no novērotajiem sējumiem, izplatība atkarībā no lauka 4-22%.
Vienā laukā sastopamas lapu brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes.
Vietām vēl satopami spradži. Atsevišķos laukos sastopami labību lapgrauži un laputis.

03.06.-09.06.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem izveidojušās divas lapas līdz pirmais mezgls (AS 12-31).
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas apmēram 80% (iepriekš 70%) no novērotajiem sējumiem, izplatība atkarībā no lauka 2-32%.
Vairākos laukos konstatētas pirmās stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes. Vienā laukā sastopamas lapu brūnplankumainības un vairākos laukos brūnsvītrainības pazīmes.
Vietām joprojām sastopami spradži, atsevišķos laukos ar samērā lielu izplatību. Atsevišķos laukos sastopami labību lapgrauži un laputis. Vienā laukā konstatēti tripši.
Pamanāmi stiebrmušu kāpuru bojājumi.

10.06.-16.06.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem izveidojušās divas lapas līdz attīstīta karoglapa (AS 12-39).
Atsevišķos laukos konstatētas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas apmēram 93% (iepriekš 80%) no novērotajiem sējumiem, izplatība atkarībā no lauka 2-36%.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības pazīmes, vairākos - brūnsvītrainības pazīmes.
Vairākos laukos sastopami labību lapgrauži un atsevišķos - laputis. Pamanāmi stiebrmušu un sprakšķu kāpuru bojājumi.

17.06.-23.06.
Novērotajos sējumos vasaras miežiem cerošanas vidus līdz pirmo akotu parādīšanās (AS 25-49).
Atsevišķos laukos konstatētas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas 94% (iepriekš 93%) no novērotajiem sējumiem, izplatība atkarībā no lauka 6-80% (iepriekš 2-36%), vidējā attīstības pakāpe atsevišķos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Vairākos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes.
Laputis sastopamas 35% no novērotajiem laukiem, vienā laukā ar nozīmīgu izplatību.
Vairākos laukos sastopami labību lapgrauži. Pamanāmi stiebrmušu kāpuru bojājumi.

24.06.-30.06.
Vasaras miežiem pirmo akotu parādīšanās līdz ziedēšanas sākums (AS 49-61).
Vienā laukā konstatētas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas 100% (iepriekš 94%) no novērotajiem sējumiem, izplatība atkarībā no lauka 6-60%, vidējā attīstības pakāpe vairākos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes. Vietām sastopama putošā melnplauka.
Laputis sastopamas atsevišķos laukos.
Vairākos laukos sastopami labību lapgrauži.

01.-07.07.
Vasaras miežiem attīstīta karoglapa līdz piengatavības vidus (AS 39-75).
Vienā laukā konstatētas graudzāļu miltrasas pazīmes.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas visos novērotajos sējumos, izplatība atkarībā no lauka 2-80%, vidējā attīstības pakāpe vairākos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes. Vietām sastopama putošā melnplauka.
Laputis sastopamas atsevišķos laukos ar nelielu izplatību.
Dažos laukos sastopami graudaugu zāģlapseņu kāpuri, vairākos laukos labību lapgrauži.

08.-14.07.
Vasaras miežiem vārpošanas sākums līdz vēlā piengatavība (AS 51-77).
Vienā laukā konstatēta graudzāļu miltrasas infekcija.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas visos novērotajos sējumos, izplatība atkarībā no lauka 2-98%, vidējā attīstības pakāpe vairākos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes.
Vienā laukā konstatētas miežu pundurrūsas pazīmes.
Vienā sējumā sastopama putošā melnplauka, vienā vārpas inficējusi vārpu plēkšņu plankumainība.
Laputis sastopamas atsevišķos laukos ar nelielu izplatību.
Dažos laukos sastopami graudaugu zāģlapseņu kāpuri.

15.-21.07.
Vasaras miežiem vārpošanas beigas līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 59-85).
Vienā laukā konstatēta graudzāļu miltrasas infekcija.
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas 71% novēroto sējumu, izplatība atkarībā no lauka 2-98%, vidējā attīstības pakāpe vairākos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes ar nelielu izplatību.
Vienā laukā konstatētas miežu pundurrūsas pazīmes.
Vairākos sējumos konstatēta putošā melnplauka un vārpu plēkšņu plankumainība.
Laputis sastopamas atsevišķos laukos ar nelielu izplatību.

22.-28.07.
Vasaras miežiem ziedēšanas sākums līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 61-85).
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes konstatētas 63% novēroto sējumu, izplatība atkarībā no lauka 2-92%, vidējā attīstības pakāpe vairākos gadījumos pārsniedz 5% robežu.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības un brūnsvītrainības pazīmes ar nelielu izplatību.
Vārpu plēkšņu plankumainība sastopama 45% novēroto lauku.

29.07.-04.08
Vasaras miežiem piengatavības vidus līdz dzeltengatavības beigas (AS 75-87).
Miežu lapu tīklplankumainības pazīmes atsevišķos laukos sastopamas ar lielu izplatību.
Atsevišķos laukos konstatēta miežu pundurrūsa.
Atsevišķos laukos konstatētas stiebrzāļu gredzenplankumainības, brūnplankumainības pazīmes ar nelielu izplatību.
Vārpu plēkšņu plankumainība sastopama 45% novēroto lauku.
Vienā laukā vārpas inficējusi miežu putošā melnplauka.
Atrodamas baltvārpainības pazīmes, vietām vārpas klāj melnais sodrējums.
Reti pamānāmi graudaugu zāģlapseņu, melno stiebrmušu kāpuru bojājumi.

12.08.-18.08.

Vasaras miežiem novērotajos laukos dzeltengatavības beigas (AS 87).

Vairums sējumu Latvijas teritorijā sasnieguši pilngatavību vai nokulti.

 

19.08.-25.08.

Vairums sējumu nokulti.