Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 26.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Lini

27.05-02.06.
Novērojums veikts vienā sējumā Kārsavas novadā. Liniem piektā lapu pāra veidošanās (AS 15).
Sējumā sastopami spradži.

03.06.-09.06.
Novērojums veikts vienā sējumā Kārsavas novadā. Liniem eglītes stadija (AS 29).
Sējumā sastopami linu spradži.

10.06.-16.06.

Novērojums veikts vienā sējumā Kārsavas novadā. Liniem eglītes stadija (AS 29).
Sējumā konstatētas linu iedegu pazīmes.

17.06.-23.06.
Novērojumi veikti divos sējumos Kārsavas un Krāslavas novados. Liniem eglītes stadija līdz stiebra veidošanās sākums (AS 29-31).
Vienā no sējumiem sastopami linu spradži.
Konstatētas linu iedegu pazīmes.

01.-07.07.
Liniem pumpurošanās sākums (AS 51).
Konstatētas linu iedegu pazīmes.

15.-21.07.
Liniem izveidojušās 70% pogaļu (AS 77).
Atrastas linu sīkplankumainības un linu kalšanas pazīmes.

22.-28.07.
Liniem izveidojušās 90% pogaļu (AS 79).
Atrastas linu sīkplankumainības un linu kalšanas pazīmes.

19.08.-25.08.

Novērojums veikts 1 laukā Krāslavas novadā. Dzeltengatavības sākums (AS 83). Konstatētas linu vīšanas pazīmes.