Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 26.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Kvieši, vasaras

6.05-12.05.
Novērojums veikts vienā sējumā Kuldīgas novadā. Kviešiem izveidojusies pirmā lapa (AS 11).
Uz jaunajiem augiem konstatēti atsevišķi spradži. Sausos un saulainos laika apstākļos, to izplatība var pieaugt.

13.05-19.05.
Kviešiem dīgšanas sākums līdz izveidojušās trīs lapas (AS 09-13).
Vairumā novēroto lauku (10 no 12) konstatēti spradži. Sausos un saulainos laika apstākļos, to izplatība pieaugs, un var tikt nodarīti nopietni bojājumi jaunajiem augiem.
Vienā no laukiem konstatētas laputis un vienā labību lapgrauža kāpuri.

20.05-26.05.
Vasaras kviešiem izveidojušās divas līdz četras lapas (AS 12-14).
Vienā no laukiem uz jaunajiem augiem konstatētas kviešu lapu dzeltenplankumainības un pelēkplankumainības pazīmes.
Spradži sastopami vien atsevišķos laukos. Atsevišķos laukos konstatētas laputis, vietām sastopami labību lapgrauža kāpuri, atsevišķus augus bojājuši sprakšķu kāpuri.

27.05-02.06.
Vasaras kviešiem izveidojušās trīs līdz četras lapas (AS 13-29).
Dažos laukos konstatētas pirmās graudzāļu miltrasas pazīmes. Vienā no laukiem konstatētas kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes.
Laputis nelielā skaitā konstatētas pusē no novērotajiem sējumiem. Vietām sastopami labību lapgrauža kāpuri, atsevišķus augus bojājuši melno stiebrmušu kāpuri. Spradži sastopami atsevišķos laukos.

03.06.-09.06.
Vasaras kviešiem cerošanas sākums līdz izveidojušies divi mezgli (AS 20-32).
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama 35% no novērotajiem laukiem.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 50% no novērotajiem laukiem (iepriekš vienā no laukiem).
Vairākos laukos atrastas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Laputis nelielā skaitā konstatētas atsevišķos sējumos. Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža kāpuri, spradži, sprakšķu kāpuru bojājumi.

10.06.-16.06.
Vasaras kviešiem cerošanas vidus līdz attīstīta karoglapa (AS 25-39).
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama 43% (iepriekš 35%) no novērotajiem laukiem.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 57% (iepriekš 50%) no novērotajiem laukiem.
Atsevišķos laukos atrastas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža kāpuri, laputis un melno stiebrmušu kāpuru bojājumi.

10.06.-16.06.
Vasaras kviešiem cerošanas vidus līdz attīstīta karoglapa (AS 25-39).
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama 43% (iepriekš 35%) no novērotajiem laukiem.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 57% (iepriekš 50%) no novērotajiem laukiem.
Atsevišķos laukos atrastas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža kāpuri, laputis un melno stiebrmušu kāpuru bojājumi.

17.06.-23.06.
Vasaras kviešiem pirmais mezgls līdz karoglapas maksts atvēršanās (AS 31-47).
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama apmēram pusē lauku.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 53% (iepriekš 57%) no novērotajiem laukiem.
Atsevišķos laukos atrastas kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes.
Vietām nelielā skaitā sastopami graudaugu zāģlapseņu, labību lapgrauža kāpuri un laputis.

24.06.-30.06.
Vasaras kviešiem vārpošanas beigas līdz ziedēšanas sākums (AS 59-61).
Vienā laukā konstatēta brūnā rūsa.
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama apmēram pusē lauku.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas visos (iepriekš 53%) novērotajos laukos.
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas apmēram pusē lauku.
Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža kāpuri un laputis.

01.-07.07.
Vasaras kviešiem vārpošanas beigas līdz ziedēšanas beigas (AS 59-69).
Vienā laukā konstatēta brūnā rūsa.
Graudzāļu miltrasa ar nelielu izplatību sastopama vairāk kā pusē lauku.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 66% (iepriekš visos) no novērotajiem laukiem.
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas 60% no novērotajiem laukiem.
Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža kāpuri un laputis.

08.-14.07.
Vasaras kviešiem ziedēšanas sākums līdz piengatavības vidus (AS 61-75).
Divos laukos konstatēta brūnā rūsa, vienā no tiem ar nozīmīgu izplatību (90%).
Graudzāļu miltrasas izplatība nenozīmīga.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 69% (iepriekš 66%) no novērotajiem laukiem.
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas 30% (iepriekš 60%) no novērotajiem laukiem.
Vārpu plēkšņu plankumainība konstatēta vienā sējumā.
Vietām nelielā skaitā sastopami labību lapgrauža, graudaugu zāģlapseņu kāpuri un laputis.

15.-21.07.
Vasaras kviešiem graudu veidošanās sākums līdz vēlā piengatavība (AS 71-77).
Divos laukos konstatēta brūnā rūsa, vienā no tiem ar nozīmīgu izplatību (izpl.94%, att. pak. 12%).
Graudzāļu miltrasa sastopama reti.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 72% (iepriekš 69%) no novērotajiem laukiem, atsevišķos laukos slimības attīstības pakāpe sasniegusi agronomiski nozīmīgu līmeni (5%).
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas 45% (iepriekš 30%) no novērotajiem laukiem, atsevišķos laukos ar nozīmīgu izplatību un attīstības pakāpi.
Vārpu plēkšņu plankumainība konstatēta 30% novēroto sējumu.
Vietām nenozīmīgā skaitā sastopami labību lapgrauža, graudaugu zāģlapseņu kāpuri, laputis un tripši.

22.-28.07.
Vasaras kviešiem agrā piengatavība līdz agrā dzeltengatavība (AS 73-83).
Graudzāļu miltrasa sastopama reti.
Kviešu lapu dzeltenplankumainības pazīmes atrastas 67% (iepriekš 72%) no novērotajiem laukiem, atsevišķos laukos slimības attīstības pakāpe pārsniedz agronomiski nozīmīgu līmeni (5%).
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas 55% (iepriekš 45%) no novērotajiem laukiem.
Atsevišķos laukos parādās pirmās vārpu fuzariozes pazīmes.
Vārpu plēkšņu plankumainība konstatēta 45% (iepriekš 30%) no novērotajiem sējumiem.

29.07.-04.08
Vasaras kviešiem agrā dzeltengatavība līdz dzeltengatavības beigas (AS 83-87).
Kviešu lapu pelēkplankumainības pazīmes atrastas vienā laukā.
Vārpu fuzarioze konstatēta vienā laukā.
Vārpu plēkšņu plankumainība inficē vārpas visos ( iepriekš 45%) novērotajos sējumos.
Vārpas klāj melnais sodrējums.

12.08.-18.08.

Vasaras kviešiem dzeltengatavības beigas līdz pilngatavība (AS 87-89).

Vārpu fuzariozes pazīmes uz atsevišķām vārpām konstatētas vienā laukā.

Vārpu plēkšņu plankumainība inficē vārpas vairākos no novērotajiem sējumiem.

Baltvārpainības pazīmes atrastas vienā laukā, atrodami sakņu puvju bojājumi.

Vairumā lauku vārpas klāj melnais sodrējums.

 

19.08.-25.08.

Vairums sējumu nokulti.