Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013
 

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Kartupeļi

27.05-02.06.
Kartupeļiem dīgšana caur augsnes virskārtu līdz izveidojušies trīs stublāja sāndzinumi (AS 09-23).
Uz jaunajiem dzinumiem konstatētas rizoktoniozes pazīmes.
No ziemošanas vietām iznākušas pirmās kartupeļu lapgrauža vaboles, tās konstatētas pusē no novērotajiem kartupeļu laukiem.

03.06.-09.06.
Kartupeļiem dīgšana caur augsnes virskārtu līdz izveidojušies trīs stublāja sāndzinumi (AS 09-23).
Uz jaunajiem dzinumiem konstatētas rizoktoniozes pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža vaboles konstatētas 70% (iepriekš 50%) no novērotajiem kartupeļu laukiem. Olu dējumi atrasti 4 novērotajos laukos. 

10.06.-16.06.
Kartupeļiem dīgšana caur augsnes virskārtu līdz pamanāmas pirmās ziedlapiņas uz galvenā stublāja (AS 09-59).
Vienā stādījumā konstatētas kartupeļu lakstu puves pazīmes.
Dažos laukos konstatētas kartupeļu lapu sausplankumainības un melnkājas pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža vaboles konstatētas 93% (iepriekš 70%) un olu dējumi atrasti 53 % no novērotajiem kartupeļu laukiem. Kāpuri konstatēti tikai 1 no novērotajiem laukiem.

17.06.-23.06.
Kartupeļiem piecas lapas uz galvenā stublāja līdz ziedēšanas sākums (AS 15-61).
Vienā stādījumā Daugavpils novadā konstatētas kartupeļu lakstu puves pazīmes.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 65% gadījumu (iepriekš dažos laukos).
Atsevišķos laukos atrastas melnkājas, rizoktoniozes un stublāju slapjās puves pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža vaboles konstatētas 60% (iepriekš 93%), olu dējumi atrasti 39% (iepriekš 53%), kāpuri konstatēti 43% (iepriekš 1 laukā) no novērotajiem laukiem. Secinājums – notikusi kāpuru šķilšanās un sagaidāms kāpuru aktivitātes pieaugums.
Parādījušas pirmās laputis.

24.06.-30.06.
Kartupeļiem lakstu saskaršanās vagās sākums līdz ziedēšanas beigas (AS 31-69).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta Gulbenes, Ilūkstes, Daugavpils, Līgatnes un Priekuļu novados.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 80% gadījumu (iepriekš 65%).
Vairākos laukos sastopamas baltkājas pazīmes.
Atsevišķos laukos atrastas melnkājas un rizoktoniozes stublāju pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža vaboles konstatētas 30% (iepriekš 60%), olu dējumi atrasti 70% (iepriekš 39%), kāpuri konstatēti 70% (iepriekš 43%) no novērotajiem laukiem. Secinājums – notikusi kāpuru šķilšanās un sagaidāms kāpuru bojājumu pieaugums.
Atsevišķos laukos sastopamas laputis.

01.-07.07.
Kartupeļiem lakstu saskaršanās vagās sākums līdz vietām lapu dzeltēšanas sākums (AS 31-91).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta pusē no novērotajiem laukiem visā Latvijas teritorijā, bet ar nelielu izplatību.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 65% gadījumu (iepriekš 80%).
Vairākos laukos sastopamas baltkājas pazīmes.
Vairākos laukos konstatētas melnkājas pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža vaboles konstatētas 23% (iepriekš 30%), kāpuri konstatēti 55 % (iepriekš 70%) no novērotajiem laukiem. Secinājums – vairākos laukos veiktie ierobežošanas pasākumi bijuši veiksmīgi.

08.-14.07.
Kartupeļiem pamanāmas pirmās ziedlapiņas līdz pirmās ogas (AS 59-71).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta 30% no novērotajiem laukiem visā Latvijas teritorijā, bet ar nelielu izplatību.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 96% gadījumu (iepriekš 65%), atsevišķos laukos ar nozīmīgu izplatību.
Atsevišķos laukos sastopamas baltkājas un melnkājas pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža kāpuri konstatēti 87 % (iepriekš 55%) no novērotajiem laukiem. Pieaugušās vaboles sastopamas ļoti reti.
Vienā laukā pamanītas laputis.

15.-21.07.
Kartupeļiem bumbuļi viegli atdalās no stoloniem, miziņa nenobriedusi līdz vairums lapu nodzeltējušas (AS 48-93).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta 47% (iepriekš 30%) no novērotajiem laukiem visā Latvijas teritorijā, bet ar nelielu izplatību.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 84% gadījumu (iepriekš 96%), vairākos laukos ar nozīmīgu izplatību.
Atsevišķos laukos sastopamas baltkājas un melnkājas pazīmes.
Uz apskatītajiem bumbuļiem konstatētas parastā un melnā kraupja pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža kāpuri konstatēti 74% (iepriekš 87%) no novērotajiem laukiem. Pieaugušās vaboles un olu dējumi sastopami ļoti reti.
Dažos laukos pamanītas laputis.

22.-28.07.
Kartupeļu lakstu pilnīga sakļaušanās vagās līdz lapu dzeltēšanas sākums (AS 39-91).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta 33% (iepriekš 47%) no novērotajiem laukiem visā Latvijas teritorijā, vietām ar nozīmīgu izplatību.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 67% gadījumu (iepriekš 84%), atsevišķos laukos ar nozīmīgu izplatību.
Atsevišķos laukos sastopamas baltkājas un rizoktoniozes pazīmes, vairākos - melnkājas pazīmes.
Uz apskatītajiem bumbuļiem konstatētas parastā un melnā kraupja pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža kāpuri konstatēti 27% (iepriekš 74%) no novērotajiem laukiem. Pieaugušās vaboles sastopamas ļoti reti.

29.07.-04.08
Kartupeļu bumbuļi sasnieguši 30% no raksturīgā lieluma līdz vairums lapu nodzeltējušas (AS 43-93).
Kartupeļu lakstu puve konstatēta 57% (iepriekš 33%) no novērotajiem laukiem.
Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 85% gadījumu (iepriekš 67%), atsevišķos laukos ar nozīmīgu izplatību.
Reti sastopamas baltkājas un melnkājas pazīmes.
Kartupeļu lapgrauža kāpuri konstatēti 35% (iepriekš 27%) no novērotajiem laukiem. Pieaugušās vaboles sastopamas 57% gadījumu (iepriekš 1 laukā), jo notikusi rudens paaudzes veidošanās.
Vienā laukā konstatētas laputis.

12.08.-18.08.
Sēklas galvenā stublāja ogās viegli iekrāsojas līdz stublāji un lapas atmirušas (AS 81-97). Kartupeļu lakstu puve konstatēta 85% (iepriekš 68%) no novērotajiem laukiem ar izplatību 2-100% atkarībā no lauka. Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta 65% gadījumu (iepriekš 90%). Stiprāk inficētajos laukos slimības ietekmē kartupeļu laksti priekšlaicīgi nokaltuši. Vairākos laukos konstatētas melnkājas pazīmes, vienā laukā rizoktonioze. Atsevišķos laukos sastopami kartupeļu lapgrauža kāpuri un jaunās paaudzes vaboles.

19.08.-25.08.

Lapu dzeltēšanas sākums līdz beigas (AS 91-93). Kartupeļu lakstu puve konstatēta visos (iepriekš 85%) novērotajos laukos ar izplatību 6-46% atkarībā no lauka. Kartupeļu lapu sausplankumainība konstatēta ap 80% gadījumu (iepriekš 65%) ar izplatību 2-28% atkarībā no inficētā lauka. Vairākos laukos konstatētas melnkājas pazīmes.
Jaunās paaudzes kartupeļu lapgrauža vaboles sastopamas visos novērotajos laukos, kāpuri - vairumā lauku ar nelielu izplatību.

02.09.-09.08.
50% lapu nobrūnējušas līdz uzglabāšanas gatavība (AS 95-99).
Kartupeļu lakstu puves pazīmes uz bumbuļiem konstatētas vairākos laukos ražas novākšanas laikā, atsevišķos gadījumos sastopams parastais kraupis.
Dažus bumbuļus bojājuši sprakšķu un maijvaboļu kāpuri.
Nenovāktajos kartupeļu stādījumos sastopamas kartupeļu lapgrauža vaboles un kāpuri.

09.09.-15.09.
Uzglabāšanas gatavība (AS 99). Novērojumi veikti noliktavās vai ražas novākšanas laikā uz bumbuļiem.
Kartupeļu bumbuļu sausā puve sastopama reti, atsevišķos gadījumos konstatētas slapjo puvju pazīmes.
Kartupeļu lakstu puves pazīmes uz bumbuļiem konstatētas reti.
Melnais kraupis sastopams vairumā gadījumu ar vidēju izplatību.
Bieži sastopams parastais kraupis, bet ar nelielu izplatību.
Dažus bumbuļus bojājuši pūcīšu, sprakšķu un maijvaboļu kāpuri.

16.09.-22.09.
Uzglabāšanas gatavība (AS 99). Novērojumi veikti uz bumbuļiem.
Kartupeļu bumbuļu sausā puve sastopama reti.
Kartupeļu lakstu puves pazīmes uz bumbuļiem konstatētas atsevišķos gadījumos.
Melnais un parastais kraupis sastopams vairumā gadījumu.
Dažus bumbuļus bojājuši pūcīšu un sprakšķu kāpuri.

23.09.-29.09.
Uzglabāšanas gatavība (AS 99). Novērojumi veikti uz bumbuļiem noliktavās.
Kartupeļu bumbuļu sausā puve konstatēta ļoti reti.
Kartupeļu bumbuļu slapjās puves sāk inficēt bumbuļus.
Kartupeļu lakstu puves pazīmes uz bumbuļiem un melnais un parastais kraupis konstatēts dažos gadījumos.
Dažus bumbuļus bojājuši pūcīšu un sprakšķu kāpuri.

30.09.-27.10.
Uzglabāšanas gatavība (AS 99). Novērojumi veikti noliktavās.
Uz bumbuļiem konstatētas kartupeļu bumbuļu sausās, slapjās un kartupeļu lakstu puves pazīmes, sastopams melnais un parastais kraupis.
Dažus bumbuļus bojājuši pūcīšu, maijvaboļu un sprakšķu kāpuri.

28.10.-29.11.
Uzglabāšanas gatavība (AS 99). Novērojumi veikti noliktavās.
Uz bumbuļiem konstatētas kartupeļu bumbuļu sausās, slapjās un lakstu puves pazīmes. Melnais kraupis sastopams ar lielāku izplatību kā parastais kraupis.
Dažus bumbuļus bojājuši sprakšķu kāpuri.