Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

 Informācija atjaunota 26.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā 

Gurķi

29.07.-04.08
Novērojums veikts vienā laukā Kuldīgas novadā. Lauka gurķiem piektais auglis uz galvenā stublāja sasniedzis raksturīgo lielumu (AS 75).
Lapas inficē ķirbjaugu lapu sīkplankumainība, augļus - dārzeņu slapjā puve.

19.08.-25.08.

Novērojums veikts vienā laukā Kuldīgas novadā. Deviņi un vairāk augļi uz galvenā stublāja sasnieguši raksturīgo lielumu (AS 79). Uz lapām atrodamas ķirbjaugu sīkplankumainības pazīmes, atsevišķus gurķus bojā dārzeņu slapjā puve.