Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 09.09.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Griķi

27.05-02.06.
Vienā sējumā Daugavpils novadā konstatēta griķu sadīgšana (AS 10). Kaitīgie organismi nav konstatēti.

03.06.-09.06.
Novērojumi veikti divos griķu sējumos, vienā no tiem konstatēta griķu sadīgšana, otrajā izveidojušās divas lapiņas (AS 10-12).
Vienā no laukiem sastopami spradži.

17.06.-23.06.
Novērojumi veikti trīs griķu sējumos (Talsu, Daugavpils, Rēzeknes novados), vienā no tiem konstatēta griķu sadīgšana, otrajā izveidojušās divas lapiņas, trešajā ziedēšanas sākums (AS 10-61).
Vienā no laukiem konstatētas griķu miltrasas un sūreņu lapu plankumainības pazīmes.

01.-07.07.
Griķiem ziedkopu veidošanās sākums (AS 51).
Pamanīti alotājmušu kāpuru bojājumi.

08.-14.07.
Griķiem pilnzieds (AS 65).
Lapas inficē sūreņu lapu plankumainība.
Sastopamas laputis.

15.-21.07.
Griķiem pilnzieds (AS 65).
Lapas inficē sūreņu lapu plankumainība.
Sastopami alotājmušu kāpuru bojājumi.

22.-28.07.
Griķiem pilnzieds līdz ziedēšanas beigas (AS 65-69).
Uz atsevišķiem augiem sastopamas blaktis.

12.08.-18.08.
Novērojums veikts vienā laukā Talsu novadā. Griķiem 50% no sēklām sasniegušas raksturīgo lielumu (AS 75). Uz atsevišķiem augiem sastopamas sūreņu lapu plankumainības pazīmes un alotājmušu bojājumi.

19.08.-25.08.
Novērojums veikts vienā laukā Talsu novadā. Griķi sasnieguši novākšanas gatavību (AS 89).
Atsevišķus augus bojājušas sakņu puves.

02.09.-09.08.
Novērojums veikts vienā laukā. Griķiem 50% sēklu nogatavojušās (AS 85).
Uz atsevišķiem augiem sastopama sūreņu lapu baltplankumainība.
Atsevišķus augus bojājušas alotājmušas.