Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 29.11.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Burkāni

20.05-26.05.
Vienā sējumā Kuldīgas novadā konstatēta burkānu sadīgšana (AS 10).

27.05-02.06.
Burkānu sadīgšana līdz pirmās lapas izveidošanās (AS 10-11) konstatēta vēl divos laukos - Ciblas un Daugavpils novados.

03.06.-09.06.
Novērotajos laukos (Ciblas un Daugavpils novados) burkāniem izveidojusies viena līdz trīs lapas (AS 11-13).
Uz līmes vairogiem notvertas 2-22 burkānu mušas.

10.-16.06.
Novērotajos laukos (Kuldīgas, Ogres un Ķeguma novados) burkāniem izveidojusies viena līdz piecas lapas (AS 11-15).
Šajos laukos burkānu mušas nav konstatētas, savukārt pamanīti burkānu lapu blusiņas bojājumi.

17.-23.06.
Novērotajos laukos burkāniem izveidojusies viena līdz piecas lapas (AS 11-15).
Vienā laukā konstatētas burkānu lapu gaišplankumainības pazīmes.
Lielākajā daļā no novērotajiem laukiem pamanīti burkānu lapu blusiņas bojājumi.

24.-30.06.
Novērotajos laukos burkāniem izveidojušās trīs līdz deviņas lapas (AS 13-19).
Vienā laukā konstatētas burkānu lapu gaišplankumainības pazīmes.
Lielākajā daļā no novērotajiem laukiem konstatēti burkānu lapu blusiņas bojājumi.

01.-07.07.
Novērotajos laukos burkāni tikko sadīguši līdz sakne sasniegusi 30% no raksturīgā diametra (AS 10-43).
Lielākajā daļā no novērotajiem laukiem konstatēti burkānu lapu blusiņas bojājumi.
 

08.-14.07.
Novērotajos laukos burkāniem izveidojusies lapu rozete līdz sakne sasniegusi 30% no raksturīgā diametra (AS 19-43).
Lielākajā daļā no novērotajiem laukiem konstatēti burkānu lapu blusiņas bojājumi.

15.-21.07.
Novērotajos laukos burkāniem saknes veidošanās sākums līdz sakne sasniegusi pusi no raksturīgā diametra (AS 41-45).
Vienā laukā konstatētas burkānu lapu sausplankumainības pazīmes.
Atsevišķos laukos konstatēti burkānu lapu blusiņas un burkānu mušas kāpuru bojājumi.

22.-28.07.
Novērotajos laukos burkāniem izveidojušās trīs lapas līdz sakne sasniegusi 70% no raksturīgā diametra (AS 13-47).
Vienā laukā konstatētas burkānu lapu brūnplankumainības, vairākos laukos -  sausplankumainības pazīmes.
Atsevišķos laukos konstatēti burkānu lapu blusiņas un burkānu mušas kāpuru bojājumi.

29.07.-04.08
Novērotajos laukos burkāniem izveidojušās piecas lapas līdz sakne sasniegusi pusi no raksturīgā diametra (AS 15-45).
Vairumā lauku konstatētas burkānu lapu sausplankumainības pazīmes.
Atsevišķos laukos konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi. 

12.08.-18.08.
Novērotajos laukos burkāniem sakne sasniegusi 30-70% no raksturīgā diametra (AS 43-47). Burkānu lapu sausplankumainības pazīmes konstatētas pusē no novērotajiem laukiem. Burkānu lapu brūnplankumainība sastopama pusē novēroto lauku. Vairumā lauku konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.

19.08.-25.08.
Novērotajos laukos burkāniem sakne sasniegusi 30-70% no raksturīgā diametra (AS 43-47).
Burkānu lapu sausplankumainības pazīmes konstatētas 88% (iepriekš pusē) no novērotajiem laukiem. Burkānu lapu brūnplankumainība sastopama 75% (iepriekš pusē) novēroto lauku.
Vairumā lauku konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi ar nenozīmīgu izplatību.

02.09.-09.08.
Novērotajos laukos burkāniem sakne sasniegusi 70% no raksturīgā diametra līdz saknes attīstība beigusies, notiek briešana (AS 47-49).
Burkānu lapu sausplankumainības pazīmes konstatētas visos novērotajos laukos. Burkānu lapu brūnplankumainība sastopama vairumā novēroto lauku. Vairumā lauku konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.

09.09.-15.09.
Novērotajos laukos burkāniem sakne sasniegusi 70% no raksturīgā diametra līdz saknes attīstība beigusies, notiek briešana (AS 47-49).
Burkānu lapu sausplankumainības un brūnplankumainības pazīmes konstatētas vairumā no novērotajiem laukiem, pieaug šo slimību izplatība inficētajos sējumos.
Vairumā lauku konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.

16.09.-22.09.
Novērotajos laukos burkāniem sakne sasniegusi 70% no raksturīgā diametra līdz saknes attīstība beigusies, notiek briešana (AS 47-49).
Burkānu lapu brūnplankumainības un sausplankumainības pazīmes konstatētas visos novērotajos laukos.
Konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.

23.09.-29.09.
Novērotajos laukos burkāniem saknes attīstība beigusies, notiek briešana līdz uzglabāšanas gatavība pēc ražas novākšanas (AS 49-99).
Burkānu lapu brūnplankumainības un sausplankumainības pazīmes konstatētas uz vēl augošo burkānu lapām.
Novāktajā ražā konstatētas dārzeņu slapjās puves un burkānu mušas kāpuru bojātas burkānu saknes.

30.09.-27.10.
Oktobra sākumā novērotajos laukos burkāniem saknes attīstība beigusies, notiek briešana (AS 49). Liela daļa ražas ievietota glabātuvēs.
Burkānu lapu brūnplankumainības un sausplankumainības pazīmes vēl nenovāktajos laukos konstatētas uz burkānu lakstiem.
Noliktavās burkānus bojā sausā puve, dārzeņu slapjā puve, konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.

28.10.-29.11.
Novērotajās noliktavās burkānus bojā dārzeņu slapjā puve, konstatēti burkānu mušas kāpuru bojājumi.