Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 28.10.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Bumbieres

6.05-12.05.
Novērotajos dārzos bumbierēm konstatētas lapu pumpuru briešanas beigas līdz ziedpumpuru parādīšanās sākums (AS 3-55).
Visos trīs novērotajos dārzos konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas.
Vienā no dārziem konstatēti pirmie ābeļu ziedu smecernieki.

13.05-19.05.
Novērotajos dārzos bumbierēm balto pumpuru stadija līdz apmēram 10% ziedu atvērušies (AS 58-61).
Novērotajos dārzos konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas un ābeļu ziedu smecernieki.

20.05-26.05.
Bumbierēm pilnzieds līdz ziedēšanas beigas (AS 65-69).
Novērotajos dārzos konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas un to olu dējumi.
Vairākos dārzos konstatēti ābeļu ziedu smecernieku kāpuru bojāti ziedpumpuri. Vienā dārzā kļuvuši pamanāmi bumbieru lapu pangērces bojājumi uz lapām. Atsevišķos bumbieru stādījumos sastopamas visas lapu koku tinējsmecernieka attīstības stadijas (ola, kāpurs, imago).
Vienā stādījumā pamanītas atsevišķas maijvaboles.

27.05-02.06.
Bumbierēm augļaizmetņu attīstības sākums līdz augļi sasnieguši 10 mm diametrā (AS 70-71).
Novērotajos dārzos konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas, to olu dējumi un izšķīlušies kāpuri.
Atsevišķos bumbieru stādījumos sastopami lapu koku tinējsmecernieka kāpuru bojājumi un laputis. Divos stādījumos bojājumus izdarījušas maijvaboles.

03.-09.06.
Bumbierēm augļaizmetņu attīstības sākums līdz augļu otrā nobire (AS 70-73).
Uz bumbieru lapām konstatētas pirmās bumbieru kraupja pazīmes. Atsevišķos dārzos uz lapām sastopamas bumbieru lapu brūnplankumainības pazīmes.
Vairākos novērotajos dārzos konstatētas gan pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas, gan to olu dējumi, gan izšķīlušies kāpuri.
Kļūst pamanāmi bumbieru lapu pangērces bojājumi. Vienā stādījumā lapu koku tinējsmecerniekam raksturīgajos tinumos konstatētas šī kaitēkļa olas.

10.-16.06.
Bumbierēm augļaizmetņi sasnieguši 10 mm diametru līdz augļu otrā nobire (AS 71-73).
Uz bumbieru lapām konstatētas bumbieru kraupja pazīmes. Atsevišķos dārzos uz lapām sastopamas bumbieru lapu brūnplankumainības pazīmes. Parādījušies bumbieru – kadiķu rūsas plankumi.
Konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas un izšķīlušies kāpuri. 

17.-23.06.
Bumbierēm augļaizmetņi sasnieguši 20 – 40 mm diametru (AS 72-74).
Vairākos dārzos lapām konstatētas bumbieru kraupja pazīmes. Vairākos dārzos sastopamas bumbieru lapu brūnplankumainības pazīmes ar samērā lielu izplatību. Parādījušies bumbieru kadiķu rūsas plankumi.
Konstatētas pieaugušās (imago) bumbieru lapu blusiņas un kāpuri.

24.-30.06.
Bumbierēm augļaizmetņi sasnieguši 20 mm diametru līdz sākuši briest (AS 72-75).
Vairākos dārzos lapām konstatētas bumbieru kraupja pazīmes. Vairākos dārzos sastopamas bumbieru lapu brūnplankumainības un bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes.
Konstatētas visas bumbieru lapu blusiņu attīstības stadijas - pieaugušās (imago), olas un kāpuri.

01.-07.07.
Bumbierēm augļaizmetņi sasnieguši 20 mm diametru līdz sākuši briest (AS 72-75).
Vairākos dārzos gan uz lapām, gan augļiem konstatētas bumbieru kraupja pazīmes. Vairākos dārzos sastopamas bumbieru lapu brūnplankumainības un bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes.
Vienā no dārziem konstatētas pieaugušās bumbieru lapu blusiņas un to olas.

08.-14.07.
Bumbierēm augļaizmetņi sasnieguši 30 mm diametru līdz sākuši briest (AS 73-75).
Vairākos dārzos gan uz lapām, gan augļiem konstatētas bumbieru kraupja pazīmes. Lapas inficē bumbieru lapu brūnplankumainība, pelēkplankumainība un bumbieru – kadiķu rūsa.
Parādās parastās augļu puves bojāti bumbieri.

15.-21.07.
Bumbierēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz 30-40 mm līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 74-77).
Vairākos dārzos gan uz lapām, gan augļiem sastopamas bumbieru kraupja pazīmes. Lapas inficē bumbieru lapu brūnplankumainība, pelēkplankumainība un bumbieru – kadiķu rūsa.
Parādās parastās augļu puves bojāti bumbieri.
Sastopamas pieaugušās bumbieru lapu blusiņas un to olas.

22.-28.07.
Bumbierēm novērotajos dārzos augļaizmetņu diametrs sasniedz 30-40 mm līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 74-77).
Vairākos dārzos sastopamas bumbieru kraupja, bumbieru lapu brūnplankumainības un bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes. 

29.07.-04.08.
Bumbierēm novērotajos dārzos augļu briešana līdz augļi sasnieguši 70% no raksturīgā lieluma (AS 75-77).
Bumbieru kraupja pazīmes sastopamas gan uz lapām, gan augļiem.
Lapas inficē bumbieru lapu brūnplankumainība, pelēkplankumainība un bumbieru – kadiķu rūsa.
Uz augļiem attīstās parastā augļu puve.
Sastopamas visas bumbieru lapu blusiņas attīstības stadijas.

12.08.-18.08.
Bumbierēm novērotajos dārzos augļi sasnieguši 90% no raksturīgā lieluma un notiek augļu gatavošanās (AS 79-80). Bumbieru kraupja pazīmes sastopamas vairākos dārzos gan uz lapām, gan augļiem. Vairākos dārzos lapas inficējusi bumbieru – kadiķu rūsa.
Uz augļiem konstatējama parastā augļu puve. Nelielā skaitā sastopamas pieaugušās bumbieru lapu blusiņas, to olas un kāpuri.
 
19.08.-25.08.

Bumbierēm novērotajos dārzos augļi sasnieguši 90% no raksturīgā lieluma līdz izveidojies raksturīgais augļu krāsojums (AS 79-85). Bumbieru kraupja pazīmes sastopamas vairākos dārzos. Vairākos dārzos lapas inficējusi bumbieru – kadiķu rūsa. Uz augļiem konstatējama parastā augļu puve. Nelielā skaitā sastopamas visas bumbieru lapu blusiņas attīstības stadijas – olas, kāpuri un imago.

02.09.-09.08.
Bumbierēm novērotajos dārzos izveidojies raksturīgais augļu krāsojums (AS 85).
Konstatētas bumbieru kraupja pazīmes un uz augļiem sastopama parastā augļu puve

09.09.-15.09.
Bumbierēm novākšanas gatavība (AS 87).
Uz lapām konstatētas bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes.
Nelielā skaitā sastopamas visas bumbieru lapu blusiņas paaudzes.

16.09.-22.09.
Augļu novākšanas gatavība (AS 87).
Uz lapām konstatētas bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes, augļus bojājusi parastā augļu puve.
Nelielā skaitā sastopami bumbieru lapu blusiņas imago, olas un kāpuri.

23.09.-29.09.
Augļu novākšanas un pilngatavība (AS 87-89).
Uz lapām konstatētas bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes, augļus bojājusi parastā augļu puve un bumbieru kraupis.
Nelielā skaitā sastopami bumbieru lapu blusiņas imago, olas un kāpuri.

30.09.-27.10.
Raža novākta, un augļu koki gatavojas miera periodam (AS 89-90).
Uz atsevišķām lapām konstatētas bumbieru – kadiķu rūsas pazīmes, augļus bojājusi parastā augļu puve.
Nelielā skaitā dārzos sastopami bumbieru lapu blusiņas imago, olas un kāpuri.