Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 28.10.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Avenes

13.05-19.05.
Novērojumi veikti divos stādījumos – Saldus un Rēzeknes novados. Avenēm atvērušās viena līdz piecas lapas (AS 11-15).
Uz jaunajiem (pirmā gada) dzinumiem konstatēti aveņu dzinumu pangodiņa bojājumi.

20.05-26.05.
Novērojumi veikti trīs stādījumos – Gulbenes, Līgatnes un Raunas novados. Avenēm pirmā ziedpumpura parādīšanās līdz ziedpumpuru atdalīšanās sākums (AS 51-55).
Divos no trim novērotajiem stādījumiem konstatēti pieaugušie aveņu ziedu smecernieki.

 27.05-02.06.
Novērojumi veikti četros stādījumos – Rēzeknes, Saldus, Līgatnes un Raunas novados. Avenēm ziedlapiņu izvirzīšanās līdz ziedpumpuru atdalīšanās sākums (AS 53-55).
Stādījumos konstatēti pieaugušie aveņu ziedu smecernieki un parādījušās avenāju vaboles.

03.-09.06.
Novērojumi veikti četros stādījumos – Rēzeknes, Gulbenes, Līgatnes un Raunas novados. Avenēm ziedpumpuru atdalīšanās sākums līdz pirmie ziedi atvērušies (AS 55 - 60).
Stādījumos konstatēti aveņu dzinumu pangodiņu kāpuru bojājumi un sastopamas avenāju vaboles.

10.-16.06.
Novērojumi veikti četros stādījumos – Rēzeknes, Gulbenes, Līgatnes un Saldus novados. Avenēm ziedēšanas sākums līdz pilnzieds (AS 61 - 65).
Parādījušās aveņu lapu baltplankumainības pazīmes.
Stādījumos konstatēti aveņu dzinumu pangodiņu un aveņu ziedu smecernieku kāpuru bojājumi.

17.-23.06.
Novērojumi veikti četros stādījumos – Rēzeknes, Gulbenes, Līgatnes, Raunas novados.
Avenēm ziedēšanas beigas līdz 30% ogu izveidojušās (AS 69 - 73).
Parādījušās aveņu lapu baltplankumainības un iedegu pazīmes.
Stādījumos konstatēti aveņu dzinumu pangodiņu kāpuru bojājumi, sastopamas dārza un aveņu vaboles.

24.-30.06.
Novērojumi veikti divos stādījumos – Gulbenes un Līgatnes novados.
Avenēm 50% līdz visas ogas izveidojušās (AS 75 - 79).
Konstatētas mizas plaisāšanas pazīmes.
Stādījumos konstatēti aveņu dzinumu pangodiņu kāpuru bojājumi, sastopamas dārza vaboles.

01.-07.07.
Novērojums veikts vienā stādījumā Rēzeknes novadā.
Avenēm ogu gatavošanās sākums (AS 81).
Konstatētas aveņu mizas plaisāšanas, lapu baltplankumainības un iedegu pazīmes.

08.-14.07.
Novērojumi veikti četros stādījumos Gulbenes, Līgatnes, Saldus un Raunas novados.
Avenēm vairums ogu izveidojušās līdz ogas krāsojas (AS 79- 87).
Konstatētas aveņu lapu baltplankumainības un iedegu pazīmes. Ogas bojā pelēkā puve.
Konstatēti aveņu dzinumu pangodiņa bojājumi.

22.-28.07.
Novērojumi veikti divos stādījumos Gulbenes un Rēzeknes novados.
Avenēm ogu pilngatavība (AS 89).
Konstatētas aveņu lapu baltplankumainības pazīmes. Ogas bojā pelēkā puve.

29.07.-04.08.
Novērojums veikts vienā stādījumā Gulbenes novadā.
Avenēm ogu pilngatavība (AS 89).
Konstatētas aveņu lapu baltplankumainības pazīmes. Ogas bojā pelēkā puve.

16.09.-22.09.
Novērojums veikts vienā rudens aveņu stādījumā. Aveņu lapas sāk mainīt krāsu (AS 93).
Uz lapām konstatētas aveņu lapu baltplankumainības pazīmes.
Ogas bojā pelēkā puve.

30.09.-27.10.
Novērojums veikts vienā aveņu stādījumā oktobra otrajā nedēļā. Aveņu lapas birst (AS 95).
Konstatētas aveņu mizas plaisāšanas pazīmes.