Uzticības tālrunis 67550944
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga LV-1006, tālr. 67027098, 67027406, e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
A- A+ LV ENG Twitter Facebook Facebook

Meklēšana

Informācija atjaunota 21.08.2013

Novērojumu kopsavilkumi 2013.gadā

Auzas

6.05-12.05.
Novērojums veikts vienā sējumā Liepājas tuvumā. Auzām izveidojusies pirmā lapa (AS 11).
Uz jaunajiem augiem konstatēti atsevišķi spradži. Sausos un saulainos laika apstākļos, to izplatība var pieaugt.

13.05-19.05.
Novērojumi veikti divos sējumos Latgalē. Auzām parādījusies pirmā līdz izveidojušās divas lapas (AS 10-12).
Vienā laukā uz lapām konstatētas pirmās auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.

20.05-26.05.
Auzām izveidojušās divas lapas līdz cerošanas vidus (AS 12-25).
Atsevišķos sējumos konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Vairumā sējumu nelielā skaitā konstatētas laputis.
Spradži konstatēti vienā no novērotajiem laukiem, mitrie un vēsie laika apstākļi apstādinājuši to aktivitāti.
Vietām pamanāmi sprakšķu un melno stiebrmušu kāpuru bojājumi. 

27.05-02.06.
Auzām cerošanas sākums līdz cerošanas vidus (AS 20-25).
Vairākos sējumos konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Vairumā sējumu nelielā skaitā konstatētas laputis.

03.06.-09.06.
Auzām cerošanas sākums līdz stiebrošanas sākums (AS 20-30).
Vairumā novēroto sējumu konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Vairumā sējumu nelielā konstatētas laputis. Lapgraužu bojājumi sastopami ļoti reti.
 

10.-16.06.
Auzām cerošanas beigas līdz karoglapas maksts uzbriešana (AS 29-45).
Vairumā novēroto sējumu konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis un lapgrauži.

17.-23.06.
Auzām divi mezgli līdz skaras veidošanās beigas (AS 32-59).
Vairumā novēroto sējumu konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis, zāģlapseņu kāpuri un lapgrauži.

24.-30.06.
Auzām vārpošanas sākums līdz ziedēšanas sākums (AS 49-61).
Vairumā novēroto sējumu konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes. Parādās auzu vainagrūsas pazīmes.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis un zāģlapseņu kāpuri.

01.-07.07.
Auzām skaras veidošanās beigas līdz ziedēšanas sākums (AS 59-61).
Visos novērotajos sējumos konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes. Auzu vainagrūsa sastopama atsevišķos sējumos. Vietām pamanāmas auzu putošās melnplaukas pazīmes.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis un lapgrauži.

08.-14.07.
Auzām skaras veidošanās beigas līdz agrā piengatavība (AS 59-71).
Vairumā sējumu konstatētas auzu lapu brūnplankumainības pazīmes.
Auzu vainagrūsa sastopama pusē no novērotajiem sējumiem, vienā laukā ar nozīmīgu izplatību.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis un lapgrauži.

15.-21.07.
Auzām ziedēšanas beigas līdz agrā dzeltengatavība (AS 69-83).
Sējumos sastopama galvenokārt auzu lapu brūnplankumainība, vietām konstatētas pelēkplankumainības un graudzāļu miltrasas pazīmes.
Auzu vainagrūsa sastopama vairumā no novērotajiem sējumiem, dažos gadījumos ar nozīmīgu izplatību un slimības attīstības pakāpi.
Sējumos nelielā skaitā sastopamas laputis un lapgrauži.

22.-28.07.
Auzām agrā piengatavība līdz agrā dzeltengatavība (AS 71-83).
Sējumos konstatētas auzu lapu brūnplankumainības un pelēkplankumainības pazīmes.
Auzu vainagrūsa sastopama pusē no novērotajiem sējumiem, dažos laukos ar nozīmīgu izplatību un attīstības pakāpi.
Vienā no sējumiem konstatēti mīkstgliemeži.

29.07.-04.08.
Auzām piengatavības vidus līdz mīkstā dzeltengatavība (AS 75-85).
Sējumos konstatētas auzu lapu brūnplankumainības un baltvārpainības pazīmes.
Auzu vainagrūsa sastopama vairākos sējumos, atsevišķos laukos ar 100% izplatību.

 12.08.-18.08.

Auzas sasniegušas pilngatavību (AS 89).
Sējumos konstatētas baltvārpainības pazīmes.